Dopravci Železnice

Přehled odumírání dálkové dopravy a služeb ČD: Jihočeské rychlíky dál prořídnou

Rychlík, Štráž nad Ohří, foto: České dráhy
Rychlík, Štráž nad Ohří, foto: České dráhy

České dráhy od soboty dál utlumí už tak výrazně prořídlou dálkovou dopravu. Pro malý zájem cestujících v době koronavirové nákazy „osekají“ rychlíkovou linku R17 (Vltava) mezi Prahou a jižními Čechami. Ve směru z Prahy do Českých Budějovic budou dočasně zrušeny vlaky s odjezdy z Prahy hl. n. ve 12:31 a 22:01. Vlaky s odjezdy z Prahy hl. n. v 8:31, 10:31 a 16:31 pojedou pouze v pracovní dny. Ve směru z Českých Budějovic do Prahy nepojedou dočasně vlaky s odjezdy v 9:08 a 19:08. Vlaky s odjezdy v 7:08 a 13:08 pojedou nyní pouze v pracovní dny.

Železniční doprava prochází v tuzemsku velkým útlumem. Zde je přehled všech změn v dálkové dopravě, ke kterým postupně sahaly České dráhy:

Pendolino

• SC Pendolino / InterCity Ostravan a Opavan Praha – Ostrava / Bohumín / Opava: Jsou odřeknuty všechny spoje SC Pendolino v úseku Praha – Ostrava / Bohumín / Český Těšín a také vlaky InterCity Ostravan a Opavan (vlaky 502, 508, 511, 513, 514, 518, 519) v trase Praha – Opava / Bohumín.

• od soboty 21. března nejezdí pendolino ani do Chebu.

Omezení dopravy od pátku 20. března
• Ex 1 Ostravan / Opavan / Fatra Praha – Ostrava – Návsí / Opava: V úseku Praha – Bohumín jedou všechny expresy a vlaky EuroCity linky Ex 1 v základním dvouhodinovém intervalu. Dopravní obslužnost mezi Prahou a Návsím zajistí tři páry vlaků kategorie Ex / EC (Ex / EC 140 – 145), v úseku z Prahy do Bohumína je doplňují další tři páry vlaků EC (EC 112 – 117). V úseku Bohumín – Návsí pojede navíc také pár vlaků R 340 / 343.

• Ex 2 Valašský expres Praha – Olomouc – Vsetín – Horní Lideč: Vlaky této linky nejedou v úseku Praha – Olomouc. Dopravní obslužnost v úseku Praha – Olomouc zajišťuje 10 párů vlaků linky R 18 Slovácký / Zlínský expres Praha – Olomouc – Luhačovice / Zlín a pro úsekovou frekvenci jsou zajištěné regionální spoje. Mezi Prahou a Pardubicemi je zachován pár vlaků R 898 / 899 (odjezd z Prahy ve 23:14 a ráno v 6:00 zpět z Pardubic).

• Ex 3 Vindobona / Metropolitan / Hungaria Praha – Brno – Břeclav: Vlaky této linky jsou odřeknuty. Dopravní obslužnost v úseku Praha – Brno zajišťuje 9 párů vlaků linky R 19 Svitava Praha – Česká Třebová – Brno. V úseku Brno – Břeclav je spojení zajištěno 12 páry spojů (místo obvyklých 30).

• Ex 5 Berliner Praha – Děčín: Vlaky této linky jsou odřeknuty. Dopravní obslužnost na této trase zajišťují rychlíky linky R 20 Labe.

Změny od soboty 21. března
• Ex 6 Západní expres: Všechny vlaky této linky jsou v úseku Praha – Plzeň – Domažlice odřeknuty. V úseku Plzeň – Cheb jezdí vlaky podle platných jízdních řádů. Spoje InterCity Pendolino jsou provozovány klasickými soupravami. V úseku Plzeň – Domažlice je možné využít regionální vlaky.

• Ex 7 Jižní expres Praha – České Budějovice / Český Krumlov / Rybník: Všechny spoje této linky jsou odřeknuty v celé trase. Dopravní obslužnost zajišťují rychlíky linky R 17 Praha – České Budějovice / České Velinice.

• R 15 Krušnohor Praha – Ústí nad Labem – Cheb: Spoje jsou odřeknuty v úseku Praha – Ústí nad Labem a zpět, vlaky R 601 / 602 jsou odřeknuty v celé trase Praha – Teplice v Čechách a zpět. V úseku Ústí nad Labem – Cheb jedou vlaky podle plánovaných jízdních řádů.

• R 16 Berounka Praha – Plzeň – Klatovy: Dochází k úpravě jízdy jednotlivých spojů v úseku Praha – Plzeň, na lince je zaveden základní interval 2 hodiny se zkrácením v ranních a odpoledních špičkách na 1 hodinu. V sedle odjíždí z Prahy i z Plzně v sudé hodiny, spoje mezi Plzní a Klatovy jezdí podle jízdních řádů, u vlaků do / ze Železné Rudy je nutný v Klatovech přestup do motorového vlaku.

• R 20 Labe Praha – Děčín: Dochází k omezení jízdy 4 vlaků a jeden spoj nově pojede denně (dosud jen v pracovní dny). Omezení se týká rychlíků 686 a 674 z Prahy do Ústí nad Labem / Děčína (s odjezdem z Prahy v 13:47 a v 19:47 hod) a vlaků 695 a 966 z Děčína (odj. 21:46 hod.) / resp. Ústí nad Labem (odj. 18:39 hod.). Naopak vlak R 671 s odjezdem z Děčína ve 4:14 hod. bude jezdit denně (nyní jen v pracovní dny).

Změny od úterý 24. března
Od 24. března 2020 je omezen provoz některých vlaků na lince R 9. U linek R 10, R 13 a R 19 došlo k optimalizaci řazení jednotlivých spojů (v soupravách je řazeno méně vozů).

• Linka R 9 Vysočina Praha – Havlíčkův Brod – Brno: Na této lince jedou rychlíky v základním dvouhodinovém intervalu. Zachován je vložený večerní spoj R 963 z Prahy do Žďáru nad Sázavou (denně mimo sobotu) a také časně ranní vlak R 964 z Havlíčkova Brodu do Prahy (denně mimo neděle). Odpolední vlak R 978 z Brna do Prahy jede pouze v pracovní dny a jen v úseku Brno – Havlíčkův Brod (dále do Prahy nejede). Vůbec nejedou přímé spoje Praha – Jihlava a zpět (R 961 v sobotu dopoledne z Prahy a R 960 v neděli odpoledne z Jihlavy). U časně ranního vlaku R 966 z Čáslavi do Prahy hl. n. dochází k rozšíření provozu – kromě pracovních dnů nově jede také v sobotu. Naopak časně ranní vlak R 971 jede v celé trase jen v pracovní dny (tj. v sobotu nepojede ze Žďáru n. S. do Brna). Některé večerní rychlíky také nejedou v úseku Praha-Smíchov – Praha hl. n. a zpět. Ve vlacích je zařazen nižší počet vozů.

• Linka R 10 Hradečan / Krakonoš Praha – Hradec Králové – Trutnov / Letohrad: Většina vlaků na této lince je vedena jen v základní soupravě, tj. bez posilových vozů mezi Prahou a Hradcem Králové. Výjimkou jsou v pracovní dny a sobotu vlaky R 923 a 934 a také spoje R 924 a 933 v pracovní dny a neděli, které jedou s vybranými posilovými vozy mezi Prahou a Hradcem Králové.

• Linka R 13 Moravan Brno – Břeclav – Přerov – Olomouc: V rychlících R 811 (Brno hl. n. 14:36 – Olomouc hl. n. 16:49) a R 804 (Olomouc hl. n. 17:09 – Brno hl. n. 19:24) nebude o nedělích a svátcích řazena posilová jednotka 660 (tj. pojede jen jedna pětivozová jednotka řady 661).

• Linka R 19 Svitava Praha – Česká Třebová – Brno: V rychlíku R 864 (Brno hl. n. 14:56 – Praha-Smíchov 18:12) nebude v pátek řazena posilová jednotka 660, tj. pojede jen jedna pětivozová jednotka řady 661. Totéž bude platit i pro vlak R 873 (Praha-Smíchov 15:44 – Brno hl. n. 19:02) v neděli.

Změny od soboty 28. března
• Linka R 17 Vltava Praha – České Budějovice: Dochází k omezení jízdy některých málo využitých spojů, na lince však bude nadále zachován interval ve špičce 1 hodina a v sedle a o víkendech nejdéle 2 hodiny. Zrušen je poslední vlak z Prahy do Českých Budějovic, o který je nyní minimální zájem. Ve směru z Prahy do Českých Budějovic jsou dočasně zrušeny vlaky 717 a 735 s odjezdy z Prahy hl. n. ve 12:31 a 22:01. Vlaky R 709, 713 a 725 s odjezdy z Prahy hl. n. v 8:31, 10:31 a v 16:31 pojedou nyní pouze v pracovní dny. Ve směru z Českých Budějovic do Prahy nepojedou dočasně vlaky R 724 a 702 s odjezdy z jihočeské metropole v 9:08 a v 19:08. Vlaky R 728 a 716 s odjezdy v 7:08 a ve 13:08 pojedou nyní pouze v pracovní dny. Do Českých Budějovic lze cestovat také spoji Lužnice Praha – České Velenice s přestupem ve Veselí nad Lužnicí.

• Linka R 19 Svitava Praha – Česká Třebová – Brno: Dochází k úpravě řazení. Některé méně vytížené spoje budou obsluhovány kratší 3vozovou jednotkou InterPanter.

Další rychlíkové linky jezdí podle plánovaných jízdních řádů. Všechna opatření pro vnitrostátní dálkovou dopravu platí zatím do 1. dubna 2020 včetně. Tento termín se ale může v souvislosti s aktuálním vývojem situace změnit.

Mezistátní doprava
Mezistátní osobní doprava se Slovenskem je až do odvolání zastavena od pátku 13. března od 7:00 hod. Doprava s ostatními sousedními zeměmi je přerušena od půlnoci 13. / 14. března. Vzhledem k nařízenému omezení dopravy přes hranice České republiky není zajištěna žádná náhradní doprava v přeshraničních úsecích. Toto omezení má vliv na přibližně 120 dálkových mezistátních spojů a desítky přeshraničních regionálních vlaků. České dráhy se svými zahraničními partnery obsluhují více než 15 železničních hraničních přechodů.

Omezení prodeje rezervací
Od 18. března se do odvolání byl zrušen prodej rezervací do všech vlaků. Toto opatření platí pro nákup místenek u pokladních přepážek, na e-shopu i přes aplikaci Můj vlak a pro celé období předprodeje. Cestující s místenkou z předprodeje mohou své rezervované místo přednostně využít nebo mohou místenku na vlaky se zrušenou povinnou rezervací vrátit z důvodu na straně dopravce. Rezervovaná místa se v dálkových vlacích nyní neoznačují. Cestující mají možnost vybrat si místo podle svého přání a v rámci provozní situace s možností co největšího bezpečného odstupu mezi osobami.

Vybrané dočasně zrušené služby
Do odvolání jsou zrušeny některé služby, které mají návaznost na dálkovou dopravu. Jedná se především o tyto služby ve stanicích:
• úschova zavazadel ve stanicích,
• půjčovny kol ČD Bike,
• čekárny ČD Lounge,
• směnárny ČD,
• prodej zboží u pokladních přepážek.

Do odvolání jsou zrušeny následující služby Českých drah ve vlacích:
• cateringové služby ČD Minibar,
• cateringové služby ČD Restaurant,
• prémiové a bonusové služby.

nejnovější nejstarší nejlépe hodnocené
Upozornit na
Hanzi
Host
Hanzi

To jestli se lidí vrátí nebo ne ve velkém k VHD se může teď jen spekulovat v rámci domněnek. To ukáže čas sám. Obecně se asi změní chování lidí, dlouho ještě bude převládat strach, zřejmě se po zkušenostech dnešních dní rozšíří práce z domova tudíž nebude nutnost vykonávat tolik cest…. Samozřejmě co by pro dost pochroumanou ekonomiku bylo dobré aby lidi to auto preferovali ať už nákupem nových vozů či tankováním PHM atp. To vše může výrazně pomoci už tak zkoušenému státnímu rozpočtu. Takže budoucnost sama ukáže.

Dalibor
Host
Dalibor

rozšíří se strach…. jako po španělské chřipce, ebole, ptačí chřipce…

R2R2
Host
R2R2

V dobe spanelske chripky lide vetsinou nemeli na vyber, dnes je automobil o dost dostupnejsi zalezitost. Ebola nebo ptaci chripka, jejich dopad na Ceskou republiku a jejich medialni pokryti za Covidem vyrazne pokulhavaji.

Anonymus
Host
Anonymus

Hlavne at life maji praci.lhostejno,jestli z domova,nebo z kancelare. Kdyz budou dopravci sikovni,lidi do spoju dostanou.

Anonymus
Host
Anonymus

Myslim,ze nejvetsi chyba, zejmena autobusovych dopravcu,je neochota s verejnosti komunikovat.sam jsem psal na mlznost rozsireni spoju nebo zastavkek nebo zmenu casu,vzdy prisla ignorantska odpoved v tom smyslu,ze nemaji zajem.kdyby mozna vice naslouchali verejnosti,nemuseli by se ted bat o svoji budoucnost.

Mirek111
Host
Mirek111

Bylo by fajn, kdyby začaly už něco v těch Budějkách dělat s těmi vozy, ne jenom, tu a tam, měnit špalky… Nejhorší vozy co na Rychlících jezdí v celé ČR…

Jedine vlaky
Host
Jedine vlaky

Oproti R9 a R12 je R17 TGV 🙂

Dalibor
Host
Dalibor

Redukce je na místě. Vozit 300t vlakem 4 lidi je opravdu nanic.
Vzhledem k omezení pohybu lidí není třeba mít tak „hustou“ síť spojů.

Standa
Host
Standa

Aspoň že ta nákladka může frčet 🙂

dada
Host
dada

to jo, konečně má na kolejích dost prostoru. A myslím, že dostat náklad na koleje je minimálně stejně důležitý (nebo i důležitější) než vozit skoro prázdný osobáky a rychlíky.

David
Host
David

„Dostat náklad na koleje“ musíte trvale a ne jenom na pár týdnů kdy odpadne několik rychlíků.

dada
Host
dada

mnozí tvrdí, že se os. doprava do stavu před „apokalypsou “ nevrátí. Tj zbude dost místa pro náklad. Jo pamatuju doby co se vozil primárně náklad a do zbývajícího „prostoru“ se vmáčkla os. doprava…

Zapa
Host
Zapa

Jenomže to byly doby, kdy dráze nekonkurovala kamiónová doprava.

dada
Host
dada

Tak ony kamijonáci poněkud tak yprořídnout. Ne všecky firmy ustojí „apokalypsu“ a následnou ekonomickou ránu…

K.S.
Host
K.S.

Myslím si že vrátí. To co bude rozhodující je zjistit reálnou promořenost populace koronoavirem, doufám že se to podaří zjistit brzy ve Spojeném království, Itálii a Španělsku. Mohli bychom z toho totiž dostat přesnější data pro další rozhodování. Pokud je jenom těch 50-60% zcela asymptomatických, jak se v některých studiích říká, tak máme k dnešku počet nakažených x2 a smrtnost /2. Náš současný pohled na tu nemoc totiž trpí zkreslením předvýběrem vzorku. Asi jako kdybychom ve směsi zrní ,železných a olověných broků hledali ty olověné, dopředu budeme brát jen ty pytle, které jsou těžší než průměr a pak je jasné… Číst vice »

Řidič Eda
Host
Řidič Eda

Pokud náhodě, tak jinde než na Litovelsku, protože na Litovelsku je místní katranténa právě proto že tam je větší četnost nakažených v populaci než jinde.

pepan
Host
pepan

Promořenost bude obzvláště vysoká na všech hřbitovech

K.S.
Host
K.S.

To ano, ale zjistíme tam asi trochu líp kolik lidí má a nemá příznaky, to je také důležité vědět. Ale bude se to muset dvojitě, jak na protilátky, tak na vir.

Dalibor
Host
Dalibor

Železný bropky jsou naprd, ničí hlaveň. Olovo je olovo.

K.S.
Host
K.S.

Příklad….

K.S.
Host
K.S.

Ještě si dovolím jednu úvahu, pokud 80-90% probíhá jen s mírnými či žádnými příznaky, tak dokud jsme se po tom nedívali, tak jsme o tom nevěděli. Vím že na to nejsou kapacity a prostředky, ale pokud by byly, tak bych zkusil hledat protilátky i u osob, které letos prodělaly chřipkovité onemocnění.

K.S.
Host
K.S.

Na to ale potřebujeme modernizaci systému, kooperaci dopravců co se kusových zásilek týče a nové typy vozů a silničních návěsů.

Já, kdo jiný
Host
Já, kdo jiný

Nepofrčí, hodně se propadá.

Anonym
Host
Anonym

tohle je to nejhorší co mohlo železniční dopravu potkat 🙁 ti lidi do těch vlaků jen tak zpatky nepůjdou. I když už se to zlepšuje, ale myslím si, že jen proto že už některým došla dovolená.

Kubrt
Host
Kubrt

Ti, co potřebovali z jakéhokoliv důvodu jezdit vlakem dříve, budou i v budoucnu.

R2R2
Host
R2R2

Spousta jezdila kvuli svemu ekologickemu smysleni, dalsi spousta kvuli uspore penez, pro obe tyto pomerne pocetne skupiny muze byt riziko nakazy dostatecnym argumentem pro prehodnoceni svych postoju. Dale se da realne predpokladat, ze spousta podniku zkrachuje a nekteri dojizdejici prijdou o praci a tim i o hlavni duvod cestovat. Navic je mozne, ze nemalo firem a jejich zamestnancu si nyni vyzkouselo, ze i na home-office se da pracovat a tito lide budou tedy cestovat mene casto. Myslim, ze navrat cestujicich do vlaku nebo obecne do prostredku hromadne dopravy nebude nijak rychly. Co prinese dlouhodobejsi casovy horizont, bude take hodne zalezet… Číst vice »

Dalibor
Host
Dalibor

Já jezdil a jezdím kvůli pohodlnosti. Cestu paltí firma, já jsem v práci a můžu 2 hodiny spát tam a 2 hodiny zpět. Miluju koordinační schůzky v Práglu!!! V kolíně +- se budím, snídám, kafčo nebo čaj, zvesela se účastním koordiv¨naček, podepíšu zápis a zpět opět spánek se sváčou někde kolem Blanska…

R2R2
Host
R2R2

OK, urcite existuji i lide, kteri se pro svacu a slofika nechaji nakazit treba ebolou (strocho nadsazky samozrejme), otazka je, zda je vas drtiva vetsina, aby se hromadna doprava vracela k drivejsim cislum. Dale z nejakeho duvodu predpokladate, ze soucasny prusvih preziji vsechny firmy, ktere svolavaji schuze do Prahy nebo kamkoli jinam a ze se cast techto porad nebude odehravat elektronicky. Oboji je myslim prehnane optimisticke ocekavani.

BoH
Host
BoH

Proč by se nevrátili? Když nemají důvod někam jezdit, tak jsou doma, až budou mít důvod, tak jezdit budou 🙂

Anonym
Host
Anonym

Lidi už nebudou jezdit „jen tak“… na vílet, na skupinové akce, za kamarády do hospody, za rodiči. Jedinný důvod bude cestování vlakem z nutnosti do práce a z práce.

-TR-
Host
-TR-

To bych netvrdil, důvodů bude i nadále dost. Spíš vidím problém v tom, že co bude zrušeno nyní, to se už po krizi nejspíš neobnoví. A to právě může znamenat i problém z hlediska snížení atraktivity veřejné dopravy.

PatriK
Host
PatriK

Může to být i naopak, pokud se nákazu podaří tady zvládnout, budou lidi více než kdy cestovat po ČR. Spíš nebudou chtít cestovat do zahraničí, tam bude hrozba nakažení asi ještě dlouho vysoká.

Standa
Host
Standa

To by tu ale ta infrastruktura Musela vypadat jinak.

K.S.
Host
K.S.

Infrastruktura jak kde, řekl bych. možná by se někde v takovém případě mohly vyzkoušet sezónní rychlíky, co to udělá.

kakov
Host
kakov

tak to já už teď mám naplánované tři výletyvlalkem a dvě služební cesty, ale vyrazím až bude COVID pod kontrolou

Dalibor
Host
Dalibor

lepší je to teď, mám pro sebe dycky celý kupíčko!! RJ Bussines, 737Kč. Firmu to vyjde levněj, než mi platit cesťák. Tj auten jedu (a cesťák na auto kasíruju), jen když jednu na servis a mám sebou vercajk, notebook a měřáky. Tohle tahat vlakmem opravdu nehodlám.

Chronosphere
Host
Chronosphere

Vy pracujete ve firmě která plánuje služební cesty tak,že se na ně jezdí až bude nákaza pod kontrolou a budou jezdit vlaky jo?😲
Jak se ten domov důchodců jmenuje??

Jan Neruda
Host
Jan Neruda

Některým lidem by prospělo si i doma, kdy jsou zavřené školy, pilovat češtinu. Že Anonyme?

Milan alias Skeptik
Host
Milan alias Skeptik

Obávám se, že dokud nezmizí strach z nákazy, tak ti kteří budou mít možnost volby, pojedou raději autem – tím spíš, když je nízká cena benzínu a nafty.

Standa
Host
Standa

Strach jen tak nezmizí no. Hiepiesackej song od ega “ žijeme len raz “ teď musí být naprostý propadák.. To si teď každý uvědomil že tu chce žít dýl a ne len tu a teraz. A tak nikdo necestuje.

-TR-
Host
-TR-

Hlavní důvod, proč nikdo nikam zbytečně necestuje, je nařízení vlády.

Pavel
Host
Pavel

fakt? aha

Standa
Host
Standa

Já myslím že strach z nakažení jee větší důvod.

Standa
Host
Standa

Ono to má i ekonomické důvody jestliže lidé pracující ve službách najednou přijdou o práci a jejich práce byla závislá na tom zda se lidi zadluži a pojedou někam na dovolenou . No tak teď si nikdo nepůjčí a nepojede ani ten co si na tu cestu předtím klasický vydělal takže dvouseč…. A tohle je výsledek a ne jen v dopravě..

dada
Host
dada

Já teda zbytečně necestoval ani před touhle „apokalypsou“. Proč taky? vyhodit tisíce za chvilkovej „pseudozážitek“? Doma máme míst, kde je krásně, a nemusíte tam ani tak dlouho jet jako do Itálie…

David
Host
David

Pro vás slovo cestovat znamená jenom jet do zahraničí? A pokud chcete navštívit nějaké místo v ČR tak tam necestujete?

dada
Host
dada

No obvyklou dovolenou v Beskydech nebo na Vysočině za cestování nepovažuju…. necelý 2 hodinky autem.

Řidič Eda
Host
Řidič Eda

2 hodinky? Záleží odkud. Vyjet za hranice kraje nemusí dostačovat.

dada
Host
dada

Brno – Nový Hrozenkov – Brodská….

BoH
Host
BoH

Záleží na vývoji situace. Samozřejmě nelze předpokládat, že se to vrátí k normálu, ale po odeznění hlavní vlny epidemie si myslím, že ta ostražitost tam prostě nebude.

Zlesák
Host
Zlesák

Souhlas. Podvědomí, psychika, to bude hrát roli. Osobní zona každého bude činit kruh o průměru 4 metry a do té si každý jen tak někoho nebude chtít pustit. Tj. lidé se budou vyhýbat tomu, kde jim hrozí, že na ně bude někdo namačkán. Dokud nebude lék či očkování, tak ta obava z možné nákazy v lidech bude a pokud to jen trochu půjde, pojedou autem. Pro veřejnou dopravu bohužel. I v současnosti to lze vidět. Nějaký ten provoz osobních aut na silnicích je, ale vlaky, příměstské autobusy, MHD přepravují jednotky lidí v každém voze.

Standa
Host
Standa

Ale jako na jednu stranu dobrý. za něco málo dražší jízdenku mám celý stůl ve velkoprostoraci v rj pro sebe 🙂

dada
Host
dada

Když RJ, pak 1. třída na R8, nebo busiines na RJ komerčních. Mám klid a slušnej servis k tomu.

David
Host
David

Mokrý sen každého šotouše 🙂

dada
Host
dada

Proč? vypíšu cesťák, platím firemné kartou a jedu. Nemáme restrikce že musíme sedět v kow costu. a na Ostravu, kam jezdím spokromě těch 172Kč za 1. třídu fakt není až tak moc. Já osobně preferuju klid. Je příjemný být v práci a 2 hodinky do Práglu ještě spát :-)) v Kolíne budíček, snídaně, čajík nebo kafčo …

Honza
Host
Honza

Opravdu si toto myslíte? Byli jste nakupovat v posledním týdnu v nějakém větším obchodě? Vždyť je vyhlášen nouzový stav, min. 2 metry lidí od sebe, a v obchodě to nikdo neřeší. Přece nebudou čekat, až si před nima někdo něco vybere. Nemyslím si, že by se cokoliv zásadně změnilo v uvažování lidi, respektive v chování.

David
Host
David

Vy mi připomínáte Věru Tichánkovou z filmu Ať žijí duchové. Tam jí říkali Černá kronika.

Radek
Host
Radek

K lince Ex1.:. Vlaky 548 a 549 jezdí normálně také