Rejdař Hradský: Bez kvalitní vodní cesty budeme jen montovnou

Loď s nadrozměrným nákladem. Autor: EVD-Sped.Loď s nadrozměrným nákladem. Autor: EVD-Sped.

Deník Zdopravy.cz dává prostor názorům odborníků z nejrůznějších dopravních oborů. Jednatel a spolumajitel nákladního rejdařství EVD – Sped. Lukáš Hradský

Deník Zdopravy.cz dává prostor názorům odborníků z nejrůznějších dopravních oborů. Jednatel a spolumajitel nákladního rejdařství EVD – Sped. Lukáš Hradský tvrdí, že špatná splavnost Labe posílá českou říční flotilu do propadliště dějin. A brzdí i českou produktivitu.

Blíží se volby a politici opět hýří různými nápady a sliby. Je ovšem škoda, že pouze pan prezident Miloš Zeman chápe strategickou důležitost labské vodní cesty. Propaguje vodní cesty při mnoha příležitostech a například při návštěvě Ústeckého kraje dne 3. října prohlásil, že na Labi je 24 zařízení, která stojí naprosto bez užitku a neplní svoji funkci, protože není hotov jez u Děčína a zdymadlo u Přelouče. A má pravdu.

Politici a média masírují veřejnost, jak je třeba zvýšit produktivitu naší práce a tím zvyšovat mzdy. Tajemství produktivity přitom nespočívá v tom, zda někdo za hodinu vyrobí jeden a nebo dva výrobky, ale zejména v tom, za kolik se daný výrobek podaří prodat. Linky ve Škodě Auto zřejmě vyrobí stejně a nebo i více aut než VW v Německu za stejný čas. Tedy jde o to, zda se zboží vyrobené v České republice neoznačí Made in Germany a nevyveze dále do světa. Pak se přidaná hodnota a produktivita práce projeví v Německu a ne v České republice.

Po vodní cestě na Labi, když není zrovna sucho (v letošním suchém roce se zatím řeka nedala zcela využít již pět měsíců a zbytek byl velmi omezený, roky 2015 a 2016 na tom byly stejně), se stále vozí řada výrobků, které naši výrobci prodávají mimo Německo. Prodávají je tedy s vysokou přidanou hodnotou a určitě se tak nemalou měrou podílejí na zvyšování produktivity práce v České republice. Bez přístupu k námořním přístavům po kvalitní vodní cestě přitom čelí mnoha problémům, nedodávají své výrobky včas, platí penále, přicházejí o další zakázky, kazí si jinak dobré renomé a nebo s vysokými vícenáklady vozí své výrobky přes Bratislavu.

Česká republika byla a stále je průmyslovou zemí. A pravděpodobně ještě dlouho bude. Nikdy nebude asi možné vše vytisknout na 3D tiskárnách (a i ty bude muset někdo vyrábět), a všichni asi nebudeme živí vymýšlením programů a aplikací ve virtuálním světě. Je s podivem, že si jen pan prezident uvědomuje, že cestou ke zvyšování prosperity je vývoz naší produkce přímo konečnému spotřebiteli. A že je k tomu potřeba i vodní cesta. Vodní cesta je jedinou garantovanou bezplatnou cestou pro přepravu do námořních přístavů.

Zatím zde stále přežívá i zbytek českých rejdařů, kteří dané produkty mohou odvézt. Možná je ale cílem likvidace dalšího dílku z koláče soběstačnosti ČR a zvýšení závislosti na státech tvrdého jádra EU.

Jestliže nemá být ČR jen montovnou, musí mít vedle dálnic a železničních koridorů i kvalitní vodní cesty. V případě vodní dopravy ale vše spěje ke smutnému konci. Jednoho dne možná budeme jen vzpomínat, že ČR kdysi měla jednu z největších flotil říčních lodí v Evropě, stejně tak, jako dnes mnozí vzpomínají na českou námořní flotilu. Stejně jako vzpomínáme jak chutnal dříve párek, cola, salám, chléb, rajče atd…..