2206_CENDIS_sleva_jizdne_Zdopravy_728x90

Přehledně: Brněnský dopravní podnik představil letní omezení tramvajového provozu

Oprava tramvajové trati na Palackého třídě v Brně. Foto: DPMBOprava tramvajové trati na Palackého třídě v Brně. Foto: DPMB

Největší akcí bude rekonstrukce úseku Osová – Starý Lískovec.

Cestující v Brně musejí během letních prázdnin počítat s některými výlukami tramvajových tratí kvůli rekonstrukcím. Tramvaje například neprojedou z Václavské ulice na Mendlovo náměstí, po Masarykově ulici a také na konečnou do Starého Lískovce. Ještě do prázdnin naopak bude hotová rekonstrukce na Palackého třídě.

Dopravní podnik města Brna (DPMB) tradičně léto a slabší provoz využívá k intenzivnějším stavebním pracím. Největší akce dnes představil DPMB na tiskové konferenci. Do rekonstrukcí půjde přes 170 milionů korun.

Kromě výluk čeká cestující provoz linky H4 zajišťovaný historickou tramvají. Začne 2. července. Historickou tramvají se cestující budou moci svézt o víkendech vždy od 10 do 18 hodin. S ohledem na prázdninovou výluku v ulici Masarykově bude mít tato linka výchozí bod právě na náměstí Svobody a pojede odtud po trase: Česká – Malinovského náměstí – Hlavní nádraží – Nové sady. Na historické lince platí běžný Tarif IDS JMK.

Přehled stavebních akcí na tramvajových tratích v Brně

Konec rekonstrukce tramvajové trati na Palackého třídě

Do začátku prázdnin skončí stavební úpravy tramvajové trati na Palackého třídě v úseku Semilasso – zastávka Tylova. Práce zahrnují kompletní obnovu 475 metrů kolejového svršku včetně montáže pryžových prvků pro odhlučnění trati. V průběhu stavby se podařilo zachovat provoz na lince 1. Do poloviny června jednokolejně, poté se tramvaje vrátily na obě koleje. V současné době se stavební ruch přesunul k zastávce Semilasso ve směru do centra. Zrekonstruované nástupiště bude nově bezbariérové a vybavené přístřeškem pro cestující.
Termín: konec března – konec června 2022
Cena: 59,5 milionů korun
Délka trati: 475 m dvoukolejné trati

Rekonstrukce tramvajové trati Osová – Starý Lískovec, smyčka

Dopravní podnik města Brna v letošním roce naváže na realizaci z loňského roku a provede rekonstrukci tramvajové trati v úseku Osová – smyčka Starý Lískovec. Dokončí tak kompletní obnovu tramvajové trati na téměř 3 km dlouhém úseku Krematorium – smyčka Starý Lískovec. „Během prázdnin obnovíme tramvajový svršek i spodek včetně odvodnění. Staré kolejnice vyměníme za nové, které budou opatřeny pryžovými bokovnicemi a sníží se tak hlučnost z tramvajové dopravy. Součástí je i výměna trolejového vedení v celém úseku,“ vysvětlil generální ředitel Dopravního podniku města Brna Miloš Havránek. Smyčka ve Starém Lískovci bude pro výstup i nástup nově bezbariérová.

V blízkosti parkoviště na ulici Valašská navíc v obou směrech vznikne nová tramvajová zastávka. „Zastávku Osová jsme během stavby tramvajové trati k Univerzitnímu kampusu museli posunout blíže k městu. Abychom obyvatelům Starého Lískovce umožnili kratší docházkové vzdálenosti k MHD, zřídíme přibližně v polovině úseku mezi zastávkami Osová a Dunajská novou zastávku. Přístup k ní bude bezbariérový,“ vysvětlil technicko-provozní ředitel Dopravního podniku města Brna Vítězslav Žůrek.
Termín: červenec–srpen 2022
Cena: 115 milionů Kč
Délka trati: 700 m dvoukolejné trati
Omezení MHD: Tramvajové linky 6 a 8 budou obsluhovány obousměrnými tramvajemi a ukončeny úvraťově v zastávce Osová. Vybrané spoje linky 6 v pracovních dnech skončí již ve smyčce Švermova. Náhradní dopravu do Starého Lískovce zajistí posílený provoz linky 69.

Oprava kolejového trojúhelníku na Mendlově náměstí

V rámci probíhající rekonstrukce Mendlova náměstí provede DPMB stavební úpravy tramvajové trati kolejového trojúhelníku a také trati zasahující do ulice Křížová. Kromě výměny kolejí za nové provede i přeložky stávajících tras kabelové a trolejové sítě. Vybudování nových tramvajových, trolejbusových i autobusových zastávek na Mendlově náměstí je součástí projektu, který realizuje Statutární město Brno.
Termín: červenec–srpen 2022
Cena: 45,5 milionu Kč
Délka trati: 320 m dvoukolejné trati
Omezení MHD: Tramvaje DPMB v červenci neprojedou ulicí Křížová. Linka 1 proto bude ve směru od Řečkovic zkrácena do smyčky Nové sady. Do Pisárek ji z Mendlova náměstí nahradí odkloněná linka 5. Ulicemi Hybešova a Václavská pojedou tramvajové linky 2, 6 a 8, na jejichž trase bude zřízena v ústí ulice Václavské dočasná zastávka Mendlovo náměstí. V srpnu se práce odehrají pouze etapově o víkendech a na cestující tak bude čekat méně omezení.

Výměna kolejí na Masarykově ulici

Dopravní podnik města Brna využije projekt společnosti Brněnské komunikace na opravu a výměnu dlažby v Masarykově ulici a během výluky provozu vymění staré koleje na nové. „V letošním roce opravíme 190 metrů tramvajové trati mezi křižovatkami s ulicí Josefská a Orlí. Souběžnou stavební činností tak zamezíme opětovnému rozkopávání ulice a omezení dopravy,“ vysvětlil Havránek.
Realizace: červenec–srpen 2022
Cena: 5 milionů Kč
Délka trati: 190 m dvoukolejné trati
Omezení MHD: Během prázdnin nebude možný průjezd tramvajových linek centrem Brna. Linka číslo 4 bude odkloněna ulicí Husovou a linka 9 ulicí Rooseveltovou.

Omezení v Renneské ulici

Kvůli stavbě protipovodňových opatření neprojedou o prázdninách tramvaje ulicí Renneská. Mezi zastávkami Hlavní nádraží a Křídlovická DPMB zajistí kyvadlový provoz po jedné koleji tramvajovou linkou 7. Linka 8 pojede do Bohunic odklonem ulicemi Hybešovou a Vídeňskou.

Nová zastávka Podveská

Nové tramvajové zastávky se dočkají obyvatelé městské části Brno-Komín, která se v této lokalitě s výstavbou nových rodinných bytových domů rozrůstá. Na trase linek 3 a 10 DPMB zřídí v obou směrech bezbariérovou zastávku Podveská, díky které se místním výrazně sníží docházková vzdálenost k MHD.
Termín: červenec 2022

Tagy Dopravní podnik města Brna DPMB
23 komentářů