ŘSD chystá úpravu křižovatky u Kutné Hory, má být bezpečnější a lépe průjezdná

Křižovatka silnic I/38 a III/03321 u Kutné Hory. Foto: ŘSDKřižovatka silnic I/38 a III/03321 u Kutné Hory. Foto: ŘSD

Nově dojde ke zřízení připojovacího a odbočovacího pruhu.

Ze silnice I/38 by mělo zmizet další problematické místo. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) vypsalo soutěž na proměnu křižovatky u kutnohorské místní části Kaňk.

Jedná se o úpravu stávající plochy stykové křižovatky silnic I/38 a III/03321. „Úprava bude zahrnovat rozšíření nárožních oblouků křižovatky pro lepší průjezd vozidel, zvláště pro pravé odbočení z vedlejší komunikace, kde bude rozšířena vozovka o cca 12 m. Dále bude úprava zahrnovat rozšíření zpevněné části komunikace na hlavní silnici I/38 tak, aby na ní bylo možné zřídit odbočovací i připojovací pruh,“ popsal hlavní změny křižovatky Jiří Veselý z týmu komunikace ŘSD.

Hlavním cílem je zvýšení bezpečnosti a průjezdnosti. Dosud se tu zvláště vozidla z vedlejší komunikace ve směru na Kolín složitě napojují přes oba hlavní proudy silnice I/38. Denně tu přitom projede 15 000 aut, více než čtvrtina jsou nákladní auta. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 12,90 mil. Kč bez DPH a maximální doba uvedení do provozu byla stanovena na 72 kalendářních dní.

Oprava na dvě etapy a maximálně dva a půl měsíce

Pro stavbu budou využity jak stávající pozemky, na kterých je již těleso křižovatky umístěno, tak pozemky, které byly vykoupeny v rámci majetkoprávní přípravy v předcházejících fázích přípravy. Akce bude probíhat ve dvou fázích.

Stavba přinese omezení provozu. V první etapě bude provoz na silnice I/38 v prostoru křižovatky omezen do jednoho jízdního pruhu (levý ve směru od Kolína) a doprava bude řízena kyvadlově pomocí řádně poučených pracovníků zhotovitele ručně, případně v nočních hodinách pomocí semaforu. Na uzavřené polovině křižovatky včetně části sil. III/03321 budou probíhat stavební práce a bude zde umístěno zařízení staveniště. V rámci této fáze bude vybudována křižovatka do provozuschopného stavu, tzn. budou položeny všechny vrstvy konstrukce vozovky. Předpokládaná doba trvání této fáze je odhadována na 36 dní.

Křižovatka silnic I/38 a III/03321 u Kutné Hory. Foto: ŘSDKřižovatka silnic I/38 a III/03321 u Kutné Hory. Foto: ŘSDKřižovatka silnic I/38 a III/03321 u Kutné Hory. Foto: ŘSD

V druhé fázi bude provoz opět omezen do jednoho jízdního pruhu a řízen kyvadlově pomocí řádně poučených pracovníků zhotovitele ručně, případně v nočních hodinách pomocí semaforu na obou stranách křižovatky. Provoz bude veden po již dokončené polovině úpravy křižovatky bez možnosti odbočení na sil. III/03321. Stavební práce budou prováděny na druhé polovině křižovatky. Křižovatka bude dostavěna do finální podoby obdobně jako ve fázi 1. Za omezeného provozu poté bude provedeno vodorovné dopravní značení na celé křižovatce barvou a umístěno svislé dopravní značení. Předpokládaná doba trvání této fáze je odhadována na 36 dní.

Po celou dobu stavebních prací bude uzavřeno připojení ze sil. III/03321 od Kaňku. Pro směr z Kaňku na Kolín a Čáslav bude vyznačena objízdná trasa. Tato objízdná trasa bude převádět pouze místní dopravu a nedojde tak k negativnímu ovlivňování životního prostředí v trase objížďky. Trasa bude vedena po sil. III/03322 z Kaňku do Kutné Hory a dále po silnici I/2 až ke křižovatce se silnicí I/38.

Tagy I/38 Kutná Hora Ředitelství silnic a dálnic ŘSD
29 komentářů