Přes Jizeru ve Vinci vede nový most, oproti původnímu je širší

Nový most přes Jizeru ve Vinci. Foto: Krajská správa a údržba silnic Středočeského krajeNový most přes Jizeru ve Vinci. Foto: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Nový most nahradil téměř stoletý ve špatném stavu.

Krajská správa a údržba silnic otevřela včera pěším a řidičům nový most přes Jizeru, který spojuje obec Vinec se silnicí do Mladé Boleslavi. Most za 47 milionů korun postavila společnost Eurovia CS ve sdružení s OK Třebestovice.

Stavba nového mostu začala v květnu, most byl otevřen o čtyři dny dříve proti plánu. Původní most byl ve velmi špatném stavu a byl stržen. Měl nevyhovující zatížitelnost a šířkové uspořádání a nezajišťoval bezpečnost silničního provozu, případné opravy by v tomto případě zlepšení nepřinesly.

Po mostě vede silnice III/27229. Kromě demolice původního, téměř sto let starého mostu došlo k rekonstrukci spodní stavby a zesílení základů mostu, na které byla osazena nová mostní konstrukce o třech polích. Ta je v krajních polích vytvořena ze 4 předpjatých betonových T-nosníků spojených spřahující železobetonovou deskou s příčníky, střední pole je tvořeno třemi ocelovými nosníky spojenými spřahující železobetonovou deskou.

Oproti původnímu mostu je nový most širší a opatřený chodníkem pro pěší, zároveň má větší světlou výšku. Nový most měří 68 metrů a široký je 9,1 metru. Součástí prací bylo rovněž nové vedení inženýrských sítí. Na mostě je nová vozovka, vodorovné i svislé dopravní značení. Součástí byly i sadové úpravy v okolí mostu.

Nový most přes Jizeru ve Vinci. Foto: Krajská správa a údržba silnic Středočeského krajeNový most přes Jizeru ve Vinci. Foto: Krajská správa a údržba silnic Středočeského krajeNový most přes Jizeru ve Vinci. Foto: EuroviaMontáž mostu přes Jizeru ve Vinci. Foto: EuroviaMontáž mostu přes Jizeru ve Vinci. Foto: EuroviaMontáž mostu přes Jizeru ve Vinci. Foto: Eurovia

 

Tagy Eurovia CS Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje OK Třebestovice Vinec
33 komentářů