cargo

Rychleji a levněji. Zakázka na velkou opravu D8 míří za Strabagem s Eurovií

Dálnice D8 u Lovosic. Foto: EuroviaDálnice D8 u Lovosic. Foto: Eurovia

Oprava D8 má začít v dubnu, firmy slibují zkrácení opravy o více než dva měsíce proti plánu.

K získání zakázky na letos největší dálniční opravu v Česku míří sdružení firem Strabag a Eurovia. Obě firmy z pěti uchazečů o zakázku na opravu D8 nabídly sice až třetí nejnižší cenu, ale současně výrazně zkrátily plánovanou dobu opravy o více než dva měsíce.

Na Twitteru to uvedl generální ředitel Ředitelství silnic Radek Mátl. Podle údajů na profilu zadavatele nabídly Eurovia a Strabag 358,5 milionu korun, nejlevnější nabídka byla za 344 milionů korun. Cena je proti odhadovaným nákladům o 25 % nižší. Nabídnutá doba prací 120 dní je ale výrazně kratší než byl minimální předpoklad 191 dní.

V českém dopravním stavitelství tak pokračuje paradoxní situace: zatímco u Správy železnic neustále stavby v soutěžích prodražují proti rozpočtu, na silnici zlevňují. Stát tento kontrast nijak neřeší, ministr dopravy Karel Havlíček především prezentuje čísla, kolik peněz se do dopravy investuje bez ohledu na to, zda stát utrácí své peníze efektivně.

Rekonstrukce se týká úseku, který byl vybudován v roce 1993, část v roce 1996. Jde o jeden z nejvytíženějších úseků v české dálniční síti: denně zde podle automatických sčítačů dopravy projede 48 tisíc vozidel, z toho třetina jsou kamiony. „Účelem stavebních prací je obnovit stav dálnice D8 pro její další bezpečné užívání,“ řekl Martin Buček z Ředitelství silnic a dálnic.

Řidiče čeká úsekové měření

Oprava je naplánována na celou letošní stavební sezónu, je rozdělena do devíti etap. V pravém jízdním pásu ve směru na Ústí nad Labem se bude pracovat v úseku km 3-5,1 a dále v km 5,1-12,1. Půjde o více než devět kilometrů dlouhý úsek.

V opačném směru na Prahu to bude úsek dlouhý 6 km. Opravovat se budou v různém rozsahu nejen konstrukční vrstvy vozovky, ale například i větvě mimoúrovňové křižovatky Úžice. Obnoveno bude rovněž vybavení komunikace, jako jsou svodidla při obou krajnicích, směrové sloupky, svislé a vodorovné dopravní značení. Budou upraveny přístupy k SOS hláskám, dojde k úpravě dlažeb podél protihlukových stěn.

Součástí akce bude budování nového oplocení v místech, kde dosud chybělo. Ve směru na Prahu vzniknou dva nové zálivy pro nouzové zastavení. Opravy proběhnou i na mostech, aby došlo k prodloužení jejich životnosti.

Oprava přinese velká omezení dopravy: podle jednotlivých etap bude vedena v režimu 1/1+2 nebo v režimu 2+1/1. „Při opravě povrchu větví MUK Úžice, musí řidiči také počítat s vedením dopravy po značené objízdné trase. Vzhledem k intenzitě provozu a omezení rychlosti v úsecích s dopravním omezením se zde počítá s úsekovým měřením rychlosti. To by mělo přispět ke zklidnění dopravy, zvýšit její plynulost a bezpečnost a rovněž bezpečnost pracovníků stavby,“ dodal Buček.

Tagy D8 eurovia Ředitelství silnic a dálnic ŘSD seznam Strabag Top
15 komentářů