ŘSD začne s výkupy pozemků pro část D48, rozšíření začne příští rok

D48 u Nového Jičína. Foto: ŘSDD48 u Nového Jičína. Foto: ŘSD

Odhadované náklady na stavbu přesahují miliardu korun.

V letošním roce zahájí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) výkup zbývajících pozemků potřebných k výstavbě druhé etapy dálnice D48 od Nového Jičína po Rybí. Úsek bude měřit asi 3,8 kilometru, odhadovaná cena stavby přesahuje miliardu korun. ŘSD to uvedlo na sociální síti X.

Ještě letos chce ŘSD podat žádost o stavební povolení. Podle aktuálního informačního letáku k projektu by pak mělo následovat jeho vydání v roce 2025, ten samý rok ŘSD předpokládá zahájení stavby. Uvedení úseku do provozu se momentálně očekává v roce 2028.

Jak již deník Zdopravy.cz dříve informoval, přestavba komunikace má především pomoci zvýšit bezpečnost provozu. Aktuálně jsou v místě osazena lanová svodidla. Přibližně polovinu pozemků z celé zamýšlené trasy vykoupilo ŘSD již dříve.

Silnice I/48 tvoří významnou kapacitní spojnici průmyslových oblastí v podhůří Beskyd, zejména měst Nový Jičín, Příbor, Kopřivnice, Frýdek-Místek, Český Těšín a oblasti Třinecka. V současných parametrech a především před osazením lanových svodidel na rozhraní protisměrných jízdních pruhů měla za následek sérii tragických nehod.

MÚK Bělotín – Rybí, II. etapa

MÚK Bělotín – Rybí, II. etapa
Zdroj: ŘSD

Stavba „D48 MÚK Bělotín – Rybí, II. etapa“ bude představovat rekonstrukci stávající dvoupruhové směrově nedělené komunikace, v současné době využívané jako čtyřpruh bez zpevněných krajnic, na čtyřpruhovou komunikaci směrově rozdělenou s krajnicemi a fyzickým oddělením protisměrných jízdních pruhů středním dělicím pásem.

Rekonstrukce silnice předpokládá maximální využití stávajícího zemního tělesa a mostních objektů. V rámci stavby vzniknou dvě mimoúrovňové křižovatky: Nový Jičín – západ a Nový Jičín – východ, která projde zkapacitněním. To výhledově umožní napojení na přeložku silnice I/57 – obchvat Kunína. Současná mimoúrovňová křižovatka neumožňuje ani napojení ze všech směrů. Detailně ŘSD stavbu popisuje v informačním letáku.

Tagy D48 D48 MÚK Bělotín–Rybí Ředitelství silnic a dálnic ŘSD
12 komentářů