Rychlejší a bezpečnější spojení do Semil. ŘSD ukázalo trasu nového přivaděče od budoucí silnice I/35

Krajina kolem Tatobit, Žlábku a křižovatky Zelený háj (foceno ze Zlaté stezky Českým rájem, konkrétně zde trasa nepovede). Foto: Jan Sůra / Zdopravy.czKrajina kolem Tatobit, Žlábku a křižovatky Zelený háj (foceno ze Zlaté stezky Českým rájem, konkrétně zde trasa nepovede). Foto: Jan Sůra / Zdopravy.cz

Stavba je navázaná na projekt nového spojení Turnov – Jičín.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) udělalo první krok ke stavbě nového a rychlejšího napojení Semil směrem na jih. Do zjišťovacího řízení poslalo záměr na novou přeložku stávající silnice II/283 od křižovatky Zelený háj k nové plánované kapacitní komunikaci I/35 mezi Turnovem a Jičínem.

Celkem 6,25 kilometru dlouhá přeložka má sloužit jako přivaděč od nové silnice směrem na Semily, Jilemnici a Lomnici nad Popelkou. Kompletně je popsána v materiálu pro zjišťovací řízení.

Silnice je navržena jako 9,5 metru široká. Začne na jihu na budoucí křižovatce Žernov, obchází zástavbu obce Žernov severním obchvatem v trase dle územního plánu obce. Dál je naplánována nad rybníkem Tisovka, jižně od okrajové zástavby obce Tatobity a jižně od lokality Žlábek k silnici II/283 a křižovatce Zelený háj. Na šesti kilometrech musí silnice překonat zhruba 100 metrů převýšení.

Trasa přeložky silnice II/283 MÚK Žernov - Zelený Háj. Foto: ŘSD

Trasa přeložky silnice II/283 MÚK Žernov – Zelený Háj. Foto: ŘSD

Vybudování přeložky má především odlehčit silnici II/283 z Turnova ke křižovatce Zelený háj, která vede přímo přes centrum Turnova. V Turnově na úseku ulic Sobotecká a Hluboká a v prostoru náměstí Českého ráje dosahuje intenzita dopravy v současnosti hodnot 15 tisíc za den, za městem pak zhruba 5 tisíc aut za den. Pro auta z Turnova do Semil či Lomnice má být rychlejší jet pak po nové silnici I/35 a odbočit z ní na novou přeložku.

Zahájení 2030

ŘSD v dokumentu neuvádí náklady, ale nové termíny pro stavbu silnice Turnov – Úlibice, jehož součástí bude i nová přeložka. „Předpokládaný termín zahájení první stavby se předpokládá v horizontu roku 2030, dokončení celého záměru a předání do provozu pak v roce 2040,“ uvádí materiál.

Dlouho plánovaná stavba nové silnice mezi Turnovem a Jičínem, resp. Úlibicemi, loni dosáhla zásadního posunu v přípravě. Ministerstvo životního prostředí vydalo kladné stanovisko ke stavbě ve variantě E1 se severním obchvatem Rovenska pod Troskami. Nerozhodlo definitivně, zda silnice bude ve čtyřpruhovém, nebo třípruhovém uspořádání.

Ministerstvo stanovilo pro ŘSD celkem 41 různých podmínek jak pro projektovou přípravu, tak samotnou stavbu. Mezi podmínkami je například prověření možnosti prodloužení zakryté části tunelu v oblasti Turnova a Pelešan o 400 metrů ze stávajících 900.

Nová silnice má nahradit stávající nevyhovující trasu, mluví se o ní přes dvacet let. Vede mezi dvěma částmi Chráněné krajinné oblasti Český ráj. Úsek z Turnova do Jičína je aktuálně na trase silnice I/35 nejproblematičtějším, dál do Hradce Králové se již připravuje stavba dálnice D35, z Liberce do Turnova vede silnice pro motorová vozidla. Nový úsek je dlouhý 32,5 kilometru.

Nová silnice by měla zlepšit a zrychlit spojení z Libereckého do sousedního Královéhradeckého kraje a odvést tranzitní dopravu z obcí. Výstavba by podle dokumentace měla významně snížit imise a hluk v obcích. „Středně významné vlivy na faunu, flóru a ekosystémy se podařilo vhodně snížit mnoha podmínkami. Vlivy na krajinu, které je možno označit jako středně velké, jsou významně eliminovány návrhem na vegetační úpravy záměru,“ uvádí se v závěru dokumentace.

Tagy I/35 II/283 MÚK Žernov - Zelený háj Ředitelství silnic a dálnic ŘSD Turnov - Jičín Turnov - Úlibice
16 komentářů