ŘSD zahájilo dostavbu mimoúrovňové křižovatky Palackého v Pardubicích

Rozšiřování I/37, Pardubice. Pramen: ŘSDRozšiřování I/37, Pardubice. Pramen: ŘSD

Ředitelství silnic a dálnic dnes zahájilo dostavbu důležité křižovatky v Pardubicích, kde se rozpojují (spojují) dva důležité krajské tahy I/37

Ředitelství silnic a dálnic dnes zahájilo dostavbu důležité křižovatky v Pardubicích, kde se rozpojují (spojují) dva důležité krajské tahy I/37 a I/36. Křižovatka se konečně dočká plnohodnotného tvaru.

„Účelem akce je přestavba stávajícího mimoúrovňového křížení do tvaru plnohodnotné deltovité křižovatky, čímž dojde k propojení stávajících čtyřpruhů ve směru od Hradce Králové a Chrudimi,“ uvedl šéf ŘSD Radek Mátl.

Zakázku získala v tendru společnost Skanska, která přišla s cenou 185 milionů bez DPH. Předpokládaná cena stavby byla 162 milionů bez DPH. Hotovo by mělo být v roce 2021.

V prostoru křižovatky dnes končí čtyřpruhové uspořádání silnice I/37. Dostavbou dojde k plnohodnotnému propojení stávajícího čtyřpruhového profilu ve směru od Hradce s nedávno zprovozněným čtyřpruhovým profilem ve směru na Chrudim. Křižovatka je dnes pouze dvoupruhová.

„Z tohoto důvodu dochází v místě k častým dopravním komplikacím. Dostavbou nového jízdního pásu silnice I/37 v prostoru křižovatky dojde ke sjednocení profilu a tím ke zvýšení plynulosti dopravy,“ doplnil Mátl.

Křižovatka Palackého, Pardubice. Pramen: ŘSD

Křižovatka Palackého, Pardubice. Pramen: ŘSD

Tagy I/37 MÚK Palackého Pardubice ŘSD
18 komentářů