Průměrné zpoždění 15 minut. Nové statistiky otevřely v Bavorsku debatu o špatném spojení Praha – Mnichov

Vlak alex Praha - Mnichov, München Hbf, foto: Zdopravy.cz/Jan SůraVlak alex Praha - Mnichov, München Hbf, foto: Zdopravy.cz/Jan Sůra

V prosinci má skončit spojování s vlakem z Hofu, častým zdrojem zpoždění.

Každý Západní expres mezi Prahou a Mnichovem loni dorazil do svého cíle se zpožděním průměrně 14 minut a 55 vteřin. Vyplývá to z nových dat, která zveřejnili bavorští Zelení. Otevřeli tak v Bavorsku novou debatu na téma nekvalitního spojení mezi oběma městy.

Ještě v roce 2021 bylo průměrné zpoždění šest minut. Jde o data pouze za trasu z Česka. Podle vyjádření Zelených pro agenturu DPA je hlavním problémem spojování vlaků ve Schwandorfu. Od konce letošního roku by mělo dojít zlepšení. Vlak z Prahy nebude ve Schwandorfu přepojován na navazující spojení z Hofu do Mnichova, nýbrž pojede přímo.

Důvodem zpoždění jsou i časté kontroly na hranicích prováděné německou policií. Toto téma před pár týdny otevřel i ministr dopravy Martin Kupka na jednání s bavorským ministrem bydlení, výstavby a dopravy Christianem Bernreiterem. Po příjezdu do Schwandorfu cestující kvůli kontrolám mnohdy nestíhali navazující spoj, který přijíždí z Hofu a pokračuje do Mnichova. „To mnoha cestujícím zásadně komplikovalo cestování. Bavorská strana nás informovala, že od kontrol v lednu upustila, což by mělo dopravu významně zjednodušit a odbourat nepříjemná zpoždění,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka.

Nová data v Německu znovu otevřela diskuzi o pomalosti spojení mezi Prahou a Mnichovem. Vlak jede 5 hodin a 35 minut, což je podle Markuse Büchlera, který má u Zelených na starosti dopravu, příliš dlouhá jízdní doba na spojení dvou metropolí.

V Česku projektování, v Německu teprve posuzování

Na téma lepšího železničního spojení obou měst vznikly desítky politických prohlášení, podle kterých se mezi Prahou a Mnichovem mělo už dávno jezdit vlakem rychleji než po silnici. „Na naší straně připravujeme modernizaci úseku Plzeň – Domažlice – státní hranice. Pro úspěch tohoto projektu je důležité, aby došlo k elektrizaci celého spojení i ke zkapacitnění, zejména úseku Schwandorf – Furth im Wald na německé straně tak, aby byl dvoukolejný. Jsem rád, že Německo začalo s posuzováním možností modernizace této železniční části a vybudování tří nových dvoukolejných úseků,“ uvedl po jednání v Mnichově ministr Kupka. Zatímco v Česku se již projektuje, v Německu se teprve posuzuje.

Úprava české části trati v úseku Plzeň – Domažlice – státní hranice je rozdělena do čtyř staveb a začátek  modernizace předpokládá ministerstvo dopravy v roce 2024. „Z pohledu České republiky je důležité připravit trať nejen pro osobní dopravu, ale zároveň zajistit dostatečné kapacity i pro dopravu nákladní,“ dodává Kupka. Cílem je připravit trať s takovými parametry, které by umožňovaly zajistit provoz v minimálním rozsahu jednoho nákladního vlaku v každém směru během každé hodiny včetně té špičkové (minimálně tedy 24 párů vlaků rovnoměrně rozdělených během dne).

Bavorský objednatel aktuálně připravuje soutěž na provozovatele linky Praha – Mnichov. Tendr bude vypsán společně s ministerstvem dopravy. Jedná se o jedno z prvních přeshraničních řízení takového rozsahu. „Společné zadávací řízení na linku Praha – Mnichov, nesoucí shodné označení Ex36, ještě více přiblíží naše země a naše občany. Jeden dopravce bude zajišťovat přeshraniční dopravu osmi páry vlaků denně. Spolupráce na tomto projektu pokračuje dobře, na naší straně máme připraven pracovní návrh smlouvy,“ říká Martin Kupka.

Provoz vlaků má být na základě společného nabídkového řízení spuštěn od prosince 2027 na dobu 15 let. Cestující se mohou těšit na nové vozy výrazně vyšší kvality než doposud a díky postupné modernizaci trati i na rychlejší cestování.

Tagy Bavorsko dopravní zaostalost praha - mnichov spojení Česko - Bavorsko Západní expres
122 komentářů