Praha připraví úpravy projektu Radlické radiály, radní schválili studie

Radlická radiála na Zlíchově. Foto: radlickaradiala.infoRadlická radiála na Zlíchově. Foto: radlickaradiala.info

Na základě včerejšího rozhodnutí vznikne finální materiál, který bude zahrnovat mimo jiné i finanční dopady změn projektu.

Investiční odbor pražského magistrátu připraví úpravy projektu chystané Radlické radiály, které zahrnují spojení Jinonického a Butovického tunelu, změny křižovatek u metra Jinonice a Nové Butovice nebo zakrytí silnice v oblasti sídliště Botanica. Radní města včera schválili studie ke změnám a zadali odboru připravit podklady pro finální rozhodnutí o úpravách, které by mohlo padnout v příštím roce.

Asi 5,5 kilometru dlouhá radiála má propojit vnější a vnitřní okruh na jihozápadě metropole a svést dopravu ze stávajících přetížených silnic. Projekt nové silnice je nyní v územním řízení, které se kvůli velkému množství různých námitek výrazně protáhlo. „Už se táhne neuvěřitelných asi pět let,“ uvedl náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě).

Radní města kvůli komplikacím při povolování koncem roku 2019 rozhodli o úpravách projektu. „Schválili jsme výstupy prověření od projektantů,“ vysvětlil Scheinherr. Dodal, že na základě rozhodnutí vznikne finální materiál, který bude zahrnovat mimo jiné i finanční dopady změn. Ten by měl být hotov příští rok a pokud jej schválí nová rada, dá město pokyn projektantům k zahájení úprav. Územní řízení zároveň pokračuje a případné úpravy chce město řešit formou změn územního rozhodnutí po jeho vydání.

Roky plné studií

K plánovaným úpravám vzniklo od roku 2019 několik studií. První se zabývá spojením Jinonického a Butovického tunelu a podle dnes schváleného dokumentu prokázala jeho reálnost a prospěšnost. Scheinherr dodal, že kromě spojení tunelů je v plánu také jejich mírné prodloužení směrem na západ, které má ochránit obytnou zástavbu.

Další studie se týkala oblasti kolem stanice metra Jinonice, kde město z předložených variant podle dokumentu preferuje úpravu, která počítá s odlišným vedením dopravy mezi křížením s ulicemi U Trezorky a Puchmajerova. Úpravy by mohly čekat i křižovatku u metra Nové Butovice, která byla původně plánována jako mimoúrovňová. „Nám se podařilo vymyslet řešení, které radiálu dostane na povrch,“ řekl Scheinherr a dodal, že nové řešení bude lepší jak pro řidiče, tak pro chodce a cyklisty.

Další studie je nejnovější a měla za úkol prověřit možnost zakrytí silnice na jejím západním konci od napojení na Rozvadovskou spojku po stanici metra Nové Butovice, kde má vést kolem obytných domů na sídlišti Botanica. Podle přijatého usnesení se město kloní ke střední variantě, která není klasickým tunelem a počítá se zakrytím na pěti místech, které budou střídat čtyři nezakryté úseky. „Přesný rozsah zahloubení ještě bude definován,“ dodal Scheinherr. Doplnil, že úpravy čeká i Radlická ulice, která by se měla po výstavbě radiály změnit v městský bulvár.

Detailně je projekt popsán na speciálních stránkách této stavby.

ČTK

Tagy praha Radlická radiála
106 komentářů