ŘSD chystá u slovenských hranic první „medvědochod“, vyjde na 155 milionů

Ekodukt na Vysočanské radiále. Autor: Sefjo – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20768835Ekodukt na Vysočanské radiále. Autor: Sefjo – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20768835

Silničáři chtějí ulehčit medvědům toulky na česko-slovenském pomezí. Připravují proto projekt ekoduktu, který u Mostů u Jablunkova překlene silnici I/11.

Silničáři chtějí ulehčit medvědům toulky na česko-slovenském pomezí. Připravují proto projekt ekoduktu, který u Mostů u Jablunkova překlene silnici I/11. Předpokládané náklady činí 155 milionů korun bez DPH.

„Tento ekodukt má sloužit migraci velkých savců, mimo jiné medvědů, přes Jablunkovskou brázdu,“ uvedla mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Nina Ledvinová. Záměr projektu už je schválen, nyní se připravuje dokumentace pro územní rozhodnutí. Stavět se má v roce 2023. Jde zřejmě o první ekodukt, který využijí i medvědi.

ŘSD místo pro takzvaný medvědochod, což je místní termín pro chystaný projekt, vybralo kvůli tomu, že území Jablunkovské brázdy je vedeno jako mimořádně významné z hlediska putování velkých savců, a to v evropském kontextu.

„Podle platné metodiky je řazeno mezi prostory nejvyšší kategorie a uzavření zdejších migračních koridorů by mohlo mít zásadní negativní vliv na evropsky významnou lokalitu Beskydy v rámci soustavy Natura 2000,“ dodala Ledvinová. Požadavek na návrh ekoduktu byl definován už ve studii s názvem „Zajištění migrační prostupnosti Jablunkovské brázdy pro velké savce v souvislosti s předpokládaným navýšením automobilového provozu na silnici I/11 Jablunkov-státní hranice ČR/SR po zahájení provozu závodu Hyundai Motor Company v průmyslové zóně Nošovice“. Ekodukt je navržený jako kolmý přesypaný most o šířce 47 metrů.

Nadchodů určených pro migraci velkých savců je v současné době ve správě ŘSD 23, další jsou v přípravě nových staveb. V minulosti přitom bylo ŘSD kritizováno, že skrze ekodukty fakticky pouze utrácí peníze, aniž by pomáhalo zvěři. V roce 2011 to vedení ŘSD přiznalo a slíbilo nápravu. Bizarní období nejlépe ilustruje ekodukt v Jenišově u Karlových Varů, který ústí k supermarketu, a přechod u Nové Hospody na Písecku, který končí prudkým svahem. U dalších ekoduktů se zjistilo, že jsou v místech, kudy nikdy migrační trasy nevedly, nebo šlo pouze o kamufláž pro mosty pro místní komunikace.

Medvědochod, nebo ekodukt, aneb definice ŘSD:

Medvědí nadchod nebo „medvědochod“ je terminologicky i obsahově naprosto nepřesný název. Ve skutečnosti se jedná o migrační objekty pro převedení živočichů kategorie velkých savců (losa, vlka, medvěda, rysa a jelena), kteří mají největší prostorové nároky a obecně se pro tyto objekty používá název „ekodukt“. Budují se v oblastech mimořádného významu z hlediska možného výskytu velkých savců a v místech křížení komunikací s dálkovými migračními koridory, kde nelze využít jiných přirozených možností průchodu velkých savců, například dostatečně velkým podmostím v údolí či podél řek. 

Tagy ekodukt I/11 ŘSD Top
24 komentářů