LOT 3a leaderboard

ŘSD chystá velkou opravu D8 na jejím začátku, řidiče čeká omezení i úsekové měření

Dálnice D8 u Lovosic. Foto: EuroviaDálnice D8 u Lovosic. Foto: Eurovia

Rekonstrukce čeká úsek dálnice z roku 1993 a 1996. Řidiči musí počítat s kontrolou radary.

Řidiče na dálnici D8 čeká letos velké omezení v úseku mezi Zdiby a Úžicemi. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) chystá letos rozsáhlou opravu v obou jízdních pásech. Odhadovaná cena zakázky je 480 milionů korun, v soutěži ale cena výrazně klesla.

Rekonstrukce se týká úseku, který byl vybudován v roce 1993, část v roce 1996. Jde o jeden z nejvytíženějších úseků v české dálniční síti: denně zde podle automatických sčítačů dopravy projede 48 tisíc vozidel, z toho třetina jsou kamiony. „Účelem stavebních prací je obnovit stav dálnice D8 pro její další bezpečné užívání,“ řekl Martin Buček z Ředitelství silnic a dálnic.

Oprava je naplánována na celou letošní stavební sezónu, je rozdělena do devíti etap. V pravém jízdním pásu ve směru na Ústí nad Labem se bude pracovat v úseku km 3-5,1 a dále v km 5,1-12,1. Půjde o více než devět kilometrů dlouhý úsek.

Oprava povrchu i nové zálivy pro nouzové zastavení

V opačném směru na Prahu to bude úsek dlouhý 6 km. Opravovat se budou v různém rozsahu nejen konstrukční vrstvy vozovky, ale například i větvě mimoúrovňové křižovatky Úžice. Obnoveno bude rovněž vybavení komunikace, jako jsou svodidla při obou krajnicích, směrové sloupky, svislé a vodorovné dopravní značení. Budou upraveny přístupy k SOS hláskám, dojde k úpravě dlažeb podél protihlukových stěn.

Součástí akce bude budování nového oplocení v místech, kde dosud chybělo. Ve směru na Prahu vzniknou dva nové zálivy pro nouzové zastavení. Opravy proběhnou i na mostech, aby došlo k prodloužení jejich životnosti.

Oprava přinese velká omezení dopravy: podle jednotlivých etap bude vedena v režimu 1/1+2 nebo v režimu 2+1/1. „Při opravě povrchu větví MUK Úžice, musí řidiči také počítat s vedením dopravy po značené objízdné trase. Vzhledem k intenzitě provozu a omezení rychlosti v úsecích s dopravním omezením se zde počítá s úsekovým měřením rychlosti. To by mělo přispět ke zklidnění dopravy, zvýšit její plynulost a bezpečnost a rovněž bezpečnost pracovníků stavby,“ dodal Buček.

ŘSD aktuálně soutěží zhotovitele stavby. Nabídku podalo pět firem, nejnižší cena je 344 milionů korun. Odhadovaná hodnota zakázky byla přitom 480 milionů korun. „V případě bezproblémového průběhu zbytku předrealizační přípravy bychom rádi začali s realizací v průběhu dubna tohoto roku,“ dodal Buček. Hotovo má být do 167 dní od zahájení prací.

Tagy D8 Ředitelství silnic a dálnic ŘSD seznam Top Zdiby - Úžice
31 komentářů