Přehledně: Rok a půl bez tramvají do Jablonce. Poslední úzkorozchodnou trať čeká miliardová proměna

Tramvaj z Liberce do Jablonce v Proseči nad Nisou. Foto: Jan SůraTramvaj z Liberce do Jablonce v Proseči nad Nisou. Foto: Jan Sůra

Příští rok by měla definitivně skončit čtrnáct let trvající oprava unikátní tramvajové trati.

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou (DPMLJ) zveřejnil detaily o chystaných posledních etapách rekonstrukce tramvajové trati mezi oběma městy. Tramvajoví fanoušci mají čas svézt se po poslední úzkorozchodné tramvajové trati v zemi do 18. července, pak začne rok a půl trvající výluka. Na konci příštího roku by tak měla skončit celkem už 14 let trvající modernizace tohoto spojení.

Jako první půjde na řadu změna rozchodu v úseku U Lomu – Vratislavice výhybna, zakázku za 95 milionů korun má získat společnost Eurovia CS. Jde o část trati, která prošla již v roce 2015 modernizací, ale tramvaje zde dosud jezdí na úzkém rozchodu. Je ale připravena na posunutí kolejnic.

Součástí akce jsou ale i další práce: oprava odvodnění opěrné zdi pod Novou Rudou, doplnění stacionárních mazníků kolejových oblouků, kompletní podbití části tratě na pražcích a přebroušení hlavy kolejnic včetně úseku Fügnerova – U Lomu. Hotovo má být do 19. listopadu, kdy z Liberce do Vratislavic vyjedou již jen tramvaje s normálním rozchodem. V době této výluky budou vyměněny podvozky vozů, které jsou již připraveny ve vozovně tramvají.

Kvůli opravám tratě nepojedou tramvaje už od 19. července ani do Jablonce nad Nisou, kde stavba začne později. Podle provozně-technického ředitele Ludvíka Lavičky ale už poběží přípravné práce, například přeložky sítí. Modernizace úseku z Vratislavic do Jablonce je rozdělena na několik úseků, hodnota zakázky je přes 800 milionů korun. Soutěž má být vypsána v příštích dnech.

V Jablonci bez prodloužení trati

Tramvaje až do Jablonce nad Nisou se mají vrátit na konci příštího roku. Podle Lavičky by mohlo po rekonstrukci dojít ke zkrácení jízdní doby o jednu až dvě minuty. „Ukáže to ale až reálný provoz,“ dodal. Po celou dobu bude provoz nahrazen autobusy.

DPMLJ musel ustoupit kvůli postoji Jablonce nad Nisou od původních plánů dovést tramvajovou trať v Jablonci nad Nisou až na budoucí nový terminál hromadné dopravy v blízkosti Kamenné ulice. Kvůli tomu bude podíl financování z Operačního programu Doprava nakonec nižší: namísto 85 % to bude 77 %.

Součástí stavebních prací je dokončení rekonstrukce zbývajících úseků trati s částečnými úpravami vlastní polohy tramvajové trati včetně přemístění některých výhyben s ohledem na současné technické normy, plynulost a bezpečnost provozu.

Úseky k rekonstrukci

Úsek Kyselka – Proseč nad Nisou, škola (1. úsek)
V tomto úseku dojde především ke změně polohy současné výhybny tak, aby na současné silnici I/14 byl odstraněn složený oblouk, který zvláště směrem od Liberce byl častou příčinou dopravních nehod. Současný tramvajový most bude mimo zhotovení nové mostovky rozšířen o chodník pro pěší s pokračováním až k ulici Za tratí.

Úsek Proseč nad Nisou, škola – Proseč nad Nisou, výhybna (2. úsek)
V tomto úseku dojde k největším změnám ve vedení trasy. Od ulice Za tratí začne tramvajová trať stoupat do prostoru bývalého dopravny železniční trati Proseč nad Nisou (opuštěná staniční budova bude zbourána) tak, aby zde vzniklo nástupiště nové tramvajové výhybny ve stejné úrovni s nástupištěm železniční zastávky. Po opuštění výhybny bude společný přejezd se železniční tratí krytý závorami. V další části zanikne současná výhybna Proseč. V celém tomto úseku dojde k důslednému oddělení silniční a tramvajové dopravy.

Úsek Nový svět – Měnírna (3. úsek)
V tomto úseku bude vybudována nová výhybna, ke které povede zcela nová přístupová bezbariérová lávka od ulice Prosečská (překlene ulici Za říčkou). Z tohoto důvodu zanikne současná zastávka Nový svět. V tomto prostoru dojde k úpravě ostrého oblouku s malým poloměrem na oblouk o poloměru 100 m. V Zeleném údolí bude vybudován zcela nový most blíže ke komunikaci s větším směrovým obloukem. Původní most byl vystavěn přes plánovanou státní komunikaci Vratislavice – Rádlo. K její dostavbě však nikdy nedošlo. Součástí tohoto úseku je také provedení změny rozchodu (posunutí kolejnice v úseku Měnírna – ulice U Nisy.

Úsek U Nisy – křižovatka Budovatelů s Poštovní (4. úsek)
V nejkratším pracovním místě dojde k nahrazení panelů BKV pevnou jízdní dráhou, doplnění světelných signalizací a zřízení nového odbočovacího pruhu na křižovatce Liberecká × U Nisy.

Součástí všech úseků je instalace osvětlení tramvajové trati z důvodu zvýšení bezpečnosti a ochrany zraku řidičů tramvají. Standardem jsou nové přístřešky a světelné informační tabule na všech zastávkách. Dalšími stavbami je kompletní rekonstrukce měnírny a nové signalizační zařízení s vyšším stupněm zabezpečení na jednokolejné trati s dohledem řídícího dispečera. Dojde také k úpravám smyčky v Tyršových sadech v Jablonci nad Nisou.

 

Tagy Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou DPMLJ seznam tramvaj Liberec - Jablonec nad Nisou
34 komentářů