LOT 3a leaderboard

Přehledně: Kam s ETCS. Nový systém možná odřízne lokálky od koridorů

Motorový vůz 810 v České Třebové, ilustrační foto. Foto: České dráhyMotorový vůz 810 v České Třebové, ilustrační foto. Foto: České dráhy

Zkratka ETCS se stala v poslední době železničním zaklínadlem a byla i jedním ze stěžejních témat pondělní diskuse na Žofínském

Zkratka ETCS se stala v poslední době železničním zaklínadlem a byla i jedním ze stěžejních témat pondělní diskuse na Žofínském fóru. Tu rozpoutal především ředitel společnosti AŽD Praha pro evropské záležitosti Vladimír Kampík.

Zpochybnil především začátek roku 2025 jako termín, od kdy nebude možné vpustit na české koridory vozidlo bez ETCS. Termín stanovilo české ministerstvo dopravy, podle Kampíka je ale předčasný; řada vyspělejších evropských států jej má posunut až do 30. let, například Německo chce začít v roce 2030 teprve se smíšeným provozem. Podobně Rakousko či Nizozemí.

Kampík rovněž upozornil na zpoždění v harmonogramu instalace mobilní části zařízení do vozidel. Podle něj harmonogram pro léta 2017 až 2023 počítá s instalací do 950 hnacích vozidel, a už nyní je ve skluzu více než 300 vozidel.

Podle Kampíka navíc hrozí odříznutí lokálek a vleček od koridorů, neboť vlaky z regionálních tratí na koridor nebudou moci bez ETCS vjet, i když pouze dojedou pár desítek metrů k nástupišti. „Odřízneme u nás regionální tratě a vlečky, čímž mimo jiné sebereme nákladním dopravcům takzvanou první a poslední míli,“ uvedl Kampík.

Problém si uvědomuje i ministerstvo dopravy, které aktuálně řeší, jak zaústění lokálek do koridorů řešit. Někde v úvahu připadá oddělení lokálky a její přetvoření na jakýsi provozní ostrov, odkud bude možné přestoupit na koridor. Jinde to ale možné nebude a regionální vozidlo bude muset mít systém ETCS. To bezezbytku platí i pro vozidlo regionální dopravy, které jede část trasy po koridoru. Kampík přitom připomněl, že kraje vesměs v nových smlouvách s dopravci s navýšením plateb kvůli ETCS nekalkulují.

„Řešíme nyní fenomén, který bych nazval jako smíšený provoz. Ale musím dodat, že třeba pokud jde o autobusy, tak s kraji také dopravci nediskutují, jak mají vypadat,“ uvedl šéf SŽDC Jiří Svoboda. „Kdo si nepřeje větší bezpečnost na železnici, ať zvedne ruku,“ obrátil se k publiku.

První náměstek ministra dopravy Tomáš Čoček se pak vyjádřil k termínu, který je podle mnohých šibeniční. Podle Čočka je zavádění systému ETCS v České republice závislé na evropských dotacích, od čehož se termín odvíjí. Naopak zmíněné státy ze západní Evropy jsou vesměs čistí plátci do evropského rozpočtu, díky čemuž mají mnohem větší svobodu volby.

„Nikdo tratě neodřízne, je to o vybavení vozidel,“ doplnil Čoček.

ETCS displej Ansaldo, zdroj: AŽD Praha

ETCS displej Ansaldo, zdroj: AŽD Praha

ETCS na českých kolejích (Pramen: SŽDC)

Jako první na síti SŽDC byl systém ETCS dokončen v části prvního tranzitního koridoru Kolín – Česká Třebová – Brno – Břeclav – státní hranice Rakousko/Slovensko. Na konci minulého roku byl uveden do 3. etapy ověřovacího provozu, která umožňuje komerční provoz, tedy jízdu plně pod dohledem systému ETCS. Celkové investiční náklady jsou 595 921 000 Kč. Dnes je ETCS pokryto celkem 255 km. Dále se buduje v úsecích Břeclav – Petrovice u Karviné: 206 km a Přerov – Česká Třebová: 108 km.

Další úseky vybavované systémem ETCS s předpokládanou cenou a ukončením realizace. Ve všech případech je zhotovitelem AŽD Praha.

Název stavby/Cena bez DPH (v mil. Kč)/Konec realizace
ETCS Kralupy nad Vltavou – Praha – Kolín/298/04-2023
ETCS Přerov – Česká Třebová/383/ 01-2020
ETCS Praha Uhříněves – Votice/183/ 03-2020
ETCS Plzeň (mimo) – Cheb/1 013/ 08-2022
ETCS Petrovice u Karviné – Ostrava – Přerov – Břeclav/645/ 11-2019

Pozn.: Ve stavbě Plzeň – Cheb je kromě ETCS zahrnuta rovněž výstavba staničního zabezpečovacího zařízení ve stanici Cheb pro možnost zapojení ETCS a nové traťové zabezpečovací zařízení v úseku Cheb – Františkovy Lázně.

Na těchto úsecích zahájila SŽDC projektovou přípravu, termíny realizace předpokládá po roce 2023:

„ETCS státní hranice Německo – Dolní Žleb – Kralupy n Vlt.“
„ETCS Beroun – Plzeň“
„ETCS Mosty u Jablunkova – Dětmarovice“
„ETCS+DOZ Votice – České Budějovice“
„ETCS Ústí nad Orlicí – Lichkov“
„ETCS v uzlu Praha“
„ETCS v uzlu Brno“
„ETCS+DOZ Brno – Havlíčkův Brod – Kolín“
„ETCS+DOZ+GSM-R Velký Osek – Hradec Králové – Choceň“
„ETCS+DOZ+GSM-R Blažovice – Veselí nad Moravou“
„ETCS+DOZ Kolín – Nymburk – Mělník – Děčín východ“
„ETCS+DOZ Pardubice – Hradec Králové“
„ETCS Praha Smíchov – Beroun“
„ETCS na trati Liberec – Česká Lípa (mimo)“

Doplněno 12:15: Ministerstvo dopravy vydalo na dění na Žofínském fóru v úterý oficiální reakci.

Zásadním důvodem pro tlak na urychlené zavedení systému ETCS je urgentní potřeba zvýšení bezpečnosti železničního provozu. Neustále roste počet průjezdů návěsti „stůj“, v čemž se projevuje zásadní nedostatek doposud používaného českého národního systému, který neumí těmto událostem zabránit. V tom je rozdíl oproti Německu, Rakousku či Francii, jejichž národní zabezpečovací systémy jsou schopny zastavit vlak jedoucí proti návěsti „stůj“. V těchto zemích proto mohou déle akceptovat smíšený provoz evropského a národního systému, neboť řeší pouze otázku interoperability a nikoli bezpečnosti…. Celý text na stránkách MDČR.

Tagy ETCS lokálky Top Žofínské fórum
121 komentářů