ŘSD rozšíří část Pražského okruhu na šestipruh, vybralo projektanty

Pražský okruh u Černého Mostu. Foto: Aktron / Wikimedia CommonsPražský okruh u Černého Mostu. Foto: Aktron / Wikimedia Commons

Kolem Černého Mostu plánuje ŘSD další tři kilometry v šestiproudém uspořádání.

Ředitelství silnic a dálnic chystá miliardové rozšíření části Pražského okruhu na východě hlavního města. Pro úpravy úseku mezi Satalicemi a Běchovicemi už vybralo zhotovitele dokumentaci stavebního povolení. Stavět chce do tří let.

Zakázku za 13,5 milionu korun získalo podle registru smluv sdružení firem Pragoprojekt, Viapont a Ateliér projektování inženýrských staveb, vyplývá z registru smluv.

Tři kilometry dlouhý úsek od křižovatky s dálnicí D10 po mimoúrovňovou křižovatku u Běchovic, odkud má v budoucnu okruh pokračovat k dálnici D1, má projít rozšířením na celkem šest jízdních pruhů. Odhadovaná cena je 994 milionů korun.

Podle informačního letáku ŘSD byl úsek už dříve postaven s rezervou pro případné rozšíření na šestipruh. ŘSD již na jaře odevzdalo úřadům dokumentaci pro územní rozhodnutí.

„Oproti předchozí koncepci bude v celém úseku provedeno rozšíření na šestipruhové uspořádání na úkor rezervy ve středním dělícím páse, která bude za tímto účelem využita,“ uvádí materiál.

Mapa rozšíření úseku D0 na východě Praha. Foto: ŘSD

Mapa rozšíření úseku D0 na východě Prahy. Foto: ŘSD

V mezikřižovatkových úsecích bude okruh v uspořádání 2×3 jízdní pruhy a 2×1 odbočovací (respektive připojovací) pruhy. Kvůli tomu se na vnější stranu dálnice rozšíří až o 1,75 metru. Dálniční mosty přes ulici Hartenberská a Národních hrdinů budou zbourány a postaveny znovu. Na křižovatce s D11 bude postaven kolektorový pás se dvěma mosty. Podél dálnice vyrostou nové protihlukové stěny. ŘSD plánuje, že stavět začne v roce 2022.

Tagy Běchovice - Satalice D0 Pražský okruh Ředitelství silnic a dálnic ŘSD šestiproudá dálnice
63 komentářů