dkv-spojujeme

Praha vybrala projektanta terminálu Smíchov, zaplatí přes 140 milionů

Nová podoba dopravního terminálu na Smíchově. Foto: IPRNová podoba dopravního terminálu na Smíchově. Foto: IPR

Hlavní město Praha vybrala v tendru projektanta dopravního terminálu Smíchov, který vznikne v místě dnešního nádraží a jeho okolí. Stavbu

Hlavní město Praha vybrala v tendru projektanta dopravního terminálu Smíchov, který vznikne v místě dnešního nádraží a jeho okolí. Stavbu vyprojektuje sdružení firem Sudop Praha, Sudop EU, Metroprojekt a A69-architekti. Posledně jmenované studio už navrhlo podobu terminálu.

Město vybíralo ze čtyř nabídek, vítěz přišel s cenou 141,6 milionu bez DPH. Předpokládaná cena byla 160 milionů korun. Při posuzování hrála roli například i kvalifikace a zkušenost hlavního inženýra projektu a hlavního architekta projektu. Projektanti budou spolupracovat se Správou železnic, která chystá rekonstrukci samotné nádražní budovy; její zahájení odložila právě s odkazem na záměry města. Správa železnic chce na nádraží přenést své sídlo z Dlážděné ulice.

„V Praze se začne projektovat dopravní terminál hodný 21. století a výběrem generálního projektanta se od studie posouváme blíž k realizaci. Dnes zanedbaná dopravní stavba se za pár let stane moderním dopravním hubem, který v Praze chybí. V minulosti se budovaly různé druhy nádraží na různých místech, autobusové na jednom, vlakové zase jinde,“ uvedl náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr.

Na Smíchově budou cestující moci na jednom terminálu využít dálkové, regionální i městské vlaky a autobusy, metro, tramvaje a předtím odstavit auto na velkém P+R parkovišti s jedním tisícem míst. „Vše bude navíc díky modernímu řešení budov jednoduché, bezpečné a přehledné,“ doplnil Scheinherr. Zahájení stavby je naplánováno na rok 2024; dnes vybraný generální projektant má zajistit i dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení. Předpokládané náklady jsou 4,5 miliardy korun.

Nová podoba dopravního terminálu na Smíchově. Foto: IPR Nová podoba dopravního terminálu na Smíchově. Foto: IPR Nová podoba dopravního terminálu na Smíchově. Foto: IPR Nová podoba dopravního terminálu na Smíchově. Foto: IPR Nová podoba dopravního terminálu na Smíchově. Foto: IPR Původní podoba návrhu dopravního terminálu na Smíchově. Foto: IPRNová podoba dopravního terminálu na Smíchově. Foto: IPR Nová podoba dopravního terminálu na Smíchově. Foto: IPR

Co se vše na Smíchově změní
Vlaky
Správa železnic chystá modernizaci celé stanice za zhruba dvě miliardy korun. Kromě kompletní přestavby kolejiště zde vznikne čtvrté ostrovní nástupiště, které umožní například jízdu pro vlaky na Pražský semmering.

Autobusy
Jedna z největších změn v celé oblasti. Dojde k výraznému vymístění z prostoru v Nádražní ulici a přesunu na střechu nad nástupišti. Na Nádražní ulici budou stavět jen autobusy městské hromadné dopravy, příměstské (linky začínající 3XX) a dálkové budou mít zastávku na střeše. Autobusové nádraží Na Knížecí skončí, zůstanou zde nadále zastávky městské hromadné dopravy.

Parkování
Na Smíchově vznikne zhruba tisíc parkovacích míst pro auta a tisíc míst pro jízdní kola. I když se Praha snaží terminál budovat pro zatraktivnění veřejné dopravy, podle autorů záměru v této oblasti zejména na příjezdu po Strakonické parkoviště typu P+R chybí a nelze ho prakticky jinde vybudovat. Vjezd bude možný jen z Městského okruhu.

Nádražní hala
V rámci studie je ponechána historická hala z 50. let, která je pouze doplněna o novou část s obchody a zázemím pro cestující. Novinkou také je, že hala propojí oba nádražní podchody.

Přednádražní prostor
Nyní nereprezentativní prostor před nádražím se promění díky novému uspořádání zastávek tramvají a autobusů a umožní tak jednodušší přesun cestujícím na nádraží. Tramvajová trať se narovná a oddálí od obytných domů, což sníží hluk. Návrh počítá i s osazením nových stromů a zútulněním celého prostoru.

Lávka
Stávající lávka přes nádraží zmizí, posune se jižněji přímo na severní okraj současné odbavovací budovy.

Nové sídlo Správy železnic
Budova v jižní části nádraží projde zásadní proměnou, zejména vyroste do výšky. Správa železnic sem chce přesunout všechny zaměstnance z generálního ředitelství i dalších budov, které má v Praze. Celkem by zde mělo pracovat 1580 lidí.

Snadnější přestupy
Autoři návrhu očekávají zvýšení atraktivity veřejné dopravy snadnými přestupy mezi různými dopravními prostředky. I proto je například umístěno autobusové nádraží na střeše nad nástupišti, aby lidé mohli snadno pokračovat na vlak či metro. Počítá se s eskalátory a výtahy. Autoři ve studii uvádí, že na Smíchově bude celkem 11 druhů dopravy, počítají v tom ale i s různými typy vlaků či autobusů (městské, příměstské atd).

Doprava v budoucnosti
Celý projekt terminálu je koordinován s plánovanou modernizací železniční stanice i budoucími projekty na železnici jako jsou tříkolejný železniční most přes Vltavu, nové vysokorychlostní tratě i Metro S. Terminál již počítá i s elektrizací autobusové dopravy a doplnění trolejbusového vedení například pro nabíjení trolejbusů nebo elektrobusů.

Tagy dopravní terminál Smíchov praha Smíchovské nádraží
47 komentářů