LOT_PRAGA_X-2021---WWW---III_728x90_new

Rychlovlakem do Ostravy? SŽDC vybírá firmu na posouzení, zda se vyplatí

Vizualizace vysokorychlostní trati mezi Brnem a Ostravou u Blažovic. Foto: SŽDCVizualizace vysokorychlostní trati mezi Brnem a Ostravou u Blažovic. Foto: SŽDC

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) udělala další krok k možnému zavedení rychlovlaků do Ostravy. Vypsala zakázku na studii proveditelnosti vysokorychlostní

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) udělala další krok k možnému zavedení rychlovlaků do Ostravy. Vypsala zakázku na studii proveditelnosti vysokorychlostní trati (Brno) – Přerov – Ostrava. Po zkušenostech z minulých soutěží už nebude rozhodovat jen cena.

Studie proveditelnosti má vyhodnotit nejen už dříve navrženou trasu, ale také případné další úpravy železniční infrastruktury ve směru trasy RS1 v úseku Brno – Přerov – Ostrava. Na ní mají úpravy nastat už dříve: SŽDC projektuje zrychlení trati mezi Brnem a Přerovem na 200 kilometrů v hodině. V budoucnu by rychlovlaky do Ostravy měly jezdit přes Brno po nové trati RS 1 z Prahy do Brna. U ní už běží studie proveditelnosti.

„SŽDC jako zadavatel požaduje, aby studie byla zejména podkladem pro přípravu pilotního projektu vysokorychlostní trati ( v úseku Přerov (Prosenice) – Ostrava (Ostrava-Svinov). Dále požaduje prověření potřebnosti, účelnosti a způsobu další územní ochrany VRT v úseku Brno – Přerov (Prosenice),“ uvedla SŽDC v tiskové zprávě. Odhadovaná cena zakázky je 20 milionů korun. 

Mapa zvažovaných vysokorychlostních tratí v Česku. Foto: Ministerstvo dopravy
Mapa zvažovaných vysokorychlostních tratí v Česku. Foto: Ministerstvo dopravy

Studie bude navrhovat a posuzovat technické řešení ve směru případné novostavby vysokorychlostní trati navrhované v předchozích dokumentacích v úseku Brno – Ostrava včetně zaústění do dotčených uzlů. V předchozích návrzích nevyšla jako ekonomicky efektivní trať na vyšší rychlost než 200 kilometrů v hodině, vlaky od Brna do Ostravy měly do Přerova zajíždět úvratí.

Nový je způsob, jakým SŽDC bude vybírat firmu. Správa železnic si vybrala metodu Best Value Approach/Best Value Procurement (BVA/BVP), kterou vyvinula Arizonská státní univerzita a v některých zemích je u velkých infrastrukturních staveb běžná. Metoda má za cíl zajistit co nejširší uplatnění tvůrčí invence dodavatelů a zadavatelům poskytnout možnost rozlišení zkušeností a kvality dodavatelů.

Podle zkušeností z Nizozemska metoda BVA/BVP vedla ke vstupu nových, dříve pouze na základě nabídkové ceny nekonkurenceschopných dodavatelů na trh veřejných zakázek. Došlo také k urychlení projektů  a v  konečném důsledku též ke snížení objemu víceprací.

„SŽDC v rámci vymezení hodnoticích kritérií této veřejné zakázky pečlivě zvažovala své dosavadní zkušenosti se zadáváním a realizací veřejných zakázek na projektové a obdobné práce, zejména negativní vliv hodnocení nabídek v těchto veřejných zakázkách s důrazem na nejnižší nabídkové ceny. Proto jsme se v rámci vymezení hodnotících kritérií této veřejné zakázky inspirovali přístupem dalších členských států Evropské unie,“ řekl generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda.

SŽDC věří, že tato metoda umožní dodavatelům již v rámci nabídek prezentovat odbornost a kvalitu budoucího plnění.

Tagy RS 1 vysokorychlostní trať Brno - Přerov - Ostrava vysokorychlostní tratě vysokorychlostní železnice
106 komentářů