egoe-plus
Autobusy Doprava ve městě Zprávy

Pražská integrované doprava zahrne od soboty celé Rakovnicko

Autobus Solaris Urbino společnosti ČSAD Střední Čechy v nových standardech PID. Autor: ROPID
Autobus Solaris Urbino společnosti ČSAD Střední Čechy v nových standardech PID, ilustrační foto. Autor: ROPID
Pražská integrovaná doprava spolkne v sobotu celé Rakovnicko. Zavede se 13 nových autobusových linek, 11 se zruší.

Oblast Pražské integrované dopravy se v sobotu opět rozšíří. Nově zahrne zbývající území Rakovnicka, kam už se částečně rozprostřela loni v prosinci. Zavedeno bude 13 nových linek PID (560–564, 570–576, 578), tři stávající linky budou změněny (555, 581, 584) a 11 linek bude zrušeno. Změna se dotkne 58 měst a obcí ve Středočeském, Plzeňském a Ústeckém kraji. Jejich obyvatelé tak budou moci využívat například jedinou jízdenku pro celý systém nebo předplatné. Další integrace má v brzké době zahrnout například Berounsko, Hořovicko, Královéměstecko či Voticko.

Přehled změn poskytly organizace ROPID a IDSK

Severní a západní Rakovnicko

V severní části Rakovnicka je zavedena linka PID 563, která obsluhuje severní území stejně jako tři současné linky SID (B57, B58, B66). Jedná se o páteřní linku severní oblasti. Linka je na základě dlouhodobých požadavků vedena nově všemi spoji přes Svojetín. Dále nahrazuje všechny SID linky, které v současnosti v severní části Rakovnicka jezdí.

Severozápadní oblast Rakovnicka obsluhuje mezikrajská linka PID 560 spojující město Rakovník a město Podbořany. Jedná se o páteřní linku severozápadní oblasti, u níž dochází k výraznému posílení, a to jak v pracovní dny, tak o víkendu. V obci Kolešov jsou nově zavedeny návaznosti na linku PID 573 Břežany – Čistá – Jesenice – Kolešov, která nahrazuje současné linky B30 a B31. Další návaznou linku v obci Kolešov pak představuje linka DÚK 773 ve směru Kryry a Podbořany.

Západní část Rakovnicka obsluhuje linka PID 564 Rakovník – Jesenice, která je nově koordinována s vlakovou linkou S57 v úseku Rakovník – Jesenice. Dochází tak k lepšímu rozložení a prokladu vlakové a autobusové dopravy v tomto úseku. O víkendu dochází k posílení vlakové dopravy.

Jihozápadní část Rakovnicka obsluhují linky PID 570, 571, 573. Páteřní linku představuje linka 570 spojující města Rakovník a Kralovice. Časové polohy spojů jsou koordinovány s železnicí tak, aby nedocházelo k souběhu spojů. Školní spoje jsou pak zachovány stejně jako na současných linkách SID. Ve spolupráci s Plzeňským krajem dochází k rozšíření provozu v pracovní den dopoledne, večer a nově i o víkendu a v Kralovicích jsou zavedeny garantované návaznosti na autobusovou linku IDP směr Plzeň.

Linky PID 571 a 573 jsou svým charakterem doplňkové k lince 570. Zajišťují především místní vazby a je u nich kladen velký důraz na zajištění veškerých školních vazeb. Dochází k výraznému zkrácení cestovních dob mezi jednotlivými obcemi a Rakovníkem, především kvůli zrušení závleku do zastávky Senomaty, Hostokryje. Obsluhu této části obce nově zajistí linky PID 561 a 581. Linka PID 581 bude nově prodloužena do obce Senomaty.

Centrem Rakovníka dále projíždějí linky PID 561 a 562, které nahrazují především linky SID B1, B2 a B4. Tyto linky fungují částečně jako městská doprava po Rakovníku. Dochází k drobné úpravě trasy oproti současným linkám, tak aby bylo lépe obslouženo celé území města Rakovník. U obou linek bude nově umožněn přestup na expresní linku 304 do Prahy. Linka 561 pokračuje z Rakovníka jako současná linka B93 do obce Řeřichy.

Linka PID 562 jede v trase Lubná – Rakovník – Olešná. U linky je kladen velký důraz na zajištění veškerých školních a důležitých vazeb po městě Rakovník, zejména spojů ke 3. ZŠ. Jsou zachovány časové polohy spojů ovlivňující školní družiny.

Jižní Rakovnicko

V jižní oblasti Rakovnicka bude zavedena páteřní linka 576 Rakovník – Slabce – Skryje. Linka nahrazuje současnou linku B51, jejíž trasa však bude výrazně zrychlena. Budou odstraněny závleky do zastávek Pavlíkov, Skřivaň a Pavlíkov, Tytry, čímž dojde k výraznému zkrácení jízdních dob (obsluhu těchto zastávek zajistí plnohodnotně nová linka PID 575). Jízdní doba v úseku Skryje – Rakovník se zkrátí o cca 15 minut na 45 minut.

Výraznější časovou úsporu pak zaznamenají cestující v úseku Slabce – Rakovník, kdy bude nově jízdní doba činit pouhých 23 minut. U linky dojde k mírnému posílení, zejména v úseku Slabce – Rakovník v ranních a dopoledních hodinách. Linka bude v provozu také o víkendu, kdy bude zaveden nový večerní spoj v trase Skryje – Rakovník.

Doplňkovou linkou v trase Rakovník – Slabce se stane nová linka PID 575 Rakovník – Pavlíkov – Zvíkovec. Linka vybranými spoji obslouží Skřivaň a Tytry a zároveň pojede přes obce Rousínov a Svinařov. Linka nahrazuje současné linky SID B69 a B52. Oproti lince B69 bude ze zastávky Slabce, Kostelík prodloužena až do obce Zvíkovec, kde bude u vybraných spojů umožněn přestup na linky IDP ve směru Kařez a Rokycany. U linky budou zachovány polohy školních spojů a zároveň bude zejména v odpoledních hodinách proložena s linkou 576 tak, aby vznikl v úseku Rakovník – Slabce souhrnný interval cca 30–60 minut.

Další linkou v jižní oblasti Rakovnicka je linka 572 v trase Rakovník – Krakovec – Slabce – Zvíkovec, kde bude umožněn přestup na linky IDP. Linka nahrazuje linku B54 a je také prodloužena až na Zvíkovec. Linka bude posílena ve večerních hodinách a nově začne jezdit také o víkendu. V mimošpičkovém období doplní spojení Slabce – Skryje a zároveň obslouží obce Rousínov a Svinařov. Ráno a dopoledne budou zavedeny okružní spoje 572/576 v trase Rakovník – Krakovec – Slabce – Pavlíkov – Rakovník. Díky těmto spojům získají všechny obce na trase linek zcela nové a rychlé spojení s Rakovníkem přibližně kolem 6 hod. ráno a 10 hod. dopoledne.

Jelikož se jedná o významnou turistickou oblast, bude zde i výrazně posílena doprava o víkendu, a to zejména v letních měsících. Kromě zavedení víkendového spojení na lince 572 jedoucí přes Krakovec na Zvíkovec a posílení provozu linky 576 do obce Skryje bude zavedena zcela nová turistická linka v trase Skryje – Nezabudice – Křivoklát. Linka pojede turisticky atraktivní oblastí kolem řeky Berounky přes přívoz Branov a kolem kempu Višňová. Na Křivoklátě bude navíc navazovat na vlaky linky S75 (Beroun – Rakovník). Linka PID 555, která v současné době jezdí v trase Kladno – Zbečno – Roztoky bude prodloužena až do obce Nezabudice, a to zejména o víkendu. Cestujícím tak více přiblíží turistickou oblast a zároveň obslouží kemp Višňová. Pro obec Nezabudice dopravní řešení zavádí nové víkendové spojení a zcela nové spojení s městem Kladno.

Nové linky
560 Rakovník – Kolešovice – Kolešov – Podbořany (v provozu celotýdenně)
561 Rakovník, Šamotka – Senomaty – Petrovice – Řeřichy (v provozu pouze v pracovní dny)
562 Lubná – Senec – Rakovník, Střelnice / Olešná (v provozu pouze v pracovní dny)
563 Rakovník – Milostín – Svojetín – Kounov – Mutějovice (v provozu pouze v pracovní dny)
564 Rakovník – Senomaty – Jesenice (v provozu pouze v pracovní dny)
570 Rakovník – Petrovice – Čistá – Kožlany – Kralovice (v provozu celotýdenně)
571 Rakovník – Petrovice – Šípy – Čistá, Kůzová (v provozu pouze v pracovní dny)
572 Rakovník – Hvozd – Krakovec – Slabce – Zvíkovec (v provozu celotýdenně)
573 Břežany – Čistá – Žďár – Jesenice – Kolešov (v provozu pouze v pracovní dny)
574 Křivoklát – Nezabudice – Skryje (v provozu sezonní víkendové spoje a vybraný spoj v pracovní dny)
575 Rakovník – Pavlíkov – Panoší Újezd – Slabce – Zvíkovec (v provozu pouze v pracovní dny)
576 Rakovník – Pavlíkov – Panoší Újezd – Slabce – Hracholusky – Skryje (v provozu celotýdenně)
578 Rakovník – Pavlíkov – Velká Buková – Nezabudice (v provozu pouze v pracovní dny)

Změny stávajících linek PID
555 Kladno – Roztoky – Nezabudice (linka je prodloužena o úsek Roztoky – Nezabudice zejména o víkendech)
581 Senomaty – Lubná – Rakovník – Nové Strašecí (linka je prodloužena o úsek Lubná – Senomaty)
584 Rakovník – Krupá – Mutějovice, Lhota p. Džbánem (prodloužení 1 spoje)

Zrušené linky
310 410 (B1) Rakovník – Senomaty, Hostokryje (nahrazeno linkami 561, 581)
310 420 (B2) Rakovník – Lubná (nahrazeno linkou 562)
310 440 (B4) Rakovník – Olešná (nahrazeno linkou 562)
310 500 (B50) Rakovník – Kolešov (nahrazeno linkou 560)
310 510 (B51) Rakovník – Skryje (nahrazeno linkou 576)
310 520 (B52) Rakovník – Slabce (nahrazeno linkou 575)
310 530 (B53) Rakovník – Nezabudice – Hřebečníky, Týřovice (nahrazeno linkou 578)
310 540 (B54) Rakovník – Lubná – Krakovec – Slabce (nahrazeno linkou 572)
310 570 (B57) Rakovník – Svojetín – Kounov (nahrazeno linkami 561, 563)
310 580 (B58) Kounov – Krupá – Mutějovice (nahrazeno linkou 563)
310 590 (B59) Rakovník – Řeřichy (nahrazeno linkou 581)
310 600 (B60) Rakovník – Hořesedly – Hořovičky – Kolešov (nahrazeno linkou 560)
310 660 (B66) Rakovník – Kounov – Mutějovice (nahrazeno linkou 563)
310 690 (B69) Rakovník – Slabce, Kostelík (nahrazeno linkou 575)
310 780 (B78) Rakovník – Čistá, Kůzová (nahrazeno linkami 571, 581)
310 790 (B79) Rakovník – Jesenice – Žďár (nahrazeno linkami 564, 581)
310 930 (B93) Rakovník – Řeřichy (nahrazeno linkou 561)
310 880 (B88) Rakovník – Čistá – Kralovice (nahrazeno linkou 570)
310 300 (B30) Všesulov – Čistá – Břežany – Čistá (nahrazeno linkou 573)
310 310 (B31) Čistá – Jesenice – Kolešov (nahrazeno linkou 573)
Změny vlakových linek PID
S53 Rakovník – Kralovice u Rakovníka (rozšíření integrace PID o úsek Strachovice – Kralovice)
S57 Rakovník – Krty – Blatno u Jesenice (posílení víkendového provozu)

21 Komentáře
nejnovější
nejstarší nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Platamon

Tak nevím. V textu píše 13 linek zrušených, ale v přehledu jich je 20…

MlB

Zase se integrují oblasti až za hranicemi Středočeského kraje, zatímco v jiných oblastech nejsou ještě integrovány ani zóny 4-5 na páteřních linkách. Trochu koncepce (a rychlosti!) by v té integraci opravdu neškodilo…

Bpee

Jaký má smysl souběh linky autobusové a železniční? Jeden z módu dopravy je nízkopodlažní, často klimatizovaný a staví často několikrát přímo v obci, ten druhý je drahý na údržbu i na provoz, pomalé jsou oba stejně. Není přehlednější, rozumnější, efektivnější a kdovíco ještě ty Kralovice a Bečov nad Teplou zavřít a zavést tam celotýdenní hodinový takt autobusů? Myslím, že místní to ocení více, než si držet šotoprovoz „jednou Crossway, jednou 810“.

ABC

810 pro šotouše a prostatiky, NP klimatizovaný autobus pro normální lidi…

Josef J.

Někdy je praktičtější autobus, někdy vlak (přeprava se zavazadly, ve větší skupině, vybavenost vozidla). Pokud se střídají a nejedou souběžně, je to lepší řešení. Ono stavění v obci je dilematem i při trasování spojů autobusů: Mnozí by chtěli, aby přímo do vesnic jezdily jen spoje, které sami využívají; ostatní je ruší a viděli by je raději někde na hlavní silnici za vsí.

ABC

Pochybuju že větší skupina či alkoholici a prostatici budou raději další hodinu čekat na vlak než aby přežili tu půlhodinu v autobuse byť na stojáka

Josef J.

To pochybujete velice správně. Ten, komu pro konkrétní přepravu podstatně více vyhovuje vlak, si rovnou naplánuje cestu tak, aby jel vlakem. Tady nejde o případ, že by někdo přišel na zastávku a najednou zjistil, že mu místo vlaku jede autobus nebo naopak, jak vyznívá Váš příspěvek.

svojsin

Josef: Ovšem z Rakovníka do Kralovic vlak neřeší obsluhu většiny území a nejde zase o výrazně silnou relaci.
Takže zde mohl být bus po hodině/půl hodině a ne tento paskvil.
Např. Kožlanům a Petrovicím je nějaké proložení obou druhů dopravy na kosočtverec….

Štěpán

Jak je uvedeno v informacích o integraci – tam, kde je souběh autobusu s vlakem, jsou spoje vzájemně prokládány, aby tvořily souhrnný kratší interval. Tak se dá zajistit, aby mohlo bez problémů fungovat oboje a každý si mohl vybrat, co má radši, nebo prostě použít to, co zrovna pojede. A to je rozumné řešení.

Bpee

😀 Aha, takže navazuje mi přípoj na autobus, ale já chci vlakem a tak tu hodinu nebo dvě počkám.

Rozumné řešení to bude ve chvíli, kdy budou OBA módy dopravy stejně kvalitní a nákladově na tom budou stejně.

Štěpán

Ne, to jste špatně pochopil. Když mi zrovna pojede autobus, pojedu autobusem, když mi zrovna pojede vlak, pojedu vlakem.
A nevím, proč by se musely všude cpát jen autobusy, když tam vede železniční trať vedoucí přímo do spádové oblasti, což je právě Rakovník. Ale když hodláte hledět jen a pouze na peníze…

Bpee

Tedy uznávám, že v případě Jesenice je to jen nesystematické. Jdu na bus, jede mi přímo od náměstí.. ouha, v tuhle hodinu jede vlak. 🙂 Jenže v případě Kralovic stačí letmý pohled do mapy kde leží zastávky autobusu a kde leží zastávky vlaku. No a pak stokrát omílaná nízkopodlažnost, často klimatizace, zkrátka příjemnější prostředí…. A to jsem převážně železniční šotouš. Jen vím, že se operuje s určitým balíkem peněz a přínos investice do lokálky vs. do autobusové linky v roce 2020 není tak vyrovnaný, aby mělo logiku držet oba módy dopravy. Nehledě na to, že případná úspora se může promítnout… Číst vice »

Štěpán

Ano, opět nejčastější argument – vlak zastavuje na kraji/mimo obec, autobus na náměstí. Napadlo vás, že ne každý bydlí na náměstí a jsou i lidé, kteří to prostě mají na vlak blíž? Nebo snad lidi bydlí vždy jen v absolutním centru obce a domy na její periferii jsou vybydlené? A co třeba takové Rostoklaty? Tam zastavuje vlak zcela mimo obec, autobus přímo na návsi. Jak je ale možné, že tolik lidí chodí na vlak a tak málo na autobus? Ono to je především o nabídce spojů – vlak jedoucí každých 30 minut je mnohem atraktivnější (byť nákladnější), než autobus 7x… Číst vice »

svojsin

Štěpán: Jesenice – Rakovník je v pohodě.
Kralovice – Rakovník je závislá na busu a vlak zde jen nesmyslně požírá finance.
Zároveň zde je díky tomuto modelu pro víc než polovinu obcí horší obslužnost, než mohla být, i když teď došlo k mírnému zlepšení.

Kalina

Lokálky mají význam pro cyklisty a tím zřejmě jejich „výhoda“ končí. Logicky pak vypadá jejich typická obsazenost takto https://imgur.com/r2QrkN6

Pavel Stařecký

Ta linka 555 zřejmě asi nebude.

Tou linkou 574 se myslí, že pojede kolem přívozu VIšňová. Jen jsem zvědav, na ty zastávky, jak budou vypadat.

Arthur

„Linka (574) pojede turisticky atraktivní oblastí kolem řeky Berounky přes přívoz Branov a kolem kempu Višňová.“
Vážně pojede přes přívoz? Vždyť branovský je určený jen pro pěší, nevozí ani osobní auta. Ta formulace je poněkud nešťastná, autobusy uvezou jen Lipenské přívozy (pokud někdo víte o jiném, rád se poučím)

Jan Kavan

Vážně pojede po té úzké silnici?

kubisek

Kdysi za dob ČSAD KNV Praha tam autobusy jezdily. Když můžou jezdit Setry tady…. https://mapy.cz/s/pududujepe

Kalina

V mapách jsou zastávky zapracovány https://mapy.cz/s/belemesoko

Armin

Auto do 8 tun tj i Dekstru nebo SOR 8,5 uveze přívoz v Darové. Škoda že Plzeňský kraj tam žádné spojení neobjednal 🙂