z prahy

RAIL BUSINESS DAYS – dlouho očekávané setkání firem kolejové dopravy a železniční infrastruktury

RAIL BUSINESS DAYS nabízí efektivní příležitost pro setkání výrobců vozů a komponentů pro kolejovou dopravu, provozovatelů, vývojových a výzkumných subjektů, veřejných dopravních institucí, projektantů a zhotovitelů železniční infrastruktury, odborníků a médií.

RAIL BUSINESS DAYS se uskuteční v Praze v Kongresovém centru od 22. do 24. listopadu 2021. Hlavní cílem akce je prezentace s důrazem na obchodně kontraktační aktivity. Je místem pro setkání, posílení obchodních vztahů, sdílení aktuálních informací napříč oborem.

Obchod v odvětví kolejové dopravy má rostoucí tendenci i navzdory ekonomickému útlumu v jiných oborech, který vyvolala pandemie COVID-19. Firmy vyrábí, investice do oboru proudí. Klasické formy marketingu a podpory obchodu využívané v tomto oboru však byly pandemií ovlivněné. Veletrhy, výstavy a konference se rozbíhají až v posledních měsících tohoto roku. Klasická železniční výstava se ale v České republice nekonala. Příležitost pro setkání, sdílení inovací a novinek z oboru proto firmy vidí v blížící se akci RAIL BUSINESS DAYS.

Akce RAIL BUSINESS DAYS svým konceptem oslovila také velké firmy i instituce. Záštitu nad akcí přijaly ACRI, Svaz průmyslu a dopravy, Ministerstvo průmyslu a obchodu, státní organizace Správa železnic. Partnery akce jsou firmy napříč oborem. Generálním partnerem je Výzkumný ústav železniční. Dalšími partnery akce jsou Škoda Transportation, Siemens, AŽD Praha, AMIT, Bonatrans, CzechTourism, KONTRON Transportation, TTC Marconi a Unicontrols.

RAIL BUSINESS DAYS nabízí prezentační a konferenční část. Obchodně kontraktační potenciál výstavní části je firmami podporovaný a velmi žádoucí. Konferenční část je členěna na tematické bloky. V rámci oficiálního bloku se představí zástupci Ministerstva dopravy ČR, Ministerstva životního prostředí ČR, zástupce Evropské komise v ČR a řada dalších. Dále budou probíhat moderované tematické přednášky firem, které jsou doplněny vždy diskusí s účastníky. Tématy přednášek jsou Evropský rok železnice, koncepce bezpečné železnice, rychlá železnice, udržitelnost a bezemisnost v dopravní politice ČR, testování a schvalování vozidel nebo financování železniční infrastruktury z rozpočtu SFDI v roce 2022 a mnoho dalších témat.

„Zájem o akci je nejen z řad českých firem, ale také od firem z dalších evropských států. Po dvou letech období bez výstav je účast na odborné konferenci a výstavě RAIL BUSINESS DAYS pro firmy velmi žádoucí. Přináší možnost osobních setkání s obchodními partnery a odborníky, podporu obchodních vztahů a sdílení informací napříč celým oborem,“ říká Michal Sirovátka, ředitel RBD. „Jsem rád, že produkcí této akce můžeme podpořit ekonomiku a obchod v oboru, který mi je velmi blízký a pohybuji se v něm řadu let svého profesního života,“ dodal.

Více informací na www.railbusinessdays.cz.

Tagy Rail Business Days
1 komentář