Příprava na otevření další části D35. Příjezdová silnice I/17 prochází úpravami

Opravená I/17 v Ostrově. Foto: ŘSDOpravená I/17 v Ostrově. Foto: ŘSD

Úpravy se týkají i dalších úseků, vznikají nové chodníky.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) dokončilo jednu z několika etap proměny silnice I/17 v Pardubickém kraji. Její zatížení výrazně vzroste na konci letošního roku, až se otevře nový úsek dálnice D35 mezi Časy a Ostrovem.

Než budou dokončeny další úseky, řidiči budou na D35 začínat a končit svoji cestu v Ostrově. K silnici I/35 budou pokračovat po silnici I/17.

ŘSD v Ostrově vybudovalo dvě nové vjezdové brány z obou směrů, jeden ochranný ostrůvek pro přechod pro chodce a jeden ochranný ostrůvek v místě pro přecházení. „Dále byly vybudovány nové chodníkové a zastávkové plochy, byl opraven propustek v extravilánu a v celém úseku došlo k obnově živičného krytu,“ řekla Petra Drkulová z týmu komunikace ŘSD. Stavba vyšla na 19,10 milionu korun, zakázku získala společnost Swietelsky stavební.

Na silnici I/17 dále pokračují opravy dvou navazujících úseků: ve Stradouni a v úseku Stradouň – Zámrsk s plánovaným ukončením prací v září. Provoz tak bude i nadále veden pouze v jednom směru od Hrochova Týnce. V opačném směru platí objížďka po silnici I/35 přes Holice, I/36 Sezemice a I/37 Pardubice.

Tagy D35 D35 Časy - Ostrov I/17 Ředitelství silnic a dálnic ŘSD
21 komentářů