ŘSD má první územní rozhodnutí ke kultivaci silnice I/20 od Písku na jih

Silnice I/20 mezi Pískem a ČB dávno nesplňuje požadavky na bezpečnost. Pramen: ŘSD/dokumentace EIASilnice I/20 mezi Pískem a ČB dávno nesplňuje požadavky na bezpečnost. Pramen: ŘSD/dokumentace EIA

Silnice I/20 mezi Pískem a Českými Budějovicemi dávno nesplňuje soudobé normy, nemá například žádný prostor za krajnicí.

Léta slibované vylepšení frekventované silnice I/20 od Písku k Pištínu, která leží zhruba deset kilometrů severozápadně od Českých Budějovic, pokročilo v přípravě. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) získalo první územní rozhodnutí pro třicetikilometrovou stavbu, která je rozdělena na čtyři úseky. Rozhodnutí vydané jihočeským krajským úřadem se týká úseku Protivín –⁠ Vodňany (6,7 km) a dosud není pravomocné. Běží lhůta pro případné odvolání.

Vylepšení spočívá především v rozšíření silnice na uspořádání 2+1. Stavět by se mělo v letech 2025 až 2027, a to na všech čtyřech úsecích. „V rámci příprav na stavbu, která do budoucna přispěje ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v řešeném úseku, probíhá dále geotechnický průzkum,“ uvedl mluvčí ŘSD Adam Koloušek. Výsledky průzkumu podle něj poslouží jako podklad pro zpracování dokumentace pro stavební povolení. Dalšími úseky jsou Písek –⁠ Protivín (10,4 km), Vodňany –⁠ Nová Hospoda (8,5 km) a Nová Hospoda –⁠ Pištín (6,4 km).

Samostatně pak řeší ŘSD radikálnější modernizaci silnice od Pištína do Budějovic. Tam letos silničáři očekávají vydání stavebního povolení, stavba za více než dvě miliardy by měla začít příští rok a skončit o tři roky později.

V roce 2018, kdy se konalo zjišťovací řízení v rámci zkoumání vlivu stavby na okolí (EIA), se uváděl jako termín zahájení stavby rok 2021. Stavba tehdy dostala „zelenou“, aniž by musela do celého procesu EIA podle zákona s tím, že nemá zásadní vliv na přírodu.

Kontrolní mýtná brána v Dasným u Českých Budějovic. Pramen: CzechToll

Silnice I/20 v Dasným u Českých Budějovic. Pramen: CzechToll

Lze ji rozdělit na dvě části. Od Budějovic k Češnovicím (cca 6,5 km) bude zbudován směrově rozdělený čtyřpruh, který naváže na stejné uspořádání na výjezdu z krajského města. Zbylé dva kilometry bude směrově nerozdělený třípruh.

Stav silnice I/20 je dlouhodobě předmětem kritiky, v obcích stižených tranzitní dopravou (Dasný, Češnovice) se už několikrát konaly demonstrace za odvedení aut mimo zástavbu. Právě tady vzniknou nové přeložky mimo obce. Na silnici je i řada úseků, kde často umírají lidé; jsou označeny křiklavou cedulí se smrtkou. Silnice totiž dávno nesplňuje soudobé normy, nemá například žádný prostor za krajnicí.

Tagy I/20 ŘSD
49 komentářů