LOT 3a leaderboard

Průlomová oprava železničního mostu. Cena rozhodovala jen ze 40 %

Oprava mostu před národní přírodní rezervaci Peklo v Zahrádkách u České Lípy. Foto: SŽDCOprava mostu před národní přírodní rezervaci Peklo v Zahrádkách u České Lípy. Foto: SŽDC

Zásadní rekonstrukcí prochází most přes národní přírodní památku Peklo nedaleko železniční stanice Zahrádky u České Lípy na trati Lovosice –

Zásadní rekonstrukcí prochází most přes národní přírodní památku Peklo nedaleko železniční stanice Zahrádky u České Lípy na trati Lovosice – Česká Lípa. Součástí je i výměna ocelové konstrukce z roku 1911, která již byla v nevyhovujícím technickém stavu.

Stavba není ale zajímavá jen z technického pohledu, ale i způsobu výběru dodavatele. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) u zakázky použila poprvé metodu výběru, kdy o vítězi zdaleka nerozhodovala jen nabízená cena, ale i například zkušenosti stavbyvedoucího.

V hodnocení měla nabídnutá cena hodnotu 40 %. Dalších 30 % připadlo na hodnocení odborné znalosti zaměstnanců, 20 % na odhadnutí rizik dodavatelem a návrhu řešení a deset procent na vlastnosti a schopnosti stavbyvedoucího. Ty SŽDC zjišťovala osobními pohovory. Detailnější popis jednotlivých kritérií je v zadávací dokumentaci zakázky na profilu zadavatele.

V zemi, kde vítěze většiny zakázek státní zadavatelé vybírají podle nabízené ceny, maximálně ještě dávají částečnou váhu nabízené záruce, jde o průlomové řešení výběru zhotovitele. SŽDC nakonec i přes složité hodnocení vyjde oprava levněji, než plánovala. Původní odhad počítal s cenou 40 milionů, vítězný Strabag Rail nakonec nabídl opravu za 37 milionů korun. Soutěž přilákala celkem 7 zájemců, kteří podali nabídku.

Most pochází z roku 1898 a má tři pole, ocelová konstrukce je o 13 let mladší. V rámci rekonstrukce bude ve druhém poli nahrazena stávající ocelová konstrukce s prvkovou mostovkou konstrukcí novou. Její hmotnost včetně konzol činí zhruba 134 tun, rozpětí je 41,4 metru a šířka 5,4 metru. Na stavbu byla dovezena po jednotlivých částech, zde se svařila do jednoho celku a následně přesunula zhruba 600 metrů po koleji nad mostní otvor.

V rámci stavby zde budou dále provedeny sanace spodní stavby (kleneb, pilířů a opěr), injektáže, přezdívání, otryskání zdiva a spárování, budou zhotoveny nové úložné prahy a prefabrikované římsy včetně zábradlí. Součástí prací na mostě jsou i přeložky inženýrských sítí a rekonstrukce železničního svršku.

Nepřetržitá výluka, která se z důvodu rekonstrukce mostu koná v úseku Blíževedly – Česká Lípa, potrvá do 30. září.

Oprava mostu před národní přírodní rezervaci Peklo v Zahrádkách u České Lípy. Foto: SŽDCOprava mostu před národní přírodní rezervaci Peklo v Zahrádkách u České Lípy. Foto: SŽDCOprava mostu před národní přírodní rezervaci Peklo v Zahrádkách u České Lípy. Foto: SŽDCOprava mostu před národní přírodní rezervaci Peklo v Zahrádkách u České Lípy. Foto: SŽDCOprava mostu před národní přírodní rezervaci Peklo v Zahrádkách u České Lípy. Foto: SŽDCOprava mostu před národní přírodní rezervaci Peklo v Zahrádkách u České Lípy. Foto: SŽDC
Tagy most Zahrádky Správa železniční dopravní cesty Strabag Rail SŽDC Top trať 087 Česká Lípa - Lovosice
20 komentářů