dpp

Pražští radní schválili novou podobu terminálu Černý Most, studie počítá se zasypáním spodního prostoru

Nová podoba Terminálu Černý Most. Foto: re: architektiNová podoba Terminálu Černý Most. Foto: re: architekti

Studie byla projednávána s veřejností, úpravy mají začít do deseti let.

Končící pražští radní nechají svým nástupcům hotové plány na proměnu dopravního terminálu Černý Most na východním okraji Prahy. Na svém zasedání dnes schválili novou koncepční studii od společnosti re:architekti, která navrhuje proměnu celého areálu. Denně tu projde kolem 50 tisíc lidí.

Ten prošel za poslední dva roky drobnými úpravami, díky kterým není prostor z 90. let tak odpudivý jako před pár lety. Na kompletní proměnu ale čeká. Studie navrhuje nejvhodnější dlouhodobé dopravní řešení pro terminál a přetváří jeho předprostor s cílem vytvořit příjemné, přehledné, bezpečné a pohodlné místo nejen pro cestující. Před samotnou rekonstrukcí bude terminál provizorně upraven. Kompletní studie je zde.

Přesunutí autobusů přímo k metru

Výběrového řízení na koncepční proměnu vyhrál multioborový tým, který vede kancelář re:architekti. Studie byla projednávána s dotčenými subjekty, jako je městská část Praha 14, ROPID, Dopravní podnik hl. m. Prahy, Policie ČR a Odbor dopravy pražského Magistrátu, zároveň byla schválena Radou MČ Prahy 14. Nyní bude dále doplněna o dopravní posouzení, které zhodnotí proveditelnost a dopady navržených úprav na ulici Chlumecká a Ocelkova. K prvnímu představení došlo už v říjnu 2021.

Od současné podoby dojde k zásadní změně zrušením jedné úrovně odjezdových stání pro autobusy a přesunutím přímo k výstupní stanici metra linky B. Odpadne tak i problém s udržováním lávek, které jsou ve velmi špatném stavu. Spodní prostor terminálu bude zasypaný, území bude na jedné úrovni. Vznikne jasné náměstí, jehož součástí bude dopravní terminál. Součástí proměny bude i úprava vjezdu do terminálu z Chlumecké ulice. Dojde tak k výraznému zkrácení ujeté vzdálenosti v oblasti Černého Mostu.

Součástí úprav je například i vybudování „zelené střechy“ celého terminálu a jejího zpřístupnění. Tím dojde k přirozenému propojení východozápadní cyklotrasy A26 pocitově bez změny výškové úrovně z tzv. tubusu do prostoru občerstvení McDonald’s.

Proměna za deset let

Koncepční studie řeší primárně nedostatky současného stavu (jako je špatně odvodněná mostní konstrukce, degradující materiál, neustálé znečišťování a špatně zastřešené autobusové nástupiště) a navrhuje nové řešení, které bude tvořeno jednodušším a pro uživatele přehlednějším prostorem. Cílem rekonstrukce je vytvořit atraktivní místo s náměstím, obchody, stromy a dopravním terminálem, které bude příjemné pro obyvatele sídliště, přestupující nebo také návštěvníky obchodních center v blízkosti terminálu.

Studie řeší neutěšený stav terminálu, který nefungoval od jeho vzniku v roce 1998. Nejenže se tím zpřehlední a zkultivuje prostor pro cestující, ale nově bude provázán s přilehlou čtvrtí, kde žije okolo 15 000 Pražanů, a ti tak získají i nové náměstíčko. Výhodu to má i pro autobusy, které nově projedou terminálem rychleji a plynuleji,“ říká Adam Scheinherr, náměstek pro dopravu. Podle něj bude rekonstrukce zahájena do deseti let. „Do té doby bude postupně probíhat realizace rychlých opatření, které mají za cíl přinést alespoň provizorní kultivaci terminálu,“ dodal. Podle primátora Zdeňka Hřiba se má z terminálu stát výkladní skříň celé oblasti.

Celá studie vznikala ve spolupráci s obyvateli Prahy a cestujícími, kteří denně terminál využívají. „Koncepční studie terminálu na Černém Mostě byla představena a prokonzultována s veřejností přímo v lokalitě. Lidé se mohli autorů doptat na konkrétní změny a zároveň podat připomínky, které byly do finálního návrhu zapracovány,“ dodává Ondřej Boháč, ředitel IPR.

Nová podoba Terminálu Černý Most. Foto: re: architektiNová podoba Terminálu Černý Most. Foto: re: architektiNová podoba Terminálu Černý Most. Foto: re: architektiNová podoba Terminálu Černý Most. Foto: re: architektiZákres budoucí podoby terminálu Černý Most. Foto: re:architektiTerminál Černý Most po částečné revitalizaci. Foto: RopidTerminál Černý Most po částečné revitalizaci. Foto: RopidTerminál Černý Most po částečné revitalizaci. Foto: RopidTerminál Černý Most po částečné revitalizaci. Foto: RopidTerminál Černý Most. Foto: IPR
Tagy Černý Most re:architekti Terminál Černý Most
88 komentářů