Rada města Brna doporučila přesun nádraží k řece

Brno, hlavní nádraží. Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářBrno, hlavní nádraží. Autor: Zdopravy.cz/Jan Šindelář

Nejužší vedení města Brna se přiklonilo k variantě velkého stěhování hlavního nádraží. Rada města dnes doporučila zastupitelstvu schválit k realizaci

Nejužší vedení města Brna se přiklonilo k variantě velkého stěhování hlavního nádraží. Rada města dnes doporučila zastupitelstvu schválit k realizaci variantu „Řeka“, tedy přesun nádraží k řece Svratce. Zároveň ale považuje za akceptovatelnou i variantu „Petrov“.

„Osobně jsem přesvědčen, že je pro Brno výhodnější a méně rizikové postavit nové nádraží u řeky. Nádraží v této poloze představuje výhodnější variantu, která znamená bezprostřední rozvoj města, zejména jeho širšího centra. Stavbu železničního uzlu u řeky je možné realizovat rychleji, levněji a bez velkých výluk přímo v centru města. Pro zajištění obslužnosti nově realizovaného ŽUB město požaduje zahájení prací na přípravě realizace Severojižního kolejového diametru,“ komentoval to v tiskovém prohlášení primátor Petr Vokřál.

Rada města Brna se tak rozhodla stejně jako nedávno krajské zastupitelstvo. Konečné slovo bude mít vláda.

Možnosti pro Brno

Varianta A – Řeka (aneb velké stěhování)

Počítá se vznikem nového osobního nádraží v místech dnešního dolního nádraží v Rosické ulici. Obě stopy průjezdu prvního tranzitního železničního koridoru – osobní i nákladní – jsou sjednoceny do jedné stopy. Trať přes stávající hlavní nádraží je zrušena. Zaústění modernizované trati Brno – Přerov je do stanice Slatina pomocí novostavby dvoukolejné trati podél letiště Tuřany se zastávkou k obsluze letiště. V rámci technického návrhu jsou také definovány plochy pro výstavbu odstavných kolejišť a zařízení pro opravy a údržbu kolejových vozidel. Zaústění vysokorychlostní trati od Prahy se předpokládá z jihovýchodu podél stávající trati od Střelic. Stávající hlavní nádraží a trať přes něj je zrušena.

Uzel Brno ve "stěhovací" variantě A. Autor: SŽDC, Studie proveditelnosti ŽUB

Uzel Brno ve „stěhovací“ variantě A.
Autor: SŽDC, Studie proveditelnosti ŽUB

Varianta B – Petrov (drobný posun)

Hlavní nádraží je modernizováno přibližně ve stávající lokalitě. Zaústění tratí od Střelic a od Chrlic je uvažováno ve stávajícím trasování. Zaústění tratí od Přerova a od Veselí nad Moravou je do hlavního nádraží řešeno od jihu, liší se ale dle konkrétních podvariant. Variantní je konkrétní technické řešení hlavního nádraží. V rámci technického návrhu jsou také definovány plochy pro výstavbu odstavných kolejišť a zařízení pro opravy a údržbu kolejových vozidel. Zaústění vysokorychlostní trati od Prahy se předpokládá od západu soustavou tunelů pod historickým centrem města, navržena je stavební příprava pro budoucí podzemní stanici v oblasti Malé Ameriky. Nákladní vlaky využívají stávající průtah přes dolní nádraží.

Nádraží Brno ve variantě mírného posunu a zachování v centru (B). Autor: SŽDC, Studie proveditelnosti ŽUB

Nádraží Brno ve variantě mírného posunu a zachování v centru (B).
Autor: SŽDC, Studie proveditelnosti ŽUB

Tagy brno nádraží Petrov rada Řeka
45 komentářů