Překladiště v Malešicích zřejmě nebude, posudek je negativní, Rail Cargo stáhlo žádost o EIA

Nákladní vlak Rail Cargo. Autor: © RCG/David PayrNákladní vlak Rail Cargo. Autor: © RCG/David Payr

Firma Rail Cargo Group, která chtěla postavit železniční překladiště v pražských Malešicích, požádala o zastavení posuzování vlivu projektu na životní

Firma Rail Cargo Group, která chtěla postavit železniční překladiště v pražských Malešicích, požádala o zastavení posuzování vlivu projektu na životní prostředí (EIA). Posudek k firmou předložené dokumentaci EIA doporučil vydat záporné stanovisko. Bez kladného stanoviska projekt nemůže pokračovat. Se stavbou terminálu dlouhodobě nesouhlasí Praha 10 a další dotčené městské části.

Terminál měl vzniknout na pozemcích na okraji průmyslové zóny na rozhraní Malešic, Hrdlořez a Hloubětína, které jsou k tomu od 60. let určeny územním plánem. Sloužit měl k překládání zboží z vlaků na kamiony, které by poté zásobovaly primárně skladové zóny v okolí metropole.

„Investor před vydáním stanoviska, které zpracovatel posudku navrhl jako nesouhlasné, požádal o ukončení procesu. Proces je tím ukončen a investor pravděpodobně odstoupil od svého záměru. Důvod požadavku o ukončení procesu investor neudal,“ uvedl mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Podle posudku dokumentace firmy pro EIA nesprávně označila za nevýznamný vliv terminálu na kvalitu ovzduší. Záměr by podle dokumentu naopak již nyní problematickou kvalitu vzduchu v oblasti ještě zhoršil další dopravou. To autor posudku označil z hlediska vlivu na zdraví obyvatel za nepřijatelné a doporučil odboru životního prostředí magistrátu vydat nesouhlasné stanovisko.

„Věříme, že i kdyby v budoucnu přišel investor s výrazně upraveným projektem, tak překladiště, jak bylo zamýšleno, v Malešicích s velkou pravděpodobností nikdy nevznikne,“ uvedl místostarosta Prahy 10 Martin Valovič (ODS). Dodal, že podle představy vedení městské části by se malešická zóna měla změnit v oblast pro bydlení doplněnou pouze lehkým průmyslem.

Projekt terminálu počítal s rozlohou zhruba 75.000 metrů čtverečních, dvěma jeřáby na manipulaci s kontejnery, čtyřmi železničními kolejemi a umístěním až 900 kontejnerů. Firma plánovala podle dokumentace pro EIA zahájit stavbu v roce 2023 a dokončit o dva roky později. S plánem vyjádřily nesouhlas Praha 10, 9 a 14, stejně jako vedení Prahy.

ČTK

Z posudku k Terminálu Malešice (pramen databáze EIA):

Realizaci záměru Terminál Malešice, který generuje zdrojovou/cílovou těžkou automobilovou dopravu a zavádí ji do již neúnosně zatíženého území, ve kterém již ve stávajícím/výchozím stavu je riziko z expozice benzo(a)pyrenu zvýšené a celospolečensky neakceptovatelné (rovněž zvýšené riziko z expozice částicím frakce PM10 a PM2,5 a riziko z expozice benzenu na hranici přijatelné míry rizika), nelze považovat z hlediska ochrany životního prostředí a veřejného zdraví za přijatelnou.
Z hlediska komplexního posouzení vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví se proto příslušnému úřadu – Magistrátu hl. m. Prahy, odboru ochrany prostředí navrhuje vydat nesouhlasné závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru „Terminál Malešice“ na životní prostředí.

Tagy EIA Rail Cargo Group terminál malešice
81 komentářů