LOT_PRAGA_X-2021---WWW---III_728x90_new

Problém pro D55 z Olomouce. Stavební povolení napadli chovatelé dobytka

Silnice I/55 mezi Olomoucí a Přerovem. Foto: ŘSDSilnice I/55 mezi Olomoucí a Přerovem. Foto: ŘSD

Trasa dálnic protne zemědělský areál, chovatelé mají obavy ze snížení dojivosti i horších reprodukčních schopností.

Příprava nové dálnice D55 mezi Olomoucí a Přerovem nabere zpoždění. Proti nedávno vydanému stavebnímu povolení pro první úsek Olomouc – Kokory podala rozklad společnost Agra Velký Týnec. Ta v blízkosti trasy budoucí dálnice chová dobytek a má obavy z dopadu dálnice na zvířata.

Vyplývá to z oznámení na úřední desce ministerstva dopravy.  Firma odmítala stavební povolení pro dálnici už v prvním řízení. Podle firmy speciální stavební úřad nezná dostatečně situaci u budoucí dálnice na okraji Krčmaně, kde má firma zemědělský areál živočišné výroby, ve kterém chová 400 dojnic, 40 jalovic, 120 telat a 30 býků.

Podle návrhu rozdělí dálnice areál na dvě poloviny, budovy oddělí od luk. „Dálnice zcela zcela odřízla prostor, kde se dojící krávy pasou a odpočívají,“ uvedla společnost v prohlášení. Firma navíc požaduje, aby byla mezi kravínem a dálnicí vybudována protihluková stěna. Podle chovatelů hluk sníží dojivost krav i jejich reprodukční schopnosti.

Stavební úřad došel k závěru, že požadavek na vybudování protihlukové stěny není podložen žádným právním předpisem. Žádný právní předpis nestanoví pro chov skotu maximální povolenou hladinu hluku z venkovního prostředí.

Celkem 7,6 kilometrů dlouhý úsek dálnice D55 povede od křižovatky s dálnicí D35 v Olomouci až před obec Kokory. Na novou dálnici má navázat úsek Kokory – Přerov. Ten se má začít stavět v roce 2024. Dálnice výrazně urychlí spojení z Olomouce do Přerova, které dosud vede po silnici I/55. Letos chce ŘSD ještě vysoutěžit zhotovitele, začít stavět se má na počátku příštího roku.

Dálnice je navržena jako čtyřpruhová o šířce 25,5 metru. Začátek dálnice je mezi křižovatkou Holice a Velký Týnec navržen v šestipruhovém uspořádání pro průplety vozidel v obou směrech. Trasa křižuje i navrženou trasu průplavu Dunaj – Odra – Labe. Protíná i regionální biokoridor, který přechází ekoduktem. Na konci trasy vznikne odpočívka Majetín. Odhadované náklady na stavbu jsou 2,26 miliardy korun.

Trasa dálnice D55 Olomouc - Kokory

Trasa dálnice D55 Olomouc – Kokory

Tagy D55 D55 Olomouc - Kokory Ministerstvo dopravy Ředitelství silnic a dálnic seznam Top
119 komentářů