Přes 30 milionů ze státního fondu na ETCS do kredenců. KŽC Doprava chystá tendr

Poslední motorové vozy původní řady M 262.0 označené od roku 1988 jako řada 830, resp. v případě remotorizace jako řada M 262.1, po novu 831, dojezdily v pravidelném provozu až v roce 2010. Foto: České dráhyPoslední motorové vozy původní řady M 262.0 označené od roku 1988 jako řada 830, resp. v případě remotorizace jako řada M 262.1, po novu 831, dojezdily v pravidelném provozu až v roce 2010. Foto: České dráhy

Veřejná soutěž ukáže, zda se najde někdo, kdo instalaci ETCS do historických vozidel provede.

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) je ochoten letos podpořit instalaci systému ETCS do motorových vozů 830/831 společnosti KŽC Doprava. Obě strany aktuálně uzavřely smlouvu, dle které bude maximální výše státní podpory 31 milionů. Peníze byly schváleny už na loňský rok, nebyly ale vyčerpány a fond je na základě žádosti KŽC Doprava převedl na letošek.

KŽC Doprava má dle údajů na svých stránkách celkem sedm vozů 830/831, které se vyráběly v letech 1949 až 1960 a kterým se nejčastěji přezdívá kredenc. Dodavatele ETCS do těchto historických vozidel musí firma vysoutěžit. „Veřejná zakázka je nyní v přípravě. Teprve na základě zakázky se ukáže, zda se najde někdo, kdo instalaci provede, a případně kdy a za jakých cenových podmínek to bude,“ upřesnil šéf KŽC Doprava Bohumil Augusta.

Příspěvek smí být poskytnut z rozpočtu SFDI na vybranou akci maximálně do výše 85 % z celkových uznatelných nákladů akce a maximálně do výše 6 750 000 Kč na palubní jednotku v sériové zástavbě nebo 24 315 300 Kč v prototypové zástavbě.

Podle ředitele SFDI Zbyňka Hořelici je stáří vozidel jedním z kritérií a při konkrétní dotační výzvě se upřednostňují vozidla novější. „Z hlediska možností podat žádost však stáří vozidel nijak neomezujeme, neboť respektujeme obchodní rozhodnutí dopravce, zda se mu za daných okolností vyplatí do vybavení vozidla systémem ETCS investovat,“ uvedl Hořelica.

Podle něj je u vybraných historických vozidel, které jezdí například na zvláštních historických linkách (což je i případ KŽC Doprava), jejich vybavení systémem ETCS „obecně žádoucí“.

„Aby bylo možné tyto linky zajistit i po zavedení výhradního provozu na daných tratích. ČR v tomto ostatně není ojedinělá, neboť vybavení vybraných historických vozidel systémem ETCS se připravuje nebo realizuje i v jiných evropských zemích,“ doplnil šéf SFDI.

Tagy ETCS ETCS do kredenců KŽC Doprava motorový vůz 830 SFDI
77 komentářů