Přehled: Tramvaje a metro čeká letos v Praze řada výluk. DPP ukázal své plány

Rekonstrukce tramvajové trati na Hlávkově mostě. Foto: DPPRekonstrukce tramvajové trati na Hlávkově mostě. Foto: DPP

Seznam dopravních omezení je relativně dlouhý. Vyžádají si řadu změn v provozu.

Pražský dopravní podnik (DPP) představil na jednání magistrátního výboru pro dopravu návrh akcí souvisejících s rozšiřováním, rekonstrukcemi a opravami metra, tramvají a lanové dráhy pro tento rok.

Přestože se jedná pouze o akce na letošní první pololetí, seznam dopravních omezení je relativně dlouhý a vyžádají si řadu změn v provozu MHD i uzavírky některých komunikací.

Jde přitom jen o zásadnější opravy, v přehledu není zahrnuta například běžná údržba tramvajových tratí. Třeba seznam chystaných oprav či vyvařování kolejí na křižovatkách bude jasný až po jarních kontrolách po zimní sezóně.

Některé akce, jako třeba velká oprava trati na Hlávkově mostě, už probíhají (viz fotogalerie na konci článku). Stejně tak už na tento víkend připadá první z několika letošních výluk metra C.

Soupravy od soboty nejezdí do úseku mezi stanicemi I. P. Pavlova a Nádraží Holešovice. Místo metra slouží náhradní autobusová doprava XC a tramvajová linka s číslem 36. Soupravy metra se vrátí na svou trasu se zahájením pondělního provozu.

Výluky se však nevyhnou ani lince A, kde se budou v květnu čtyři dny vyměňovat výhybky mezi Skalkou a Depem Hostivař.

Pokračovat také budou další omezení související se stavbou metra D.

V centru se provoz kvůli opravě tramvajových kolejí zastaví třeba na Letenském náměstí či v Dlážděné a Havlíčkově ulici. Pravidelná údržba čeká v březnu lanovku na Petřín.

Návrh akcí DPP na první pololetí roku 2024:

METRO D (Na Strži)
Termín stavebních prací: duben 2023 – 2026
Rozsah stavebních prací: výstavba hloubeného úseku trasy
Omezení dopravy:
• obousměrná uzávěra ul. Na Strži v úseku Olbrachtova – Antala Staška
• IAD i BUS po odklonových trasách

VOZOVNA HLOUBĚTÍN
Termín: již probíhající práce – předpoklad ukončení cca 10/2024
Rozsah stavebních prací:
• do 10/2024 – novostavba vozovny
• 3. 1. 2024 – 19. 1. 2024 – výměna kolejové konstrukce a oblouků v areálu vozovny
• 3. 2. 2024 – 11. 2. 2024 – výměna části kolejové konstrukce a spojovacích oblouků na výjezdu z vozovny

ŠKRÉTOVA – ŘÍMSKÁ
Termín: 22. 1. 2024 – 23. 2. 2024
Rozsah stavebních prací: rekonstrukce kanalizace – překop TT
Úsek bez provozu tramvajové dopravy: Bělehradská x Jugoslávská – kolejový přejezd v ulici Vinohradská (mezi ulicemi Španělská a Balbínova)
Omezení automobilové dopravy: částečné omezení v místě prací a v ul. Vinohradské v místě kolejového přejezdu

HLÁVKŮV MOST – TĚŠNOV
Termín: 17. 2. 2024 – 25. 3. 2024
Rozsah stavebních prací:
• repanelizace Hlávkova mostu
• výměny oblouků u zastávky Těšnov
• oprava povrchů v podjezdu Těšnov
• úprava rozjezdové výhybky Těšnov od Hlávkova mostu
Úsek bez provozu tramvajové dopravy: kolejová křižovatka Vltavská – Těšnov x Na Poříčí
Omezení automobilové dopravy: částečné omezení v místech prací

LANOVÁ DRÁHA PETŘÍN
Termín: 11. 3. 2024 – 27. 3. 2024
Rozsah stavebních prací: pravidelná revize

OBRATIŠTĚ BŘEZINĚVESKÁ
Termín: 26. 3. 2024 – 7. 4. 2024
Rozsah stavebních prací:
I. etapa 26. 3. – 7. 4.
výměna oblouku v obratišti a doplnění mazacího zařízení, výměna sjezdové čepové výměny za blokovou včetně vytápění v ul. Březiněveské
II. etapa 26. 3. – 3. 4.
výměna sjezdové výměny v ul. Klapkově a kolejového oblouku na výjezdu z obratiště
III. etapa 4. 4. – 7. 4.
výměna rozjezdové výměny v ul. Střelničné a oblouku na vjezdu
IV. etapa 8. 4. – 9. 4.
dokončovací práce za provozu tramvají

Úsek bez provozu tramvajové dopravy:
I. etapa 26. 3. – 7. 4.: obratiště Březiněveská
II. etapa 26. 3. – 3. 4.: ul. Klapkova v úseku Klapkova x Střelničná – Vozovna Kobylisy (pouze manipulační provoz vozovny)
III. etapa 4. 4. – 7. 4.: ul. Střelničná v úseku Klapkova x Střelničná – Sídliště Ďáblice
Náhradní autobusová doprava:
II. etapa: pouze v nočním provozu (v denním provozu zajistí pravidelné linky)
III. etapa 4. 4. – 7. 4.: v denním i v nočním provozu
Omezení automobilové dopravy:
I., III. a IV. etapa – částečné omezení v místě prací
II. etapa – uzávěra ul. Klapkovy

STÍRKA (od Trojské) a PARTYZÁNSKÁ
Termín: 8. 4. 2024 – 16. 4. 2024
Rozsah stavebních prací: výměna části kolejové konstrukce Stírka (v ul. Trojské) a výměna cca 30 m kolejnic v ul. Partyzánské
Úsek bez provozu tramvajové dopravy: Zenklova x Trojská – Partyzánská x Na Zátorách
Náhradní autobusová doprava: zavedena v části úseku dle aktuální možnosti průjezdu
Omezení automobilové dopravy: částečné omezení v místě prací

LETENSKÉ NÁMĚSTÍ
Termín: 17. 4. 2024 – 28. 4. 2024
Rozsah stavebních prací: výměna kolejových oblouků
Úsek bez provozu tramvajové dopravy: Milady Horákové x Strossmayerovo náměstí – Milady Horákové x výjezd z obratiště TRAM Špejchar
Náhradní autobusová doprava: zavedena v denním i nočním provozu
Omezení automobilové dopravy: částečné omezení v místě prací

HAVLÍČKOVA – DLÁŽDĚNÁ
Termín: 29. 4. 2024 – 30. 6. 2024
Rozsah stavebních prací: rekonstrukce tramvajové tratě (včetně výměny části kolejové konstrukce a oblouků na Senovážném náměstí)
Úsek bez provozu tramvajové dopravy: ul. Havlíčkova a Dlážděná v úseku Havlíčkova x Na Poříčí – Senovážné náměstí
Omezení automobilové dopravy: omezení v místě prací, doprava vedena po objízdných trasách

TT PANKRÁC a METRO D (HVĚZDOVA – ARKÁDY)
Termín: 1. 2. 2024 – 31. 12. 2024, výluky tramvajové dopravy: 1. 5. 2024 – 31. 12. 2024
Rozsah stavebních prací: novostavba – prodloužení tramvajové tratě ke křižovatce Na Pankráci x Na Strži
Úsek bez provozu tramvajové dopravy: Na Pankráci x Na Veselí – obratiště Pankrác
Omezení automobilové dopravy: částečné omezení v místech prací, v ul. Na Pankráci v úseku Hvězdova – Na Strži v uvedeném směru vedena po objízdných trasách

METRO C v úseku Nádraží Holešovice – I. P. Pavlova
Termíny:
24. 2. 2024 – 25. 2. 2024 (stropní deska Florenc)
9. 3. 2024 – 10. 3. 2024 (stropní deska Florenc)
29. 3. 2024 – 1. 4. 2024 (stropní deska Florenc a výměna pražců)
Rozsah stavebních prací: rekonstrukce stropní desky podchodu metra C Florenc a výměna dřevěných pražců za betonové
Náhradní autobusová doprava: linka XC v trase I. P. Pavlova – Nádraží Holešovice
Náhradní tramvajová doprava: linka 36 v trase Zvonařka – Masarykovo nádraží a dále dle ostatní výlukové činnosti
Omezení automobilové dopravy: dlouhodobá omezení v ul. Křižíkova, Ke Štvanici, Na Florenci

METRO C v úseku Vltavská – Hlavní nádraží
Termín: 13. 4. 2024 – 14. 4. 2024
Rozsah stavebních prací: rekonstrukce stropní desky podchodu metra C Florenc
Náhradní tramvajová doprava: linka XC v trase Hlavní nádraží – Výstaviště, linka 36 v trase Zvonařka – Výstaviště
Omezení automobilové dopravy: dlouhodobá omezení v ul. Křižíkova, Ke Štvanici, Na Florenci

METRO A v úseku Skalka – Depo Hostivař
Termín: 8. 5. 2024 – 12. 5. 2024
Rozsah stavebních prací: vložení výhybek na betonových pražcích v depu Hostivař
Náhradní autobusová doprava: linka XA v trase Depo Hostivař – Skalka

METRO C v úseku Pražského povstání – Háje
Termín: 29. 6. 2024 – 2. 7. 2024
Rozsah stavebních prací:
• vložení výhybky ve stanici Pankrác a výměna dřevěných pražců za betonové
• modernizace zabezpečovacího zařízení – elektronická stavědla na části trasy C a v depu Kačerov
Náhradní autobusová doprava: linka XC v trase Pražského povstání – Háje, vybrané pravidelné autobusové linky prodlouženy z Kačerova na Pražské povstání

METRO C v úseku Pražského povstání – Kačerov
Termín: 3. 7. 2024
Rozsah stavebních prací: vložení výhybky ve stanici Pankrác a výměna dřevěných pražců za betonové
Náhradní autobusová doprava:
• linka XC v trase Pražského povstání – Kačerov
• vybrané pravidelné autobusové linky prodlouženy z Kačerova na Pražské povstání

Rekonstrukce tramvajové trati na Hlávkově mostě. Foto: DPPRekonstrukce tramvajové trati na Hlávkově mostě. Foto: DPPRekonstrukce tramvajové trati na Hlávkově mostě. Foto: DPPRekonstrukce tramvajové trati na Hlávkově mostě. Foto: DPPRekonstrukce tramvajové trati na Hlávkově mostě. Foto: DPPRekonstrukce tramvajové trati na Hlávkově mostě. Foto: DPPRekonstrukce tramvajové trati na Hlávkově mostě. Foto: DPPRekonstrukce tramvajové trati na Hlávkově mostě. Foto: DPPRekonstrukce tramvajové trati na Hlávkově mostě. Foto: DPPRekonstrukce tramvajové trati na Hlávkově mostě. Foto: DPPRekonstrukce tramvajové trati na Hlávkově mostě. Foto: DPPRekonstrukce tramvajové trati na Hlávkově mostě. Foto: DPP
Tagy dpp metro oprava tramvajové trati opravy tratí praha výluky
27 komentářů