Rychle do Bavorska v květnu 2030, úsek Stod – Domažlice je v procesu EIA

Trať 180 v úseku Domažlice - Stod. Pramen: Správa železnic/dokumentace EIATrať 180 v úseku Domažlice - Stod. Pramen: Správa železnic/dokumentace EIA

Půjde o kombinaci novostavby a vylepšení nynější tratě, v některých částech má být maximální rychlost až 200 km/h.

Ministerstvo životní prostředí zahájilo takzvaný velký proces EIA pro úsek trati Stod (mimo) – Domažlice (včetně), jejíž vylepšení završí modernizaci české části železničního tahu z Plzně na Mnichov. Podle předložené dokumentace se má stavět od září 2026 do května 2030.

Půjde o kombinaci novostavby a vylepšení nynější tratě. Úsek měří zhruba 35 kilometrů, v některých částech má být maximální rychlost až 200 km/h. S novostavbou pro rychlost až 200 km/h se počítá v úsecích Stod – Holýšov a Blížejov – Domažlice, v původní stopě trať zůstane v úsecích Holýšov – Staňkov – Blížejov a Domažlice – odb. Pasečnice.

Trať z roku 1861 je jednokolejná a neelektrifikovaná. „Od doby svého vzniku nebyla dráha zásadně upravována ani modernizována,“ píše se v dokumentaci. Předmětem stavby má být proto především zdvoukolejnění a elektrifikace.

Součástí stavby je úprava domažlického zhlaví stanice Stod, rekonstrukce stanic Holýšov, Staňkov a Domažlice a výstavba nové železniční stanice Pasečnice. Stávající stanice Blížejov bude
zrušena a nahrazena novou odbočkou Přívozec (zastávka Blížejov v nové poloze). Součástí úseku je mimo jiné i 43 mostů.

Celý plán na vylepšení tratě z Plzně na hranice u České Kubice je rozdělen na čtyři stavby. Nejdále v přípravě je 1. stavba, což je novostavba tratě od Plzně do Stodu (včetně). I zde se má jezdit až 200 km/h. Stavět se má v letech 2023 až 2026, záměr už prošel procesem EIA se souhlasným stanoviskem od ministerstva životního prostředí. Jako 2. stavba se označuje modernizace a elektrifikace staré trati přes Nýřany, která zůstane i po dokončení přeložky od Plzně zachována.

Třetí stavbou je úsek Stod – Domažlice a 4. stavbou poslední úsek Domažlice (mimo) – st. hranice SRN, kde se předpokládá realizace v letech 2025 až 2027. Tento je rovněž v procesu EIA, jak ukázalo zjišťovací řízení.

Tagy Domažlice - Stod EIA Správa železnice trať 180 Plzeň - Domažlice - Furth im Wald
96 komentářů