ŘSD vybralo projektanty obchvatu Třebíče, s povolením počítá v roce 2026

Silnice I/23 v Třebíči. Pramen: ŘSDSilnice I/23 v Třebíči. Pramen: ŘSD

Díky přeložce má z hlavní trasy mimo jiné zmizet úrovňový přejezd na trati Brno – Jihlava; nová silnice bude trať podcházet.

Po nedávném zisku souhlasného stanoviska v procesu EIA učinilo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) další krok ke zbudování obchvatu Třebíče na silnici I/23. Aktuálně vybralo projektanty, kteří zhotoví dokumentaci pro stavební povolení.

O zakázku se podle smlouvy, která byla zveřejněna v registru, podělí hned osm firem: Stráský, Hustý a partneři, SHB, Dopravoprojekt Ostrava, PK Ossendorf, Viapont, G-Consult, Mott McDonald CZ a Metroprojekt Praha. Cena činí 30 milionů korun bez DPH.

ŘSD počítá s tím, že stavební povolení bude vydáno v roce 2026. Stavba by měla začít v roce 2027 a trvat tři roky. Odhad ceny činí 4,2 miliardy.

I/23, obchvat Třebíče. Pramen: ŘSD

I/23, obchvat Třebíče. Pramen: ŘSD

Vytížená silnice, kterou využije až 20 000 automobilů denně, vede fakticky středem starobylého města a rozděluje ho vedví. Prochází městem od západu k východu přes ulice Pražská, Sucheniova, Bráfova, Sportovní a Brněnská. Provoz mimo jiné komplikuje množství světelných křižovatek.

„Stavbou obchvatu dojde k výraznému vyvedení dopravy převážně mimo zastavěná území města. Nová přeložka sníží dopravní zátěž v centru. Snížení množství výfukových plynů bude mít pozitivní dopad na životní podmínky obyvatel,“ stojí v materiálech ŘSD.

Díky přeložce má z hlavní trasy mimo jiné zmizet úrovňový přejezd na trati Brno – Jihlava; nová silnice bude trať podcházet. Součástí obchvatu bude devět mostů, jeden hloubený tunel (překrytí hlubokého zářezu zhruba na 230 metrech) a jedna lávka.

Komunikace I/23 je důležitou spojnicí v jižní části republiky, začíná u dálnice D3, prochází Jindřichovým Hradcem, Telčí, Třebíčí, Náměští nad Oslavou a Rosicemi a napojuje se na dálnici D1.

Tagy I/23 ŘSD Třebíč obchvat
25 komentářů