LOT 3a leaderboard

S údržbou CityElefantů pomůže Českým drahám společnost Pars nova

Jednotka 471 City Elefant v Opavě. Foto: České dráhyJednotka 471 City Elefant v Opavě. Foto: České dráhy

U 35 jednotek je překročený kilometrický proběh do obnovy vyššího stupně

České dráhy završily tendr, s jehož pomocí hledaly firmu na periodické opravy a údržbu elektrických jednotek řady 471 (CityElefant). Počátkem března uzavřely smlouvu se společností Pars nova ze skupiny Škoda Transportation. Rámcová smlouva na 60 měsíců má hodnotu 683 milionů korun.

Dráhy tak mění model údržby Elefantů. Doposud prováděla a provádí periodické opravy (nově periodické obnovy) těchto jednotek dceřiná společnost drah DPOV. Ta však nemá dostatek kapacit. „U 35 jednotek je překročený kilometrický proběh do obnovy vyššího stupně, který je dle udržovacího řádu výrobce 600 000 kilometrů,“ píší dráhy v dokumentaci k zakázce.

Smlouva s firmou Pars nova tak má odlehčit společnosti DPOV a především pomoci dohnat skluz v údržbě jednotek. „Údržba jednotek bude nově dle kapacit dodavatelů rozdělena mezi obě společnosti, které mají uzavřenou s ČD platnou smlouvu,“ sdělil mluvčí ČD Robert Pagan.

České dráhy mají v provozu 82 CityElefantů, 70 v Praze a středních Čechách, 12 v Moravskoslezském kraji. Jednotek se přitom týká i další nedávno vypsaná zakázka, ve které jde o osazení vozidel systémem ETCS. Jedná se o dosud největší zakázku ČD na ETCS. Předpokládaná hodnota činí 1,322 miliardy korun, což představuje zhruba 16 milionů na jednotku.

Z dokumentace k zakázce na údržbu jednotek ř. 471

V průměru je nutné 1 x za období 3–4 let pro každou jednotku zajistit stupeň opravy R1, R2, R3 v závislosti na údržbovém řádu. Aktuálně bude nutné řešit nutnost získání certifikátu ECM v červnu 2022. To s sebou nese nutnost řešení aktuálního nesouladu mezi požadavkem udržovacího řádu elektrických jednotek 471 a skutečností a ten odstranit (u některých vozidel překročený kilometrický proběh proti požadavku udržovacího řádu a tím nesouladu s požadavky ECM).

Pro část elektrických jednotek řady 471 bude stupeň opravy R1, R2, R3 řešen na základě uzavřené a platné smlouvy s dceřinou společností DPOV, a. s., kde je opravárenská kapacita na úrovni až 13 ks elektrických jednotek řady 471 a takto bude řešeno i nadále po červnu 2022, aby byl zajištěn stupeň údržby v daném kilometrickém rozsahu dle ECM. Zbylá část elektrických jednotek 471, která nebude moci být takto udržována s ohledem na kapacity dceřiné společnosti DPOV, a. s., bude probíhat v opravárenském závodu dodavatele, který bude vybrán v rámci veřejné zakázky.“

Tagy České dráhy CityElefant Pars nova seznam údržba
33 komentářů