cargo

Přehledně: Brno dá peníze za parkování do nových parkovišť a dopravního hřiště

Situace 1. září 2021 před jednou z brněnských škol. Foto: Michal DoleželSituace 1. září 2021 před jednou z brněnských škol. Foto: Michal Doležel

Téměř 90 milionů z Fondu mobility půjde do parkovišť, která mají vzniknout v příštím roce.

Brněnští radní ve středu schválili rozdělení desítek milionů, které se nashromáždily v městském Fondu mobility. Téměř 88 milionů půjde na výstavbu stovek parkovacích míst a jednoho dopravního hřiště. Do Fondu mobility míří peníze vybrané za rezidentní parkování a pokuty s tímto systémem spojené.

Peníze půjdou na devět projektů. Celkem vznikne přes 400 parkovacích stání, dojde také k úpravě části cyklostezky a k výstavbě dětského dopravního hřiště. „Fondu mobility byl městem založen s cílem finančně podporovat zlepšení bezpečnosti silniční dopravy, opatření pro cyklistickou dopravu či výstavbu nových parkovacích kapacit,“ uvedl radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

Rozdělení peněz musí ještě schválit zastupitelstvo. Pokud se tak stane, návrh se promítne v rozpočtu na rok 2022. „Peníze nejsou určeny na přípravu, ale přímo na realizaci projektů. Pokud tedy nenastanou nějaké nepředvídatelné komplikace, tak by mělo být vše hotovo v příštím roce,“ doplnil Kratochvíl.

Brněnský Fond mobility vznikl k 1. lednu 2019 s cílem „účelného a efektivního využití finančních prostředků vybraných v souvislosti s regulací parkování nebo jinými dopravními opatřeními“. Mezi financované projekty má patřit výstavba parkovacích domů a ploch, parkovacích a odstavných stání nebo parkovišť typu P+R. Dále má fond sloužit k pokrytí výdajů například na bezpečné přechody, cyklistická opatření, bezpečné cesty do školy, K+R u školských zařízení, bezbariérová řešení, kampaně pro zvyšování bezpečnosti účastníků silničního provozu, zlepšení přístupnosti zastávek MHD, elektromobilitu a další.

PROJEKTY NAVRŽENÉ NA FINANCOVÁNÍ Z FONDU MOBILITY (Pramen: Město Brno)

Parkovací místa Purkyňova
Současný stav infrastruktury nemá dostatečné kapacity parkovacích míst. Návrh umožní parkování 16 osobním vozidlům. Parkovací stání budou v režimu rezidentního parkování. Projekt připravila městská část Královo Pole.
Částka, o kterou je z Fondu mobility žádáno: 4 000 000 Kč

Parkoviště na ulici Labská
Městská část Brno-Starý Lískovec se potýká dlouhodobě s nedostatkem parkovacích stání. V dané lokalitě je poptávka po parkovacích stáních zvýšena i o návštěvníky města, kteří při své cestě do Brna této oblasti využívají k odstavení vozidla s následným přestupem na MHD. Poptávka po parkovacích místech bude zvýšena i realizací dalších oblastí s rezidentním parkováním v Brně. Navržená parkoviště mají kapacitu 126 parkovacích stání včetně šest míst pro ZTP. Součástí investice je i vybudování veřejného osvětlení a napojení parkoviště chodníky ke stávajícím přístupovým chodníkům ve směru zastávky MHD a zároveň k přilehlé bytové výstavbě.
Částka, o kterou je z Fondu mobility žádáno: 21 060 000 Kč

Parkoviště na ulici Kyjevská
Městská část Brno – Starý Lískovec se potýká s nedostatkem parkovacích stání dlouhodobě. Navržené parkoviště má kapacitu 133 parkovacích stání včetně 6 míst pro ZTP. Součástí investice je i vybudování veřejného osvětlení a napojení parkoviště chodníky ke stávajícím přístupovým chodníkům ve směru zastávky MHD a zároveň k přilehlé bytové výstavbě.
Částka, o kterou je z Fondu mobility žádáno: 14 820 000 Kč

Parkoviště Gabriely Preissové
Zamýšlené nové parkovací stání se nachází na ul. Gabriely Preissové a na ul. Sabinova v katastru MČ Brno-Žabovřesky. Jde o zastavěnou oblast, kde jsou maximálně zastoupeny plochy určené k bydlení a chybí možnost parkování. V blízkosti navrhovaných parkovacích ploch pro parkování se nachází mateřská škola, která má vstup do objektu z obou těchto ulic. Vybudováním těch nových se sníží poptávka po parkovacích místech v této lokalitě. Využití a obslužnost tohoto území se nemění, dojde pouze k navýšení legálních ploch pro dopravu v klidu. Na parkovišti ulice Gabriely Preissové vznikne 14 parkovacích stání. Na parkovišti ulice Sabinova vznikne 9 parkovacích míst.
Částka, o kterou je z Fondu mobility žádáno: 3 800 000 Kč

Parkoviště Řezáčova
V nové bytové zástavbě v severní části MČ Brno-Komín je trvalý nedostatek parkovacích míst. Prodloužením trolejbusové trati linky č. 36 byla opuštěna původní trolejbusová smyčka, která vytvářela malý kruhový objezd bez většího významu. Jeho zrušením tak vznikla možnost rozšířit kapacitu přilehlého parkoviště z původních cca 34 parkovacích míst na 62 včetně 4 parkovacích míst pro imobilní občany.
Částka, o kterou je z Fondu mobility žádáno: 14 900 000 Kč včetně DPH

K+R Veslařská včetně úpravy cyklostezky
Projekt je situován na ulici Veslařská v intravilánu městské části Brno-Jundrov. Ulice Veslařská je místní komunikace o šířce 7 metrů. Podél komunikace vede cyklostezka, která se v místě přechodu pro chodce odklání směrem k řece Svratce. Účelem stavby je vybudování tří nových míst K+R a přemístění přechodu pro chodce ke zvýšení komfortu a bezpečnosti dětí navštěvujících ZŠ a MŠ.
Částka, o kterou je z Fondu mobility žádáno: 2 274 000 Kč

P+R Voroněž
Projekt P+R Voroněž řeší vybudování nových závorových systémů pro parkoviště na ulici Křížkovského ve městě Brně. Konkrétně se jedná o parkoviště pro osobní automobily přiléhající k hotelu Voroněž II a dále o úpravu vodorovného a svislého dopravního značení a zavedení části stání do rezidentního režimu. Dále jde o parkoviště pro osobní automobily a parkoviště pro autobusy naproti 4. bráně BVV na ulici Křížkovského.
Částka, o kterou je z Fondu mobility žádáno: 2 000 000 Kč

Úprava vnitrobloku Bakalovo nábřeží
Vnitroblok na ulici Bakalovo nábřeží vykazuje velké množství negativních jevů, většina z nich se týká dopravy. Špatná organizace dopravy se projevuje zejména v ranních hodinách, kdy rodiče vozí děti do místní ZŠ. Nevyhovující je také řešení dopravy v klidu, kdy jsou pro parkování využívány i plochy mimo vyhrazená místa. To vše má negativní vliv na vnímání kvality veřejného prostoru. Úpravou dojde k legalizaci parkovacích míst, což přinese pohodlnější a bezpečnější využití prostoru vnitrobloku a zároveň zachová současné prostorové uspořádání ploch. Celkem se jedná o 72 parkovacích míst (z toho 4 místa pro OZP, 2 místa pro motocykly).
Částka, o kterou je z Fondu mobility žádáno: 15 000 000 Kč

Dětské dopravní hřiště Černovice
V Brně jsou v současnosti tři dětská dopravní hřiště, která se nacházejí na západě města. Proto byla provedena vyhledávácí studie a jako vhodná lokalita byla nalezena plocha před Novou Mosilanou v MČ Brno-Černovice. Dané hřiště bude sousedit s lesoparkem a bude se nacházet mimo obytnou zástavbu, ale v její blízkosti. Je zde dobrá dopravní obslužnost. Budova zázemí je navržena jako kontejnerová stavba s možnou realizací po částech s pochozí střešní terasou a extenzivní zelenou střechou. Součástí je vnitřní a venkovní učebna, šatna, toalety a sklad dopravních prostředků.
Částka, o kterou je z Fondu mobility žádáno: 10 000 000 Kč

Tagy brno parkování seznam
87 komentářů