První trať na 200 km/h má klíčové povolení, stavět se začne nejdříve za tři roky

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) získala důležité razítko pro první trať, po které by se u nás mohlo jezdit dvousetkilometrovou

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) získala důležité razítko pro první trať, po které by se u nás mohlo jezdit dvousetkilometrovou rychlostí.

Pro novou trať Brno – Přerov získala od ministerstva životního prostřední kladné stanovisko, že za určitých podmínek nebude mít úsek Kojetín – Přerov vliv na životní prostředí. Jde o první povolení  pro celkem pět různých staveb na úseku Brno- Přerov, které SŽDC získala.

Už v roce 2010 získala souhlasné stanovisko pro stavbu Blažovice – Nezamyslice. Platnost stanoviska byla ale jen pět let a SŽDC nezažádala o jeho prodloužení.

Trasování úseku Kojetín - Přerov. Foto: SŽDC

Trasování úseku Kojetín – Přerov. Foto: SŽDC

Trať Brno – Přerov má být první, na které bude možné jezdit u nás dvousekilometrovou rychlostí.  Trať projde rozsáhlou modernizací, částečně novým trasováním a zdvojkolejněním. O budoucí rychlost se vedly v minulých letech velké spory, nakonec ale zvítězila pomalejší varianta s maximální rychlostí na 200 kilometrů v hodině.

Kladné stanovisko se týká 16 kilometrů dlouhého úseku z Kojetína do Přerova. „Jedná se zdvojkolejnění trati a tím zvýšení přepravní kapacity. Při realizaci záměru dojde pouze k mírnému přeložení tělesa trati v řádu několika metrů ve vybraných úsecích,“ uvedla SŽDC v plánech. Na necelých 13 kilometrech má být dvousetikilometrová rychlost.

Ministerstvo životního prostřední podmínilo souhlasné stanovisko celkem 57 různými podmínkami, které musí SŽDC splnit. Jde například o přesun lilií zlatohlavých, zvláštní ochranu některých živočichů nebo naprojektování postranních lavic u mostu přes Svodnici pro průchod drobných živočichů.

Čtyři z pěti úseků trati Brno-Přerov se už projektují, zmiňovaný úsek projektuje Moravia Consult. Stavba Kojetín – Přerov má vyjít na 5,6 miiardy. „Předpokládané zahájení realizace v případě hladkého průběhu všech stupňů přípravy stavby a příslušných řízení je nejdříve v roce 2021, dokončení pak do roku 2025,“ řekla mluvčí SŽDC Kateřina Šubová. Podle ní se teď nedá říct, jaký z úseků se bude stavět jako první.

Tagy Brno - Přerov stanovisko EIA SŽDC
18 komentářů