ŘSD utratí další peníze za reklamu na dokončení D1. Demagogie, protestují Děti Země

Vizualizace dálnice D1 u Přerova. Foto: ŘSDVizualizace dálnice D1 u Přerova. Foto: ŘSD

Stát za marketingové aktivity k poslednímu úseku D1 zaplatil přes 2 miliony korun.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) uzavřelo další dodatek ke smlouvě se společností Red Elephant na marketingové aktivity ve prospěch stavby posledního úseku dálnice D1 kolem Přerova. Stát za tyto služby zaplatí 584 tisíc, už loni uzavřel smlouvu na 1,96 milionu korun.

Podpis smlouvy vyplývá z registru smluv. „Předmětem je zajišťování marketingových aktivit směřovaných jak k objasňování přínosu připravované stavby úseku dálnice D1 0136 Říkovice – Přerov, tak i k mediálnímu vyvracení účelových a tendenčních negativních informací souvisejících s předmětnou připravovanou stavbou mediálně šířených ze strany vybraných společenských skupin,“ uvádí ŘSD v textu smlouvy.

Smlouva vyvolala kritiku zejména organizace Děti Země, která proti stavbě bojuje. Právě na ni „marketingové aktivity“ často míří, například v podobě komiksu. Děti Země podaly na ŘSD stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů proti nečinnosti. ŘSD odmítlo poskytnout informace, jaké činnosti PR agentura provedla.

Podle Dětí Země komiks demagogicky útočí proti Dětem Země a spolkům Krajina Dluhonice a Voda z Tetčic. „Přitom se tyto spolky jen v souladu se zákonem účastní povolování dálnice D1 u Přerova a posílají své připomínky,“ uvedly Děti Země v tiskové zprávě.

Mluvčí ŘSD Jan Rýdl vysvětlil využití služeb PR agentury snahou o lepší komunikaci přímo v místě. „Nechtěli jsme být za otloukánka, který může za to, že se D1 nestaví. Potřebujeme v regionu někoho, kdo bude trpělivě a všemi možnými kanály vysvětlovat, proč se nestaví, kdo to blokuje, a hlavně proč to blokuje,“ vysvětlil Rýdl. O komiksu mluví jako o jednom ze způsobů, jak lidem přiblížit celý problém se získáním povolení. „Chtěli jsme jít názornou formou. Nerozumím, co se na tom odpůrcům stavby nelíbí,“ dodal Rýdl.

https://www.youtube.com/watch?v=Fk-Q9bfnCZI

 

„Pokud si ŘSD za veřejné peníze najímá soukromé PR agentury, aby si před občany vylepšilo svůj špatný obraz o své neschopnosti a amatérismu, tak to můžeme jen kritizovat, ale pokud dokonce zbaběle před veřejností tají, za co tyto jejich peníze utratilo, tak to budeme právně bránit,“ řekl předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Podle Dětí Země utajené stavební řízení

Děti Země současně upozornily, že jim ministerstvo dopravy téměř osm měsíců tajilo, že na úsek běží stavební řízení. O zahájení stavebního řízení pro dálnici D1 na konci srpna 2020 se Děti Země dozvěděly z úřední desky Ministerstva dopravy, které ve svém usnesení ze dne 16. 4. 2021 oznámilo, že práva osmi neznámých majitelů dotčených nemovitostí bude jako opatrovník hájit firma HSP & Partners advokátní kancelář (společnost Květoslava Hlíny objevující se opakovaně v kauze diáře Jaroslava Faltýnka). Patrik uvedl, že ministerstvo šikanózně bránilo se s podklady pro povolení podrobně seznámit.

Mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka včera agentuře ČTK řekl, že ministerstvo nepochybilo a nejednalo šikanózně. Loni v srpnu podle něj podalo žádost o vydání stavebního povolení pro D1 u Přerova a bylo zahájeno stavební řízení. Mezitím ale vyšlo najevo, že někteří vlastníci pozemků pod touto chystanou dopravní stavbou zemřeli nebo jsou neznámí. Ministerstvo proto v polovině října stavební řízení přerušilo, aby mohlo určit účastníky řízení.

Jakmile bude tento úřední úkon dokončen, bude zahájení stavebního řízení podle Jemelky oznámeno samostatným opatřením ministerstva dopravy. „Tímto opatřením bude zároveň umožněno nahlížet účastníkům řízení do spisu a případně uplatnit své námitky či připomínky,“ řekl Jemelka. Podle něj se 20. dubna jako účastník řízení přihlásil spolek Děti Země. „Toto přihlášení vzalo ministerstvo dopravy na vědomí,“ dodal.

Tagy D1 D1 Přerov - Řikovice Děti Země Přerov Ředitelství silnic a dálnic ŘSD Top
157 komentářů