Rekonstrukce Libeňského mostu může začít, rok přes něj nepojedou tramvaje

LIbeňský most: foto: TSKLIbeňský most: foto: TSK

Stavba má začít v roce 2024, zakázku získal Metrostav TBR.

Jedna z největších stavebních zakázek uzavřená za současného vedení hlavního města Prahy může začít. Technická správa komunikací (TSK) dnes podepsala smlouvu se společností Metrostav TBR na rekonstrukci Libeňského soumostí.

Metrostav TBR nabídnul provedení rekonstrukce výrazně levněji a rychleji než nabídka druhého sdružení (Strabag, Eurovia CS, SMP CZ a Pragoprojekt). Metrostav opraví most za 2,181 miliardy korun s tramvajovou výlukou 365 dní, druhé sdružení nabídlo 3,628 miliardy korun a výluku na 480 dní.

Výběr dodavatele proběhl podle standardů FIDIC – Yellow Book, tedy projekt typu Design & Build, kdy zhotovitel je zároveň projektantem i realizátorem. Končí tak dlouholeté debaty o tom, zda most opravit nebo zbourat a postavit nový.

Nejdříve provizorní lávka

Je to neuvěřitelný příběh, k zemi měl jít most, na který se 92 let nesáhlo, a přitom zvládl zkoušky s extrémní zátěží 547 tun. Jasně se tedy ukázalo, že správnou cestou je rekonstrukce, zatěžovací zkoušky nám navíc daly do ruky velmi podrobná data, díky kterým se vyhneme slepým cestám. Historické označení mostu za nerekonstruovatelný bylo pouze politickým rozhodnutím, aniž by se kdokoliv zajímal o jeho reálnou technickou kondici. My se rozhodujeme na základě dopravních průzkumů, podrobných diagnostik, statických a dynamických zkoušek a tvrdých dat,“ uvedl Adam Scheinherr.

Jako první se začne stavět nová provizorní lávka pro pěší a cyklisty mezi Libní a Holešovicemi. Opravu postupně čeká nejen Libeňský most přes Vltavu a inundační most na Rohanském ostrově, ale i kompletní vybudování všech dalších mostních objektů, přilehlých komunikací a nutných přeložek inženýrských sítí v ulici Libeňský most od křižovatky Dělnická – Jankovcova v Praze 7 ke křižovatce Palmovka, Praha 8. Součástí rekonstrukce je také kompletní výměna trakčního vedení a kolejového svršku pro tramvajovou trať v ulici Libeňský most a okolí, kterou bude realizovat Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP). Počítá se i se stavbou proplachovacího kanálu, retenční nádrže a souboru protipovodňových opatření.

Tato veřejná zakázka byla jednou z nejsložitějších v historii TSK a jsem rád, že se na vypracování konkurenčních nabídek podílely nejvýznamnější firmy z oboru. Po více než 20 letech přešlapování na místě se Libeňský most dočká potřebné rekonstrukce. Příprava projektové dokumentace a zahájení schvalovacích procesů rekonstrukce započnou prakticky okamžitě. Přípravné stavební práce začnou již letos, přičemž hlavní stavební výkony budou realizovány v průběhu roku 2024,“ uvedl Jozef Sinčák, generální ředitel TSK.

Předpokládaný harmonogram vyhodnocení veřejné zakázky a prací

Podpis smlouvy o dílo – leden 2022.

Okamžité zahájení prací na zpracování projektové dokumentace pro veškerá územní rozhodnutí a stavební povolení či jejich změny, potřebné pro realizaci celé stavby a její schválení objednatelem – do 12 měsíců od data zahájení prací. V průběhu roku bude zahájena stavba provizorní lávky pro pěší a cyklisty spojující Holešovice a Libeň, která bude v provozu po celou dobu rekonstrukce. Nabytí právní moci všech vybraných potřebných povolení nezbytných k provedení stavby – do 18 měsíců od data zahájení prací.

Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby pro celou stavbu a její schválení objednatelem – do 24 měsíců od data zahájení prací.
Zahájení stavebních prací – do 25 měsíců od data zahájení prací; tj. 1Q/2024.

Vizualizace Libeňského mostu po rekonstrukci. Foto: Metrostav TBRVizualizace Libeňského mostu po rekonstrukci. Foto: Metrostav TBRVizualizace Libeňského mostu po rekonstrukci. Foto: Metrostav TBRVizualizace Libeňského mostu po rekonstrukci. Foto: Metrostav TBRVizualizace Libeňského mostu po rekonstrukci. Foto: Metrostav TBRLIbeňský most: foto: TSK
Tagy Libeňský most Metrostav TBR Technická správa komunikací TSK
97 komentářů