Projekt tratě mezi Výstavištěm a Veleslavínem bude mít dvě etapy, přípravu prodražují posudky

Budoucí podoba nádraží Praha-Veleslavín dle návrhu studia idhea architekti. Pramen: SŽ/IPR PrahaBudoucí podoba nádraží Praha-Veleslavín dle návrhu studia idhea architekti. Pramen: SŽ/IPR Praha

Příprava tratě z centra Prahy na letiště je zase o něco komplikovanější a dražší.

Příprava tratě z centra Prahy na letiště je zase o něco komplikovanější a dražší. Správa železnic (SŽ) aktuálně rozdělila projekt v úseku Výstaviště – Veleslavín na dvě etapy: Výstaviště – Dejvice a Dejvice – Veleslavín. Vyplývá to z informací ve věstníku veřejných zakázek.

SŽ tím změnila zakázku na zpracování záměru projektu, dokumentů pro územní řízení a posouzení EIA, na které pracují Metroprojekt a Sudop Praha. Doba na zpracování zakázky se prodloužila z 36 na 45 měsíců a cena vzrostla z 67,3 milionu korun na 78,8 milionu korun.

„K rozdělení projektu došlo z důvodu projednatelnosti stavby, jelikož úsek Výstaviště – Dejvice má platnou EIA, ražené tunely v úseku Dejvice – Veleslavín nikoliv. V úseku Výstaviště – Dejvice může tedy na konci roku 2020 Správa železnic žádat o územní rozhodnutí a vypisovat další stupeň dokumentace,“ uvedla mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

K navýšení ceny díla došlo podle ní kvůli zadávání zahraničních a českých posudků na vedení trasy v ražených tunelech, úpravě hloubené stanice Praha – Dejvice z důvodu požadavku centrální komise ministerstva dopravy na prodloužení nástupišť na 220 metrů a úpravě technologických a stavebních objektů z důvodů rozdělení dokumentace.

„Výše uvedené posudky pomohou z hlediska projednatelnosti vlivu stavby na životní prostředí,“ sdělila Friebová. Na základě těchto posudků bude vybrána na podzim 2020 definitivní vedení tunelů v úseku Dejvice – Veleslavín a bude požádáno o posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA).

K vedení trati ve dvou ražených tunelech přistoupila Správa železnic kvůli odporu samosprávy Prahy 6 vůči úsporné povrchové variantě. Investor stavby tedy prověřil několik tras vedení tunelů, stále ale kvůli odporu části veřejnosti a některých institucí nemá vybranou jejich přesnou polohu. V úseku Praha-Výstaviště – Praha-Dejvice je vedení trati přes Stromovku uvažováno jako povrchové.

Podle letáku Správy železnic by se mělo stavět v letech 2025 až 2029.

Tagy Správa železnic trať na letiště Výstaviště - Veleslavín
52 komentářů