dkv-spojujeme

ŘSD chystá soutěž na stavbu dalších 16 km D35, vybralo zpracovatele dokumentace pro úsek Úlibice – Hořice

D35 u Úlibic. Foto: ŘSDD35 u Úlibic. Foto: ŘSD

Na další úsek D35 již běží stavební řízení.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) udělalo další posun pro stavbu dálnice D35 v úseku Úlibice – Hořice. Zadávací dokumentaci stavby zpracuje společnost Pragoprojekt.

Zadání zakázky za 50 milionů korun vyplývá z registru smluv. Pragoprojekt se podílí na přípravě této stavby dlouhodobě, zpracoval i dokumentaci pro stavební řízení. To začalo na počátku února.

Jde o předposlední úsek D35 ve směru od severozápadu, který se bude stavět. Naváže na něj ještě stavba Úlibice – obchvat s velkou křižovatkou se silnicí I/16. V minulosti se uvažovalo i o dálnici v úseku Turnov – Úlibice, zde nakonec ale nepovede v nové stopě užší silnice než dálnice. Stavba má již platné územní rozhodnutí. ŘSD má vykoupeno přes 70 % pozemků. Běží doplňkový geotechnický průzkum.

D35, úsek Úlibice - Hořice.

D35, úsek Úlibice – Hořice.

Celkem 16,3 kilometru dlouhý úsek se má začít stavět příští rok. Na jihovýchodním konci bude dálnice pokračovat úsekem Hořice – Sadová, který už má stavební povolení a probíhá soutěž na zhotovitele. Soutěž na stavbu úseku Úlibice – Hořice má začít ještě letos.

Dálnice nahradí stávající silnici I/35, která se po dokončení promění na silnici II. třídy. Od Úlibic je trasa vedena v souběhu se silnicí I/35 k obci Konecchlumí, kterou obchází po jejím západním okraji. Dále pokračuje mezi obcemi Konecchlumí a Kovač, východně míjí obec Třtěnice, prochází mezi obcemi Chomutice a Sobčice do prostoru jižně od Ostroměře. Dále je trasa vedena severně od Nových Smrkovic, Domoslavic, obec Bílsko míjí po jejím jižním okraji. Město Hořice obchází po jeho jihozápadním okraji a na jižní straně se přibližuje ke stávající silnici I/35.

Na trase je naplánována jediná mimoúrovňová křižovatka Chomutice, kde se napojí silnice II/327. Odhadovaná cena za tento úsek je 4,180 miliardy korun. Kompletně je stavba popsána v informačním letáku.

Mapa přípravy D35. Foto: ŘSD

Mapa přípravy D35. Foto: ŘSD

Tagy D35 D35 Úlibice - Hořice Pragoprojekt Ředitelství silnic a dálnic ŘSD
65 komentářů