Povolení nadrozměrných nákladů by mělo být jednodušší, stát spustil systém NADR

Překládka částí obřího lisu, Lovosice. Pramen: ŘVCPřekládka částí obřího lisu, Lovosice. Pramen: ŘVC

Podrobné údaje o vozidlech systém automaticky načítá z Registru silničních vozidel.

Ministerstvo dopravy (MD) spustilo nový informační systém, skrze který si dopravci mohou zažádat o povolení nadrozměrné přepravy elektronicky. Povolovací proces by tak měl být podle MD „významně efektivnější, jednodušší a rychlejší“.

„Celý administrativní proces podání žádosti a následné schvalování se výrazně zjednodušuje a zpřehledňuje jak pro samotné žadatele, tak pro úředníky, kteří povolení nadrozměrných nákladů vydávají. Cílem je celkové snížení byrokracie při vyřizování žádostí o nadrozměrnou přepravu,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka.

Žádosti lze nově podávat přímo prostřednictvím aplikace IS NADR. Uživatel se do systému přihlásí prostřednictvím Identity občana obdobně jako na Portál dopravy. Po spárování uživatele s firmou zastupující žadatele systém nabídne základní uživatelské rozhraní, do něhož uživatel vkládá informace a dokumenty potřebné k podání žádosti. Podrobné údaje o vozidlech systém automaticky načítá z Registru silničních vozidel. Následně aplikace vygeneruje uživateli variabilní symbol a QR kód sloužící k úhradě správního poplatku.

V okamžiku, kdy je spárována platba správního poplatku, dojde k přijetí žádosti úřadem a příslušný referent zahájí kroky nezbytné k vyřízení žádosti. Systém je zpřístupněn i příslušným správcům pozemních komunikací a dotčeným orgánům, kteří se jeho prostřednictvím k žádosti mohou vyjádřit a určit své podmínky pro uskutečnění přepravy. Uživatel je o každém dalším kroku v řízení informován prostřednictvím e-mailových notifikací.

Více informací včetně uživatelské příručky je na stránkách aplikace na adrese nadmery.mdcr.cz.

Tagy Ministerstvo dopravy nadměrné náklady
13 komentářů