LOT 3a leaderboard

PŘEHLEDNĚ: Nové slevy 75 % nemusí platit ve všech vlacích a autobusech

Cestující na pražském hlavním nádraží. Foto: Jan SůraCestující na pražském hlavním nádraží. Foto: Jan Sůra

Ministerstvo dopravy zveřejnilo dlouho očekávaný materiál, který řeší zavedení slev ve vlacích a autobusech ve výši 75 %. Schvalovat ho

Ministerstvo dopravy zveřejnilo dlouho očekávaný materiál, který řeší zavedení slev ve vlacích a autobusech ve výši 75 %. Schvalovat ho má ve čtvrtek na svém zasedání vláda. Deník Zdopravy.cz ho má k dispozici a přináší základní přehled, co ministerstvo navrhuje i odpovědi na hlavní otázky, které se slev týkají.

Slevy pro studenty a seniory mají podle materiálu ulehčit těmto skupinám finanční situaci. „Zavedení slevy by jim mělo významně ulehčit jejich finanční situaci. Současně je možné navrhované opatření považovat za dodatečnou stimulaci využívání veřejné hromadné dopravy s dopadem na změnu životního stylu (častější cestování) a návyků mladých lidí. Je však nutné připustit, že tímto návrhem není přesně a výlučně cíleno na sociálně slabé skupiny, neboť zde není vazba na příjem osob, kterým je benefit poskytován,“ uvádí ministerstvo v důvodové zprávě.

Ve špičce bez slevy

Ministerstvo v materiálu uvádí, že zvažovalo, zda poskytování plošných slev omezí jen na časy mimo dopravní špičku. „S ohledem na to, že by bylo obtížné ji plošně definovat (v různých regionech může být časově posunuta) a dále vzhledem k problematickému stanovení, kdy do vlaku nastoupit se slevou lze a kdy už ne, a to podle času dojezdu vlaku do výstupní stanice cestujícího, bylo rozhodnuto „dopravní špičku“ centrálně nestanovovat,“ uvedlo ministerstvo.

Namísto toho budou mít dopravci možnost vyloučit podle svého rozhodnutí spoje, kde slevy uznávat nebudou. „Lze předpokládat, že tato rozhodnutí budou dopravci v případě veřejných služeb přijímat po dohodě s jednotlivými objednateli. Možnost omezení poskytnutí slevy by byla limitována určitým procentem ze všech spojů dopravce,“ uvedlo ministerstvo. Slevy budou platit pouze ve druhé třídě. Přesné procento ještě není dané.

Výpočet nákladů na nařízení připomíná spíše odhady koukáním z okna. „Toto je čistě hypotetické posouzení, které nelze nijak změřit či prokázat. Není možné zjistit, kolik cestujících by bez státem nařízené slevy veřejnou dopravou nejelo, resp. kolik jich sleva do vlaků a autobusů přitáhne,“ uvádí ministerstvo ve zprávě.

Zatímco u autobusů a vlaků mimo závazek veřejné služby půjde o jednoduché počítání, kdy dopravce prodá jízdenku se 75 % slevou a stát mu rozdíl do plné jízdenky vrátí, v případě spojů jezdících v závazku veřejné služby bude nákladově složité vyčíslit, kolik dopravce má od státu získat. Smlouvy totiž počítají s tím, že v celkové kompenzaci je dnes i uznávání povinných slev. Jenže když se smlouvy uzavíraly, nepočítalo se v kalkulacích s těmito slevami. Dodateční cestující na jedné straně budou znamenat pro dopravce nový příjem, není ale žádný údaj o tom, kolik cestujících v těchto kategoriích je nyní a jaké slevy mají.

Právě tito „dodateční“ cestující tvoří příjem dopravce, který by se měl od ztráty způsobené státem uloženou slevou odečíst. Toto však skutečně nelze doložit,“ dodalo ministerstvo. „Ministerstvo dopravy disponuje značně omezenými daty pro přesný propočet ztráty plynoucí z navrhovaného opatření,“ tvrdí v materiálu. Tři miliardy korun nákladů mají připadnout na kompenzace na železnici, 2,8 miliardy na autobusy. Systém přinese navíc náklady navíc: ministerstvo dopravy tvrdí, že bude potřebovat dalších šest zaměstnanců.

Překlopí kompenzace linky do zisku?

Podle ministerstva může očekávaný nárůst cestujících vést k tomu, že se sníží v řadě případů prokazatelná ztráta, kterou mu platí stát či kraje za provoz objednaných vlaků. „Nejspíše tak často může dojít k tomu, že objednatel bude muset snížit objem kompenzace tak, aby nedošlo k „překompenzaci dopravce“, což by bylo v rozporu s právem EU,“ dodalo ministerstvo. Ušetřit by tak měly hlavně krajské rozpočty, stále ale půjde o stejné peníze: vybrané daně.

Materiál řeší i kontrolu dopravců. Podle ministerstva může jít o zneužití poskytnutím slevy cestujícímu, který na ní nemá nárok, vykázáním fiktivních cestujících nebo manipulací se základní cenou jízdného, do které se dopočítává ztráta. „První a druhý způsob je možné zjistit pouze ve vozidle, tedy fyzicky zkontrolovat, zda cestující, kterým byla vydána jízdenka se slevou, ve vozidle skutečně sedí a zda skutečně splňují podmínky pro přiznání slevy. Třetí způsob je podchytitelný jen částečně. Ministerstvo dopravy zpracovává data o jízdenkách v nezávislém informačním systému, který jednak hlídá, zda byla poskytnuta sleva ve správné výši, a současně dopočítává ztrátu z prodané jízdenky podle údajů obsažených v jízdence,“ tvrdí ministerstvo.

Otázky a odpovědi k novému systému slev

1. Kdo všechno bude mít nárok na 75 % slevu ve vlacích a autobusech

ZTP/TP cestující jako dosud
Cestující do 18 let
Studenti do 26 let
Cestující nad 65 let

2. Budou platit i v 1. třídě?

Ne, pouze ve 2. třídě.

3. Jak se bude prokazovat nárok na slevu

U cestujících do 15 let není potřeba žádný doklad, od 15 let se věk bude prokazovat občanským průkazem, studentským průkazem (ISIC)1 nebo stávajícím žákovským průkazem. U cestujících v rozmezí 15 až 18 let se předpokládá, že celá tato kategorie spadá pod režim studentů, nárok se proto bude prokazovat dle věku v občanském průkazu, v studentském průkazu (ISIC) nebo stávajícím žákovském průkazu. U studentů v rozmezí 18 až 26 let je třeba prokázat režim studia, nárok se proto bude prokazovat studentským průkazem (ISIC) nebo stávajícím žákovským průkazem. U cestujících nad 65 let se nárok bude prokazovat dle věku v občanském průkazu nebo jiném obdobném dokladu.

4. Bude platit ve všech vlacích autobusech?

Dopravce po dohodě s objednatelem může část spojů vyloučit, zejména ve špičce. U komerčních spojů mimo závazek může rozhodnout sám.

5. Od kdy bude systém platit?

Stát navrhuje 10. června

6. Jaká je pravděpodobnost, že systém bude platit?

Vysoká. Slevy schvaluje pouze vláda.

7. Bude se sleva týkat i předplatních jízdenek, např. traťových?

Ano

8. Kolik bude systém stát?

Jde zatím jen o odhady, které mluví o 5,8 miliardách korun ročně.

9. Budou stejné slevy platit v MHD?

Ne, to výměr neřeší. Řada měst už ale dnes slevy nabízí automaticky těmto skupinám cestujících, často ještě vyšší.

Materiály ministerstva dopravy ke slevám:

Zavedení nové slevy z jízdného ve vlacích a autobusech

Příklady využití slev

Tagy Ministerstvo dopravy slevy 75 % Slevy pro seniory slevy pro studenty
51 komentářů