Přehledně: ŘSD chce příští rok začít se stavbou až pěti úseků D35

Vizualizace úseku D35 Janov - Opatovec. Foto: ŘSDVizualizace úseku D35 Janov - Opatovec. Foto: ŘSD

Kompletně hotovo má být do roku 2028.

Do roku 2028 by mělo být možné dojet z Prahy do Olomouce severní trasou po D35. Po loni dokončeném úseku Opatovice – Časy bude otevřena část z Časů do Ostrova. Dalších pět úseků D35 se má začít stavět už příští rok.

Vyplývá to z přehledu, který zveřejnil generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl na Twitteru. Ve hře je stále i varianta financování části dálnice formou PPP.

Zatím nejdále je příprava úseku z Hořic do Sadové. Má již všechna stavební povolení v právní moci, dokončuje se výkup pozemků. V srpnu začne záchranný archeologický výzkum a v září soutěž na zhotovitele. Stavba začne příští rok.

Podle Mátla by měla i příští rok začít stavba tunelu Homole u Vysokého Mýta, který se soutěží zvlášť i včetně projektu. Minulý týden byla uzávěrka pro podání nabídek, ve hře je osm nabídek.

Tunel bude součástí trasy Ostrov – Vysoké Mýto. „V srpnu je předpoklad podání žádosti o stavební povolení na celou trasu, vykoupeno je 20 procent potřebných ploch. Koncept projektové dokumentace pro provádění stavby bude v září. Předpoklad zahájení stavby tunelu Homole je rok 2023, u ostatní trasy 2024,“ uvedl Mátl.

V příštím roce má začít i stavba ze Sadové do Plotiště, kde se trasa napojí na D11. Ve stejný rok má začít i stavba z Vysokého Mýta do Džbábova a z Janova do Opatovce. Nejpozději, tedy v roce 2025, má začít stavba obchvat Úlibic a posledního úseku Opatovce do Starého Města a ze Starého Města do Mohelnice.

Na poslední úsek D35 ze Starého Města do Mohelnice by mohlo být do konce letošního roku vydáno územní rozhodnutí.

D35 se má stát severní alternativou k D1, uleví také řadě měst a obcí, kterými nyní vede silnice I/35.

Přehled stavu přípravy jednotlivých úseků D35

Úlibice, obchvat: probíhá IČ pro změnu ÚR (žádost v 12/2022), odevzdán koncept DSP, probíhá zpracování podkladů pro majetkoprávní přípravu, předpoklad zahájení realizace stavby v r.2025.

Úlibice – Hořice: ÚR v právní moci, probíhá majetkoprávní příprava (TZ 100% původní PD, vykupuje se dle změny ÚR), probíhá IČ pro SP, před zahájením prací na VD-ZDS, odevzdán projekt ZAV, předpoklad zahájení realizace stavby je v r.2024.

Hořice – Sadová: Všechna SP jsou v právní moci, dokončuje se majetkoprávní příprava – TZ jsou prakticky vykoupeny, zpracována ZDS, předpoklad zahájení VŘ na zhotovitele v 09/2022, zahájení prací na ZAV v 08/2022, předpoklad zahájení realizace stavby je v r.2023.

Sadová – Plotiště: Podána žádost o změnu ÚR v 05/2022, probíhá IČ pro SP a majetkoprávní příprava dle platného ÚR, probíhá zpracování ZDS, předpoklad zahájení VŘ na zhotovitele v 2.-3.Q/2023, před zahájením VŘ na zhotovitele ZAV, před. zahájení realizace stavby je v 2023/2024.

Ostrov – Vysoké Mýto (7 km): probíhá VŘ na zhotovitele tunelu Homole, v 08/2022 předpoklad podání žádosti o SP na celou trasu, vykoupeno 20% TZ, PDPS – koncept v 09/2022, předpoklad zahájení realizace 2023 (Homole)/2024 (ostatní trasa).

Vysoké Mýto – Džbánov (6 km): zahájena SŘ na všechny SO, vykoupeno 85% TZ, PDPS – čistopis v 09/2022, předpoklad zahájení realizace 2023; Džbánov – Litomyšl (7,6km): předpoklad podání žádosti o SP v 09/2022, vykoupeno 65% TZ, PDPS – koncept v 10/2022, zahájení realizace v r. 2024

Džbánov – Litomyšl (7,6km): předpoklad podání žádosti o SP v 09/2022, vykoupeno 65% TZ, PDPS – koncept v 10/2022, zahájení realizace v r. 2024

Litomyšl – Janov (10,4 km): dokončena DUSP, předpoklad podání žádosti o sloučené rozhodnutí v 12/2022, výkupy zahájeny bez ÚR, PDPS – zatím nezahájeno zpracování, předpoklad zahájení realizace v r. 2024/2025;

Janov – Opatovec (11,8 km): vydáno SP, vykoupeno 87% TZ, PDPS – čistopis v 09/2022, předpoklad zahájení realizace v r. 2023;

Opatovec – Staré Město (16,6 km): předpoklad podání žádosti o SP v 11/2022, vykoupeno 61% TZ, PDPS – práce nezahájeny (potenciální PPP – zahájení 2024/25)

Staré Město – Mohelnice (18,2 km): probíhá územní řízení – předpoklad vydání ÚR do konce r. 2022, zpracována DSP v konceptu – probíhá příprava na výkupy pozemků, PDPS – práce nezahájeny (potenciální PPP – zahájení v r. 2025).

Tagy D35 Ředitelství silnic a dálnic
87 komentářů