Rychlosoutěž na nové tramvaje pro Ostravu. DPO chce nabídky za 26 pracovních dnů

Představení čtyř hotových tramvají Škoda 39T. Foto: Jan Meichsner / Zdopravy.czPředstavení čtyř hotových tramvají Škoda 39T. Foto: Jan Meichsner / Zdopravy.cz

Podle DPO je i přes kratší lhůtu dostatečný prostor k řádné hospodářské soutěži.

Dopravní podnik Ostrava (DPO) nechá v nově vypsané soutěži zájemcům o dodávku až 25 tramvají podstatně méně času na zpracování nabídky než při poslední soutěži na nové tramvaje. Zatímco v roce 2017 byla základní lhůta pro podání nabídek 67 dnů od odeslání formuláře do věstníku veřejných zakázek, nyní je to o více než třetinu méně. Nabídky musí podat už za 40 dnů. V této lhůtě jsou i Velikonoce, kdy má většina zemí v Evropě jeden až dva dny volna navíc. Výrobci tak mají na zpracování nabídky v tendru v hodnotě přes dvě miliardy korun jen 26 pracovních dnů.

Vyplývá to z porovnání podmínek v soutěži v roce 2017 a nyní. Lhůta se ještě může změnit dotazy uchazečů. Ty musí být ale podány maximálně osm pracovních dnů před uplynutím lhůty na předložení nabídek.

Podle mluvčí DPO Terezy Šnoblové je lhůta zcela v souladu se zákonem. „Zadavatel neshledává délku lhůty pro podání nabídek jako nepřiměřeně krátkou. V případě, že by kterýkoliv uchazeč měl s délkou lhůty pro podání nabídky problém, a nebyl schopen potřebné dokumenty ve stanovené lhůtě zajistit, je uchazeč oprávněn požadovat vysvětlení zadávací dokumentace této veřejné zakázky a požádat o prodloužení termínu pro podání nabídek. Zadavatel se touto žádostí bude zcela jistě zabývat. Snahou Dopravního podniku Ostrava je vytvořit prostor pro získání co nejvyššího možného počtu nabídek, a zajistit tak řádnou hospodářskou soutěž,“ dodala.

Kolejové napojení do sítě tramvají v Ostravě není podle DPO výhoda

Zatímco čím dál více dopravců řeší v soutěžích takzvané náklady životního cyklu výrobku, tedy nejen pořizovací cenu, ale například i náklady na servis a díly, DPO se rozhodl jít jinou cestou. Celkem 40 procent v hodnocení mají náklady na údržbu. Proč má cena za údržbu vyšší váhu než cena tramvaje? „Poměr vah ceny za údržbu a ceny za vozidla odpovídá reálnému modelu nákladů zadavatele na pořízení a údržbu tramvají za desetileté období, který je právě v tomto poměru. Váha mezi servisem a cenou vozu je přímo úměrná celkovým předpokládaným výdajům za danou část zakázky. Zadavatel chce podmínkami uchazečům sdělit, že nechce pouze soutěžit cenu vozu, ale taky jejich servis, který v celkových výdajích po dobu životnosti výrobku muže byt v součtu vyšší než jejich pořizovací cena,“ dodala Šnoblová. Desetileté období nákladů za údržbu a ceny za vozidlo je podle ní současně dostatečně dlouhým obdobím nákladů životního cyklu.

Nabízí se tak otázka, zda vysoká váha údržby nezvýhodňuje Škodu Ekovu, která má v Ostravě zázemí napojené přímo na kolejovou sít DPO. Podle Šnoblové ale není nikdo zvýhodněn, protože „přímé kolejové napojení má na provádění údržby z hlediska nákladů jen marginální vliv“. „Efektivitu provádění údržby kolejových vozidel ovlivňují dominantně zejména náklady na lidské a materiálové zdroje, a k tomu  je vytvořen v podmínkách zadávací dokumentace dostatečný prostor pro hospodářskou soutěž,“ uvedla.

Otázkou zůstává, co DPO považuje za marginální náklady. Cenu za převoz tramvaje po silnici zná dobře sám: v roce 2020 zaplatil podle registru smluv za přesun tramvaje Astra z Plzně 89 500 Kč bez DPH. Astra je přitom kratší než soutěžený typ.

V soutěži s odhadovanou cenou 2,25 miliardy korun poptává DPO až 25 tramvají. Dopravce se zaváže k odběru šestnácti vozidel, na dalších devět bude opce. Detailně jsme se tendru věnovali zde.

Tagy dopravní podnik ostrava DPO velkokapacitní tramvaje pro Ostravu
28 komentářů