Jako piloti: Dráhy spouštějí dva simulátory, pošlou na ně všechny strojvedoucí

Simulátor Českých drah. Autor: ČDSimulátor Českých drah. Autor: ČD

České dráhy ve čtvrtek v České Třebové uvedly do provozu první z dvojice simulátorů řízení vlaků, které jsou novinkou ve

České dráhy ve čtvrtek v České Třebové uvedly do provozu první z dvojice simulátorů řízení vlaků, které jsou novinkou ve výcviku strojvedoucích. Druhý se nachází v Praze-Vršovicích. Obě zařízení stála dopravce více než 30 milionů korun, jde o vůbec první trenažery svého druhu v tuzemsku.

Dráhy o jejich nákupu uvažovaly delší dobu, hlasitěji se o akvizici začalo mluvit po tragickém střetu pendolina s kamionem ve Studénce v roce 2015. Tendr byl vypsán v létě 2016. Nyní budou trenažéry několik týdnů v pilotním provozu.

Výcvik na nich následně čeká všechny uchazeče o práci strojvedoucího u ČD. Postupně si je vyzkouší i všichni současní strojvůdci, kterých je u drah zhruba 3500. Dopravce počítá s tím, že každý strojvedoucí se na simulátor dostane minimálně jednou ročně.

„Podstatná bude mimo jiné příprava na provozní situace, se kterými se začínající strojvedoucí při jízdním zácviku na lokomotivách vůbec nemusí setkat a i zkušení strojvedoucí se s nimi setkávají jen výjimečně. Může jít například o jízdu vlaku na přivolávací návěst, v mezistaničním oddílu, obsazenou kolej,“ uvedl generální ředitel Českých drah Miroslav Kupec.

Oba simulátory chtějí dráhy doplňovat o další prvky, které přibudou na lokomotivách. Patří mezi ně především evropský vlakový zabezpečovač ETCS, který se podnik chystá v příštích letech nainstalovat na stovky vozidel.

Trenažery kopírují prostředí kabiny strojvedoucího se všemi ovládacími prvky. Výchozím modelem pro kabiny simulátorů je jednotka z „rodiny panterů“, kabina nicméně podle drah nepředstavuje konkrétní typ vozidla. Ovládací a zobrazovací prvky jsou přizpůsobeny tak, že je možné simulovat i jízdu s dieselovou lokomotivou.

Na přístroji je možné nasimulovat všechny situace, které mohou v provozu nastat, včetně těch mimořádných, jako jsou třeba překážky na trati. Instruktor nejdříve připraví scénář. Poté, co strojvedoucí absolvuje trasu, systém vyhodnotí správnost provedení. Instruktor poté se strojvedoucím celou jízdu podrobně rozebere.

Simulátor Českých drah.
Autor: ČDSimulátor Českých drah.
Autor: ČDSimulátor Českých drah.
Autor: ČDPracoviště Českých drah pro výcvik strojvedoucích.
Autor: ČD

Příprava nového strojvedoucího u Českých drah trvá téměř rok. Zájemci o práci nejdříve stráví několik týdnů v některém z Oblastních center provozu ČD, kde se jako „strojvedoucí v přípravě“ seznamují s jednotlivými pracovišti a získávají první zkušenosti. Další měsíc pak stráví v Dopravním vzdělávacím středisku v České Třebové, kde se připravují ke zkoušce k získání licence strojvedoucího u Drážního úřadu a k interní zkoušce, která umožní zařazení uchazeče do jízdního výcviku. V této fázi absolvují budoucí strojvedoucí také první výcvik na simulátoru.

Po úspěšném zvládnutí obou zkoušek nastupují do jízdního výcviku, který trvá podle platné legislativy nejméně 12 týdnů. České dráhy uplatňují délku výcviku 15 až 24 týdnů. V průběhu celé přípravy absolvují uchazeči další měsíční kurz, v rámci kterého se připravují na řízení konkrétních typů vozidel a řešení konkrétních provozních situací.

V tomto období strojvedoucí opět nejméně dvakrát absolvuje výcvik na simulátoru. Po splnění všech výše uvedených požadavků následuje další zkouška a poté již nasazení do provozu. Délky kurzů a jejich obsah jsou stanoveny zákonem. Proces výcviku strojvedoucích u Českých drah trvá nejčastěji 8 až 10 měsíců.
České dráhy mají v přípravě aktuálně zhruba 200 adeptů.

Aktuálně probíhá ve sněmovně proces novelizace zákona o drahách, kde jako jeden z pozměňovacích návrhů je i pořízení a provozování simulátoru Drážním úřadem pro všechny dopravce.

Tagy České dráhy simulátor strojvedoucí Top
53 komentářů