Potíž pro JHMD. Drážní úřad poprvé zahájil řízení o odejmutí licence kvůli dluhům

JHMD Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářJHMD Autor: Zdopravy.cz/Jan Šindelář

Jde o bezprecedentní případ. Drážní úřad ještě nikdy s osobním dopravcem v závazku řízení o odebrání licence nevedl.

Jindřichohradecké místní dráhy (JHMD), které aktuálně chrání před nároky věřitelů soudní moratorium, čelí zásadnímu problému. Drážní úřad (DÚ) v úterý s firmou zahájil správní řízení o odejmutí oprávnění k provozování drážní dopravy. Na dotaz deníku Zdopravy.cz to sdělila mluvčí DÚ Pavlína Straková. Podle ní k zahájení řízení došlo „z důvodu podezření na finanční nezpůsobilost“.

Jde o bezprecedentní případ. Drážní úřad podle ředitele Jiřího Koláře ještě řízení o odebrání licence pro finanční nezpůsobilost s osobním dopravcem nevedl, zcela jistě to platí pro dopravce v závazku.

Podle zákona o dráhách je podmínkou pro udělení (držení) licence k provozování drážní dopravy na celostátní nebo regionální dráze prokázání finanční způsobilosti. „Za finančně nezpůsobilého se považuje také ten, kdo dluží nedoplatky na daních, pojistném nebo penále na sociálním zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti nebo na pojistném na všeobecné zdravotní pojištění,“ doplnila Straková.

Drážní úřad tak zřejmě reaguje na dokumenty, které se objevily v insolvenčním rejstříku. Už dříve uvedl, že je zkoumá. Například v žádosti o prodloužení moratoria ze začátku září se objevil i seznam věřitelů JHMD, mezi kterými jsou i zdravotní pojišťovny a Česká správa sociálního zabezpečení. Následovalo sdělení Finančního úřadu pro Jihočeský kraj, který na dopravce podal trestní oznámení pro podezření na trestný čin neodvedení daně.

Společnost JHMD o moratorium požádala v červnu sama. V žádosti uvedla, že je finančně zdravá, ale potýká se s nedostatkem hotovosti kvůli výpadku tržeb z jízdného v loňském a letošním roce z důvodů pandemie. Podle společnosti také dosud nedošlo s krajem Vysočina a Jihočeským krajem k dohodě o kompenzaci vzniklých ztrát. V případě Jihočeského kraje později k dohodě došlo.

Tagy Drážní úřad JHMD licence
61 komentářů