dpp

Praha chystá novou tramvajovou trať z Dejvic do Suchdola

Zřizování autobusového pruhu, Kamýcká ulice, Praha. Pramen: ROPIDZřizování autobusového pruhu, Kamýcká ulice, Praha. Pramen: ROPID

Trať bude měřit přes pět kilometrů, bude na ní devět zastávek. Začne se stavět nejdříve za čtyři roky.

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) dokončil studii k rozvoji lokality Nový Sedlec, která leží na rozhraní Prahy 6, Suchdola a Lysolají. Do studie přitom zakomponoval novou tramvajovou trať v úseku Nádraží Podbaba – Suchdol, která má být hlavním impulzem rozvoje této části Prahy.

Zpracování urbanistické studie zadal magistrát před dvěma lety s cílem zkoordinovat zájmy městských částí, vlastníků pozemků a místních obyvatel. „Pro obsluhu území zadáváme DPP přípravu nové tramvajové tratě. Vznikne propojení Strahova přes Kulaťák do Suchdola. Nová trať také pomůže zklidnění dopravy a uvolní městu ruce při revitalizaci Vítězného náměstí,“ uvedl náměstek primátora Petr Hlaváček.

Jedním z důvodů zavedení tramvaje je i rozvoj areálu České zemědělské univerzity, který obsluhují pouze autobusy. Ty bývají často plné, v hustém automobilovém provozu navíc nabírají zpoždění.

Náčrtek budoucí tramvajové tratě Podbaba - Suchdol. Pramen: IPR

Náčrtek budoucí tramvajové tratě Podbaba – Suchdol. Pramen: IPR

„Tramvajová trať umožní ve své trase na Suchdol zajistit plošnou dopravní obsluhu rozvojového území Nového Sedlce, která by jinak ani nebyla možná. V ulicích Podbabská a Roztocká se předpokládá nezávislé vedení tratě a na jejím konci se uvažuje o vzniku záchytného parkoviště P+R. Tramvaj zajistí vysokou spolehlivost spojení, jelikož naváže na samostatné vedení trati v ulici Jugoslávských partyzánů, kde se dnes autobusy často dostávají do kolon,“ doplnil primátorův dopravní náměstek Adam Scheinherr.

Trať se podle Scheinherra nezačne stavět dříve než za čtyři nebo pět let. Bude měřit přes pět kilometrů, na kterých bude devět zastávek. Jezdit zde mají tři denní a jedna noční linka. Záměr vybudovat tramvajovou trať do Suchdola přitom není nový. Už v roce 2004 se otázkou zabýval tehdejší Útvar rozvoje hl. m. Prahy (dnes IPR).

Tagy IPR Praha tramvajová trať Podbaba - Suchdol
142 komentářů