cargo

Přehledně: změny v dopravě na jihu Moravy. Návrat na hlavní nádraží, IDS JMK bude platit i v Rakousku

InterPanter, Brno hlavní nádraží, foto: České dráhyInterPanter, Brno hlavní nádraží, foto: České dráhy

Návrat všech vlaků na brněnské nádraží či přímé spoje do Židlochovic jsou hlavními změnami v integrované dopravě Jihomoravského kraje se

Návrat všech vlaků na brněnské nádraží či přímé spoje do Židlochovic jsou hlavními změnami v integrované dopravě Jihomoravského kraje se změnou jízdního řádu. Novinky v krajské dopravě dnes představili zástupci společnosti Kordis JMK, která dopravu v kraji organizuje. Nově krajský tarif  expanduje i na Vysočinu a do Zlínského kraje také do vlaků ze Znojma do rakouského Retzu.

Kromě samotného vedení autobusových a vlakových linek čeká cestující změna v tarifu: ve vlacích Českých drah objednaných krajem přestanou platit jízdenky Českých drah a bude platit pouze krajský tarif.

Cestující ještě před novým jízdním řádem čeká jiná komplikace: od 30 listopadu jezdit žádné vlaky mezi hlavním a židenickým nádražím, vlaky nahradí tramvaje po opraveném Zábrdovickém mostě. Vlaky nahradí posílená linka 2 a cestující směrem na Českou budou mít k dispozici linky 3 a P3.

Velkou změnou je i expanze jihomoravského tarifu do okolních krajů: nově bude platit částečně i v okrajových částech Vysočiny, průlomem je i expanze za hranice: tarif IDS JMK bude platit ve všech vlacích do rakouského Retzu.

Hlavní změny v Jihomoravském kraji ve veřejné dopravě

Vlakové linky od 15. 12. 2019

-Skončí výluka na brněnském Hlavním nádraží. Všechny vlakové linky se vrátí na své původní trasy a znovu tuto stanici obslouží. V rámci IDS JMK tak budou na Hlavní nádraží jezdit vlakové linky S2, S3, S4, S41, S6, R8, R9, R11, R12, R13, R19, R54 a R56.

-Linka R8 bude zajištěna dopravcem RegioJet a bude prodloužena ze stanice Brno hlavní nádraží do stanice Brno-Královo Pole. Změna dopravce nebude mít vliv na cestující s jízdními doklady IDS JMK, které budou na lince nadále platit.

-Linka S6 opět obslouží několika vlaky stanici Brno-Černovice, která byla v průběhu výluky mimo provoz

-V souvislosti s ukončením výluky vlaků linky S2 mezi Brnem hlavním nádražím a Brnem-Chrlicemi se autobusové linky 509, 610, 611 a 612 jedoucí ve směru Dambořice, Milešovice a Těšany vrátí na své původní trasy. Znovu se obnoví provoz linky 73 mezi zastávkami Sokolnice, žel. st. a Brno, Slatina, závod.
Linka S3 bude nově vybranými spoji vedena mezi Hrušovany u Brna a Židlochovicemi

-Vznikne linka S22 objednávaná Pardubickým krajem, která pojede z Letovic do Březové nad Svitavou a odtud bude dále pokračovat mimo IDS JMK do České Třebové. Osobní vlaky na lince S2 budou začínat až v Letovicích, nepojedou z Březové nad Svitavou.

– Linka S42 bude v úseku Miroslav – Hrušovany nad Jevišovkou nahrazena linkou S41 jezdící jen ve vybraných časech.
-Vznikne linka R54 zajišťovaná spěšnými vlaky objednávanými Krajem Vysočina, která spojí Brno s Náměští nad Oslavou a bude dále pokračovat mimo IDS JMK do Třebíče.

Tarifní změny

– Zásadní novinkou dlouhodobě požadovanou cestujícími je zajištění prodeje jízdních dokladů IDS JMK i ve vlacích. Díky nové smlouvě s ČD je možné tomuto požadavku od 1. 1. 2020 vyhovět a prodej jízdenek bude zajištěn průvodčími ve vlacích ČD a RegioJet. Pokud cestující pojede ze stanice, kde nebude v provozu pokladna, obdrží jízdenku bez příplatku, pokud bude pokladna v provozu, zaplatí k ceně jízdenky příplatek 50 Kč. Prodej jízdenek nebude zajištěn ve vlacích ŽSSK a Arriva.

– Usměrněný nástup cestujících je další novinkou při přepravě vlaky. Jeho snahou je motivovat cestující na frekvenčně silných linkách k zakoupení jízdenky před nástupem do vlaku. Cestující na linkách S2 a S3, kteří nebudou mít platnou jízdenku, budou mít povinnost nastoupit do vozu nebo části vlaku vyznačeného vodorovným zeleným pruhem. Tento vůz bude přibližně uprostřed vlaku. Ve vyznačené části vlaku se bude pohybovat často průvodčí a zajišťovat prodej jízdních dokladů. V nutných případech bude možné nastoupit i do jiné části vlaku, ale v tom případě bude mít cestující povinnost se bez prodlení přesunout do vyznačené části vlaku a tam si koupit jízdenku. Toto pravidlo neplatí pro osoby se zhoršenou schopností pohybu a orientace, pro doprovod dítěte do 3 let a cestující s kočárkem či jízdním kolem. Rovněž na jiných linkách než S2 a S3 bude zachován stávající stav.

– Podobně jako v případě autobusů budou i ve vlakových linkách zavedeny úsekové a dvouúsekové jízdenky, které v tarifu IDS JMK umožní levnější cestování na krátké vzdálenosti.

– Pro cesty po Jihomoravském kraji v osobních a spěšných vlacích bude možné cestovat výhradně s jízdenkami IDS JMK. V rychlících a vlacích vyšší kvality bude možné využít jízdenky ČD.

– Od 15. prosince 2019 se Jihomoravský kraj dohodl s Krajem Vysočina na nových pravidlech pro mezikrajské cesty. Tarif IDS JMK tak bude nově platit mezi Znojmem a Moravskými Budějovicemi jak na vlacích S81, tak na autobusové lince 815 a 832. Tato změna reaguje na požadavky obci na hranici JMK spádujících do Moravských Budějovic a souvisí se změnou jízdního řádu na železnici.

-K obdobné změně dochází i na Bystřicku, kdy v souvislosti s omezením vlaků mezi Nedvědicí a Bystřicí nad Perštejnem dle požadavků kraje Vysočina bude možné jízdenky IDS JMK využít v úseku Tišnov – Bystřice nad Pernštejnem jak na vlacích S31, tak v autobusu 334. Podobně budou do linky 441 (Moravský Krumlov – Hrotovice) zahrnuty i nové spoje jako náhrada končící neintegrované linky. Recipročně v případě zájmu Kraje Vysočina bude možné po zavedení systému VDV využít jízdenky VDV až po Tišnov, Zastávku nebo Znojmo.

– Po dohodě s rakouským ministerstvem dopravy, zemí Dolní Rakousko a dopravci ÖBB a ČD se od 15. prosince 2019 podařilo rozšířit IDS JMK ze Šatova do Retzu a nastavit na vlakové lince S82 dlouhodobě smysluplný a platný taktový jízdní řád. Aktuálně probíhá příprava příslušných smluv k podpisu.

-Od 1. ledna 2020 Jihomoravský kraj společně se sousedními kraji vyřešil problematiku tarifu při mezikrajských cestách. Nově na železnici bude platit pravidlo, že pro vnitrokrajské cesty bude možné využít jen tarif platný v příslušném kraji a pro mezikrajské cesty do definovaných destinací bude možné využít jízdenky obou dopravních systémů. Obdobná pravidla platí na řadě autobusových linek a budou postupně zavedena i na některých dalších autobusových linkách.

– Od 1. ledna 2020 se po dohodě Zlínským krajem, Ministerstvem dopravy a Českými drahami podařilo rozšířit IDS JMK do Starého Města a Uherského Hradiště. Do Starého Města bude prodloužena platnost Tarifu IDS JMK na linkách R13 a S9. Do Uherského Hradiště pak budou z Brna nebo Veselí nad Moravou zajíždět vlakové linky S6 a R56. Rovněž budou nově integrovány rychlíky linky R18 jedoucí do či z Veselí nad Moravou v úseku po Staré Město u Uherského Hradiště. Na těchto trasách budou po uzavření příslušných smluv zaintegrovány i vlaky dopravce ARRIVA vlaky. Jihomoravský i Zlínský kraj rovněž vyřešily mezikrajské cestování. Tarif Zlínského kraje tak bude platit až po Veselí nad Moravou a Moravský Písek. Cestující zvyklí na tarif Zlínského kraje tak dojedou do hlavních cílů svých cest bez toho, aby se museli učit nová tarifní pravidla.

Úprava dopravního řešení na Židlochovicku

– Od 15. 12. 2019 dojde ke zprovoznění nové železniční tratě ze Židlochovic do Hrušovan u Brna. Vlaky linky S3 ve špičkách pracovních dní pojedou každých přibližně 15 minut mezi Brnem a Hrušovany u Brna, odkud některé vlaky budou pokračovat po stávající trase směr Břeclav a jiné vlaky nově odbočí do Židlochovic.

– Nový železniční terminál v Židlochovicích usnadní přestup cestujících z okolních obcí směrem do Brna. Proto bylo zapotřebí provést i změny v jízdních řádech a jejich trasování. Nový terminál obslouží linky 151, 154, 505, 514, 521 a 522. Linka 520 obslouží zastávku Židlochovice, žel. st. na hlavní silnici v těsné blízkosti terminálu.

-Souběžná autobusová linka 505 (Brno – Židlochovice) pojede do Brna jen ve špičkách pracovních dní (mimo tuto dobu bude ukončena v přestupním uzlu Rajhrad, žel. st.) a v Brně bude ukončena na Ústředním hřbitově (nebude zajíždět až na ÚAN Zvonařka).

– Autobusová linka 522 a některé spoje linky 521 zejména mimo špičky pracovních dní budou ukončeny v terminálu Židlochovice, žel. st. (nezajedou do Hrušovan u Brna) a budou nově navazovat na vlaky linky S3 vedené z Brna do Židlochovic a zpět.

Úprava dopravního řešení na jih od Brna mezi Pohořelicemi a Brnem

-Linka 105 mezi Brnem a Pohořelicemi nově pojede po dálnici ve shodné trase s linkami 104 a 108. Zajistí tak posílení spojení Pohořelic s Brnem a zrychlení cestování ve směru do Mikulova. Vzhledem k dlouhodobé uzavírce mostu u Novomlýnských nádraží všechny spoje linky 105 mezi Pohořelicemi a Mikulovem pojedou výhradně přes Pasohlávky, Brod nad Dyjí a Dolní Dunajovice.

– Pro spojení obcí mezi Pohořelicemi a Brnem s uvedenými městy bude zavedena nová autobusová linka s označením 504 z Brna, Ústředního hřbitova po shodné trase s linkou 505 po Rajhrad, žel. st. a dále přes Syrovice, Sobotovice, Ledce, Medlov a Smolín do Pohořelic.

– Se zavedením nové linky 504 dojde ke zrušení linky 523 (Pohořelice – Židlochovice). Spojení z Pohořelic do Židlochovic bude zajištěno s přestupem v Ledcích mezi linkami 154 a 504 s tím, že většina přímých spojů v trase Medlov – Židlochovice bude převedena z linky 523 na linku 154.

Úprava dopravního řešení západně mezi Ostrovačicemi a Brnem

– Podobně jako ve směru Brno – Pohořelice i ve směru do Velké Bíteše dochází ke zrychlení spojení do Brna.
– V souvislosti se zajištěním četnějšího spojení linky 51 (viz dále) může dojít k úpravám provozu autobusových linek 401 a 402.
– Linka 401 ve špičkách pracovních dní mezi Kývalkou a Brnem pojede po dálnici. V Brně obslouží zastávky Brno, Pod nemocnicí a Brno, Osová.
– Linka 402 mezi Popůvkami a Veselkou pojede přímo, vynechá zastávku Troubsko, ObÚ. Troubsko bude i nadále obsluhováno linkami 51, 403 a 404 a spojení mezi Troubskem a Veselkou, příp. Bosonohy nebo Popůvkami bude zajištěno linkou 51 s četnějším intervalem a provozní dobou.
– Popůvky tak budou obsluhovány ve špičkách pracovních dní linkami 51 a 402.

Úprava dopravního řešení mezi Ostrovačicemi a Brnem

-Prodloužení trasy 51 a její posílení. Některé spoje linky 51 budou prodlouženy ze zastávky Nemocnice Bohunice přes Ostopovice a Moravany až na Ústřední hřbitov, čímž zajistí posílení spojení do Moravan a Ostopovic.
– Linka 51 bude navíc v úseku Bystrc – Bohunice v provozu denně do pozdních večerních hodin a také v nepracovních dnech.
– Společně s linkami 403 a 404 tak v úseku Brno – Ostopovice a společně s linkou 501 v úseku Brno – Moravany tak bude zaveden ve špičkách pracovních dní interval 10 až 15 minut.
– Linka 51 nově zajistí přímé spojení jednotlivých částí Brna s Ostopovicemi a Moravany s tím, že při průjezdu mezi tarifními zónami 410 a 510 bude platit tarifní výjimka, která bude blíže specifikována přímo v jízdním řádu.

Prodloužení trasy linky 441 o úsek Dukovany – Hrotovice a přidání spojů

– Z důvodu zrušení nezaintegrované linky vedené od Moravských Budějovic přes Polánku a Ivančice do Brna dojde k prodloužení vybraných spojů linky 441 z Dukovan přes Slavětice do Hrotovic (vybrané spoje obslouží navíc Rouchovany) a dojde k prodloužení provozu této linky v pracovních dnech do pozdních večerních hodin.
-Linka 432 bude nově obsluhovat zastávky v centru Polánky pro snazší přestup mezi linkami 432 a 441.

Zdroj: tisková zpráva Kordis JMK

Tagy IDS JMK Jihomoravský kraj Kordis JMK Top
162 komentářů