Revoluce pro taxíky: stát zjednoduší pravidla, taxametr nebude povinný

Vozy taxislužby. Foto: Ministerstvo dopravyVozy taxislužby. Foto: Ministerstvo dopravy

  Ministerstvo dopravy dokončilo novelizaci silničního zákona, která výrazně mění pravidla pro provozování taxislužby. Nový zákon, který úřad poslal  do

 
Ministerstvo dopravy dokončilo novelizaci silničního zákona, která výrazně mění pravidla pro provozování taxislužby. Nový zákon, který úřad poslal  do meziresortního připomínkového řízení, reaguje především na změny, ke kterým v poslední době v oboru dochází. 

Podle návrhu zákona nebudou muset taxíky jezdit například s povinným taxametrem ve voze a nebudou muset být označeny střešní svítilnou s nápisem Taxi. „Současně se navrhuje redukce povinností dopravců a řidičů taxislužby tak, aby nedocházelo k nedůvodnému zvýhodnění poskytování taxislužby tzv. alternativními způsoby. Právní úprava taxislužby se ale zároveň doplňuje o některé instituty, které povedou k lepší ochraně a vymahatelnosti práv zákazníků,“ uvedlo ministerstvo dopravy v předkládací zprávě.

Taxík bude muset mít nově jen evidenční nálepku, kterou vydá dopravní úřad. Velkou změnou je i zrušení povinnosti vést záznam  provozu vozidla včetně zrušení povinnosti, aby součástí měřicí soustavy taxametru byla paměťová jednotka, která slouží k uchování tohoto záznamu. Nově nebudou muset mít taxikáři v autě ani výpis z evidence vozidel taxislužby. 

Nálepka má stát majitele aut 500 korun, ty budou příjmem obce s rozšířenou působností. Skončí naopak poplatek za vydání výpisu z evidence vozidel taxislužby při zápisu vozidla do této evidence (50 Kč),

Střešní svítidla s nápisem Taxi nezmizí ze všech zhruba 15 tisíc aut, které v Česku zajišťují taxislužbu. Budou ji muset mít nadále auta pro klasickou formu taxislužby, tedy při objednání na ulici. Vyžadovat se ale nebude naopak při elektronické objednávce. Při ní nemusí mít auto taxametr, podmínkou ale je, že zákazník bude vědět před nástupem konečnou cenu.

Použití taxametru a označení vozidla střešní svítilnou již v současnosti není vyžadováno, je-li přeprava poskytnuta na základě písemné smlouvy (vč. elektronicky uzavřené písemné smlouvy) se zákonem stanovenými náležitostmi).

Zákon ale přináší i nové povinnosti: například sjednání pojištění, z kterého mají být hrazeny případné újmy na zdraví cestujícího nebo na majetku.

Kvůli lepší ochraně práv zákazníků je v zákoně nově  institut zprostředkovatele taxislužby a stanoví pro výkon jeho činnosti určité povinnosti, které směřují zejména k tomu, aby předmětem zprostředkování byly pouze služby legální, tedy služby poskytované k tomu oprávněnými subjekty – dopravcem a řidičem, kteří jsou držiteli potřebných povolení. Některé služby v Česku totiž nabízí svezení s řidiči, kteří oficiálně taxikáři nejsou.

Tagy taxislužba Zákon o silniční dopravě
19 komentářů