Druhá etapa D48 u Nového Jičína má územní rozhodnutí, zatím nepravomocné

Silnice I/48 Rybí - Rychaltice před přestavbou na D48, ilustrační foto. Autor: MDČRSilnice I/48 Rybí - Rychaltice před přestavbou na D48, ilustrační foto. Autor: MDČR

Přestavba komunikace pomůže zvýšit bezpečnost provozu, aktuálně jsou v místě osazena lanová svodidla.

Chybějící úsek dálnice D48 od Nového Jičína na Příbor získal zatím nepravomocné územní rozhodnutí. Krajský úřad rozhodl o umístění stavby. Podle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) jde o důležitý posun v přípravě změny stávající směrově nedělené komunikace na moderní dálnici.

Po nabytí právní moci územního rozhodnutí budou následovat další přípravné kroky stavby, jako je například dokončení výkupu pozemků. ŘSD zatím vykoupilo přibližně polovinu pozemků z celé zamýšlené trasy o délce necelých čtyř kilometrů.

Stavba „D48 MÚK Bělotín–Rybí, II. etapa“ představuje rekonstrukci stávající dvoupruhové směrově nedělené komunikace v současné době využívané jako čtyřpruh bez zpevněných krajnic, na čtyřpruhovou komunikaci směrově rozdělenou s krajnicemi a fyzickým oddělením protisměrných jízdních pruhů středním dělícím pásem. Předpokládaná cena stavby druhé etapy  je 1,004 miliardy korun bez DPH.  Vydání stavebního povolení se očekává v příštím roce. Samotná rekonstrukce má začít v roce 2025 a hotová bude o tři roky později.

Rekonstrukce silnice předpokládá maximální využití stávajícího zemního tělesa a mostních objektů. V rámci stavby jsou navrženy dvě mimoúrovňové křižovatky: Nový Jičín – západ a Nový Jičín – východ, která projde zkapacitněním. To výhledově umožní napojení na přeložku silnice I/57 – obchvat Kunína. Současná mimoúrovňová křižovatka neumožňuje ani napojení ze všech směrů.

Silnice I/48 tvoří významnou kapacitní spojnici průmyslových oblastí v podhůří Beskyd, zejména měst Nový Jičín, Příbor, Kopřivnice, Frýdek-Místek, Český Těšín a oblasti Třinecka. V parametrech čtyřpruhové komunikace bez středního dělícího pásu a krajnic pro nouzové odstavení vozidla však měla za následek sérii tragických nehod. Situace byla na části trasy Nový Jičín–Rychaltice řešena v letech 2002–2003 osazením lanových svodidel na rozhraní protisměrných jízdních pruhů, což přispělo ke snížení nehodovosti v daném úseku, ale jako trvalé řešení neodpovídá dnešním požadavkům na šířkové uspořádání rychlostní silnice.

MÚK Bělotín – Rybí, II. etapa

MÚK Bělotín – Rybí, II. etapa
Zdroj: ŘSD

Tagy D48 D48 MÚK Bělotín–Rybí I/48 Nový Jičín Ředitelství silnic a dálnic ŘSD
45 komentářů