ŘSD připravuje podklady pro stavební povolení středočeské D3, provádí geologický průzkum

Geotechnický průzkum v koridoru budoucí středočeské D3. Pramen: ŘSDGeotechnický průzkum v koridoru budoucí středočeské D3. Pramen: ŘSD

ŘSD aktuálně předpokládá, že středočeský úsek D3 se bude stavět v letech 2025 až 2029, podle ŘSD jde nicméně o „silně optimistický“ předpoklad.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) připravuje podklady pro zpracování dokumentace pro stavební povolení středočeské části dálnice D3. Stěžejní informace má přinést podrobný geotechnický průzkum (GTP), který na celé trase aktuálně probíhá. Oznámilo to dnes ŘSD, které nyní pro šedesát kilometrů dlouhou středočeskou část D3 usiluje o územní rozhodnutí.

„Zahájení průzkumu předcházela rozsáhlá příprava v podobě zajištění potřebných ohlášení a získání souhlasů majitelů pozemků se vstupem na pozemky, přičemž v celé trase je jich několik stovek. Podrobný GTP navazuje na předchozí etapu průzkumných prací – tedy na předběžný GTP,“ uvedl mluvčí ŘSD Martin Buček.

Cílem průzkumu je shromáždit údaje o geologických a hydrogeologických poměrech zkoumaného území, vlastnostech dotčených zemin a hornin, které budou tvořit podloží budoucích násypů, mostů a tunelů. „Jednou z významných úloh podrobného GTP je například posouzení vlivu stavby na okolí, zejména z pohledu ovlivnění stávajícího režimu podzemních vod,“ doplnil Buček. Ke sledování stavu podzemní vody budou po dobu stavby i po jejím dokončení sloužit speciální vrty.

Vedení středočeské D3. Pramen: ŘSD

Vedení středočeské D3. Pramen: ŘSD

V celé délce středočeské D3 budou provedeny v rámci průzkumů stovky vrtů s hloubkou od tří do 100 metrů. Hlubší sondy se dělají v místech pilířů budoucích mostních objektů.

„Například vrtný geologický průzkum mezi Jesenicí u Prahy a Benešovem bude probíhat cca 15 měsíců se současným nasazením až 15 vrtných souprav podél trasy. Vrtné práce je nutno organizovat způsobem, aby jejich dopad na zemědělské hospodaření byl co možná nejmenší. Proto jsou geologické práce projednávány s vlastníky dotčených pozemků a na zemědělsky využívaných plochách jsou koordinovány s hospodáři za účelem minimalizace škod na plodinách a probíhají zejména mimo hlavní vegetační období,“ píše ŘSD.

Silničáři nyní pro D3 ve středních Čechách usilují o pravomocné územní rozhodnutí, pro které ale potřebují rozhodnutí o výjimkách pro zvláště chráněné druhy. O výjimkách rozhoduje kvůli objektivitě Krajský úřad Plzeňského kraje, který první rozhodnutí vydal už v roce 2020. Tato rozhodnutí byla napadena námitkami odpůrců stavby a v odvolacím řízení ministerstvem životního prostředí zrušena a vrácena k novému projednání. To nyní probíhá.

V případě D3 ŘSD nedávno dosáhlo úspěchu u Nejvyššího správního soudu, který ukončil letitý spor o vedení dálnice, když odmítl kasační stížnost ve věci Zásad územního rozvoje (ZÚR) Středočeského kraje. Dálnice tak povede Posázavím. ŘSD aktuálně předpokládá, že středočeský úsek D3 se bude stavět v letech 2025 až 2029, podle ŘSD jde nicméně o „silně optimistický“ předpoklad.

Geotechnický průzkum v koridoru budoucí středočeské D3. Pramen: ŘSD Geotechnický průzkum v koridoru budoucí středočeské D3. Pramen: ŘSD Geotechnický průzkum v koridoru budoucí středočeské D3. Pramen: ŘSD Geotechnický průzkum v koridoru budoucí středočeské D3. Pramen: ŘSD Dálnice D3 přes Posázaví, vizualizace. Pramen: ŘSD
Tagy D3 ŘSD středočeská část D3
33 komentářů