ŘSD převezme od Prahy první kilometry D10 a část radiály. Změna má narovnat poměry ve správě silnic

Most v Horních Počernicích přes D10, který čeká rekonstrukce. Foto: Google Street ViewMost v Horních Počernicích přes D10, který čeká rekonstrukce. Foto: Google Street View

Na D10 tak nastává opačná situace, než platí od začátku letoška na prvních kilometrech dálnice D1.

Praha uzavřela darovací smlouvu na převod prvních kilometrů dálnice D10 do majetku státního podniku Ředitelství silnic a dálnic. Pozemky a stavební objekty dálnice a části Vysočanské radiály na územní hlavního města dostalo ŘSD bezúplatným převodem. Vyplývá to ze zveřejněné smlouvy.

Loni v prosinci uzavřený kontrakt muselo potvrdit ještě ministerstvo financí. To zaslalo svůj souhlas s transakcí na konci března.

Úsek dálnice D10 a Vysočanská radiály, který byl dosud v majetku a správě Prahy. Zdroj: Mapy.czKatastrální mapa některých pozemků v dosavadním majetku Prahy.Katastrální mapa některých pozemků v dosavadním majetku Prahy.

Z darovací smlouvy vyplývá, že pod ŘSD přechází prvních přibližně 2,5 kilometru D10 až k exitu číslo tři, který tvoří mimoúrovňová křižovatka Radonice (označovaná jako Novopacká) s ulicemi Počernická a Ve Žbíbku. Zároveň se převádí část Vysočanské radiály, která dosud patřila městu. Jde o přibližně 700 metrů od křižovatky s Pražským okruhem až k nadjezdu nad železniční tratí 070 u Satalic.

Hodnotu převáděného úseku dálnice a radiály určuje darovací smlouva na téměř 819 milionů korun.

Tento úsek se na ŘSD s. p. převádí na základě dřívějšího memoranda mezi Středočeským kraje, hl. m. Praha a ŘSD, a jde o narovnání poměrů ve správě komunikací, kdy se všechny strany na tomto postupu dohodly,“ uvedl na dotaz Zdopravy.cz mluvčí ŘSD Jiří Veselý.

Změna bude obnášet obměnu systému údržby. „Prozatím ji bude zajišťovat naše SSÚD Poříčany s tím, že výhledově zvažujeme zřízení samostatného SSÚD,“ dodal mluvčí.

Zároveň se bude měnit i dopravní značení, což se však podle Veselého nestane hned.

Celá tato věc je nyní předmětem dalších jednání, která ŘSD s. p. vede s kompetentními zástupci hl. m. Prahy,“ řekl mluvčí ŘSD.

D1 až k Průhonicím přešla pod Prahu

Na D10 tak nastává opačná situace, než platí od začátku letošního roku na prvních kilometrech dálnice D1. K prvnímu lednu tam převedl stát 5,2 kilometru dálnice na území města (od Spořilova k Průhonicím) jako dar do vlastnictví hlavního města. Se změnou souvisela proměna dosavadní dálnice v místní silnici I. třídy.

Následovalo také snížení maximální povolené rychlosti na 110 km/h. Zelené informační cedule pak postupně nahrazují ty s bílou podkladovou barvou, která se používá v rámci měst. Na zmíněném úseku také stát přestal od dopravců vybírat mýto.

Jak se změní výběr mýtného či maximální povolená rychlost na úvodním úseku D10, zatím není jasné. „Pokud se týká zpoplatnění tohoto úseku, to je také předmětem dalších jednání,“ uzavřel Veselý.

Na úseku D10 ze Satalic do Radonic se připravuje rozšíření na šest pruhů, projekt je řešen odděleně od chystaného rozšíření dálnice až do Mladé Boleslavi.

Kromě samotného rozšíření má dojít k úpravě mimoúrovňové křižovatky v Radonicích, kde vznikne nová okružní křižovatka a vybudují se nové bypassy. Dva mosty se budou muset postavit znovu, aby odpovídaly novému šířkovému uspořádání, zmizí i současné odstavné plochy.

Na konci dubna 2023 byla pro úsek Chlumecká – Satalice – Radonice dokončena technicko-ekonomická studie. Chystá se zpracování dokumentace pro EIA, se zahájením stavby se podle letáku ŘSD počítá v roce 2028.

Tagy D10 dálnice D10 Ředitelství silnic a dálnic Vysočanská radiála
19 komentářů